Notícies d'Alacant i província

divendres, 8 desembre 2023

Destaquen que només el 5% de les infraccions per inspeccions de treball a la Comunitat són del sector agrari

El sector agrari valencià ha vist augmentades les actuacions d'inspecció en els dos darrers anys

La Unió Llauradora i Ramadera, després de consultar els dades relatives a les inspeccions de treball realitzades a la Comunitat Valenciana entre els anys 2015 al 2022, assenyala que “el sector agrari s'ha comportat millor que la resta dels sectors, havent tingut un nombre menor de sancions a pesar de l'augment d'inspeccions i, especialment, de contractacions”.

La Unió destaca que entre els anys 2015 a 2022, s'han dut a terme en el conjunt de totes les activitats econòmiques un total de 865.948 actuacions inspectores de treball a la Comunitat Valenciana, De les que 3.989 van ser al sector agrari, únicament el 3,84% del total. Del global de totes les activitats van derivar en un total de 73.126 infraccions i només el 5,45% corresponen al sector agrari valencià.

En este punt, l'organització agrària destaca que, a la resta dels sectors, s'ha donat entre el 2021 i el 2022 un nombre menor d'actuacions d'inspecció que el 2015, mentre que al sector agrari sí que s'han incrementat. No obstant això, mentre que a la resta de les activitats econòmiques hi ha hagut un augment de les taxes d'infracció, no ha estat així al sector agrari, que manté els nivells, millorables, però habituals, cosa que demostra que el focus i mala imatge que recau sobri el sector en esta àrea no està justificat.

En este sentit, les infraccions abasten diversos àmbits d'actuació: seguretat social, relacions laborals i ocupació i estrangers, representant les qüestions de la seguretat social les que més genera infraccions (60,38%) i “altres actuacions” la que menys (2,93%), tant al sector agrari com a tots els sectors.

La diferència entre el sector agrari i la resta de les activitats econòmiques és molt més gran si es parla de feina a treballadors estrangers, arribant el sector agrari al 34,77% del total. Això implica que el sector gestiona més contractes i accions en matèria de treball que altres sectors, alguns amb més tràmits i dificultats en comptar amb una proporció més gran de treballadors estrangers, i a pesar de això, les taxes d'infracció són comparables a la resta de sectors.

La Unió destaca que l'augment de les contractacions no ha suposat un augment d'infraccions i que el sector és responsable, a pesar de tot el que se'l vol criminalitzar. “Tenim mala premsa, hem hagut de suportar inspeccions amb un fort desplegament”, assenyalen des de l'organització, quan “som els primers interessats a voler fer les coses bé”, conclouen.

Dades inspeccions agràries Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana va tindre un total de 33.277 inspeccions agràries durant el període entre el 2015 i el 2022, el 8,90% del total estatal. D'estes, 3.989 van generar una infracció. L'import de les infraccions agràries en este període va ser de 13,82 milions d'euros.

L'import mitjà per infracció al sector agrari de la Comunitat Valenciana va ser de 3.467 euros.