Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

Instruccions de l'ús del foc a les cremes agrícoles i forestals en explotacions petites

Es torna a la situació prèvia podent-se realitzar cremes de residus agrícoles a les explotacions de menors dimensions

La Conselleria d'Agricultura ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la nova resolució que aprova les instruccions per al ús del foc a la crema de residus agrícoles i forestals en explotacions agràries petits.

Esta disposició deixa sense efecte les resolucions anteriors, basades en larticle 27 inicial de la Llei 7/2022 de Residus, clarifica la definició del que s'entén per xicoteta i microexplotació agràries, i estableix les condicions mínimes per a la realització de les cremes.

La resolució defineix les petitets i les microexplotacions agràries, sobri la base de la “Recomanació de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobri la definició de microempreses, petits i mitjanes empreses”, com aquella empresa que ocupa menys de 50 persones o el volum de negoci de les quals anual o el balanç general de les quals anual no supera els 10 milions d?euros.

A més, s'aclareix la vigència i continuïtat dels plans locals de crema regulats en la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana, podent presentar els ajuntaments que així ho considerin, nous documents de planificació d'esta activitat.

Amb caràcter general, a les grans explotacions agràries no els està permesa la crema de residus vegetals generats a l'entorn agrari o silvícolaAixò no obstant, de manera excepcional, es podrà sol·licitar autorització a la direcció territorial competent per motius fitosanitaris o per prevenció d'incendis forestals.

La resolució regula també el règim especial per a la gestió de residus agrícoles procedents de rastroigs i palla de l'arròs a l'entorn del Parc Natural de l'Albufera, permetent-se, amb l'autorització prèvia de la direcció territorial de València, la crema d'estes residus entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre, únicament en nivell de preemergència 1.

Cal recordar que el passat 2 de gener de 2023 va entrar en vigor la Llei 30/2022 de 23 de desembre, per la qual es regula el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes (BOE de 24 de desembre de 2022), i en la Disposició Final 11.2 modifica l'article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular.

Esta nova redacció de l'article 27 suposa un canvi substancial en la regulació de les cremes agrícoles, ja que les “xicotets i les microexplotacions agràries queden dispensades d'esta regulació”, és a dir, no els és aplicable la Llei 7/2022, de 8 d'abril de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular.

Això suposa la tornada a la situació prèvia, abans de l'entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular, es poden realitzar les cremes de residus agrícoles per al cas de les petites i microexplotacions agràries, sent necessària autorització quan es façan a menys de 500 metres de terreny forestal per motius de prevenció d'incendis forestals.

La Conselleria ha elaborat un tríptic informatiu amb els aspectes més rellevants de la nova disposició per a la difusió entre les persones interessades, que juntament amb la resta d'informació en prevenció d'incendis es pot consultar ací.

El text de la resolució pot ser consultat al DOGV a esta direcció.