fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 juny 2022

L'acolliment en família educadora s'incrementa un 20,3% des del 2015 a la Comunitat Valenciana

La Xarxa Valenciana d'Acolliment Familiar de la Conselleria d'Igualtat atén 4.034 nens i nenes tutelades per la Generalitat

L'acolliment familiar de nens, nenes i adolescents tutelats per la Generalitat ha crescut un 20,3% entre el 2015 i el 2021 en el cas de les famílies acollidores educadores, que són aquelles que no tenen vinculació de parentiu ni afectiva prèvia amb les persones menors d'edat acollides, i que formen part de la borsa de famílies acollidores declarades per formalitzar acolliments familiars a la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

El sistema d'acolliment compta en estes moments amb 704 nens, nenes i adolescents que resideixen amb famílies acollidores educadores, davant dels 585 que ho feien el 2015, ha indicat la directora general d'Infància i Adolescència, Rosa Molero, que ha destacat que l'acolliment familiar és “el recurs prioritari de protecció de la infància i l'adolescència pel qual s'aposta des de el Consell».

En este sentit, ha incidit en la importància de la tasca que realitzen estes famílies i que els nens, nenes i adolescents «podin créixer en un àmbit familiar, on rebin tots aquells afectes que són necessaris i adequats per desenvolupar-se com a persona, tant en el present com en el futur».

- Publicitat -

Per impulsar este model, el Consell va aprovar el 2021 un decret que regula, per primera vegada a la Comunitat Valenciana, tots els aspectes relacionats amb l'acolliment familiar al marco del desenvolupament de la llei de la Generalitat de drets i garanties de la infància i adolescència.

Esta norma empara les diferents mesures impulsades en les dos darreres legislatures, com ara l'equiparació de les ajudes concedides per a la sustentació de la criança a les famílies acollidores extenses (que té vincles de parentiu amb el nen o la nena tutelada per la Generalitat) i les educadores (les que no tenen cap vincle familiar).

També regula les diferents modalitats d'acolliment familiar en atenció a la durada, a les característiques de l'acolliment oa les característiques tant de les persones acollidores com de les persones acollides, i els drets de les persones menors d'edat acollides a ser informades, escoltades i escoltades, entre d'altres.

Millores a les prestacions

Rosa Molero també ha destacat la millora de les quanties de les prestacions econòmiques per al sosteniment de la criança, que en el cas de les famílies extenses ha passat de 4,5 euros per persona acollida i dia que cobraven el 2015, a els 15 que cobren actualment; mentres que les famílies educadores han passat de 9 a 15 euros.

L´increment d´estes mòduls és un reflex clar de l´aposta que des del Consell s´ha fet per l´acolliment familiar, ha incidit la directora general d´Infància i Adolescència, qui ha explicat que en estes moments una família acollidora, amb independència que siga educadora o extensa, rep 450 euros mensuals «el doble que el 2015 i el triple en el cas de les famílies extenses».

Així mateix, ha precisat que, en el cas de les famílies monoparentals, la prestació mensual s'elevarà a 540 euros, i si és un acolliment especialitzat ascendirà a 1020 euros.

Més nens i nenes en famílies

La Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives té la tutela de 4.034 persones menors de 18 anys, segons les darreres dades disponibles corresponents al segon semestre de 2021, de les quals 2.417 estan en acolliment familiar i 1.617 són a llars o residències del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

En concret, dels 2.417 nens i nenes en acolliment familiar, 1.713 estan en família extensa i 704 ho estan en família educadora. Per províncies, del total de nens i nenes acollides, 288 ho estan en famílies de la província de Castelló, 768 a la d'Alacant i 1.361 a la de València.

Rang d'edats

La majoria de les persones menors d'edat que viuen amb una família d'acollida tenen edats compreses entre els 11 i els 18 anys, segons les dades de la Direcció General d'Infància i Adolescència, que reflecteixen que 673 tenen entre 15 i 18 anys i 740 oscil·len entre els 11 i els 14 anys. Per sexes, els d'entre 15 i 18 anys són majoritàriament noies, en concret 349, davant dels 324 nois, mentre que en el cas d'entre els 11 i 14 anys, 380 són nens i 360 nenes.

Pel que fa a les edats inferiors, hi ha 509 nens i nenes acollits a la franja entre els 7 i els 10 anys, dels quals 261 són nois i 248 noies; entre els 4 i els 6 anys, hi ha 244 persones menors en famílies, 120 són nens i 124 nenes. Així mateix, 251 tenen entre 0 i 3 anys, (126 nens i 125 nenes).

La major part dels acolliments són de caràcter permanent, en concret 1.941, dels quals 1.476 són en família extensa i 465 en família educadora. Per províncies, la d'Alacant compta amb 667 acolliments permanents, a Castelló n'hi ha 232 ia València la xifra és de 1.361.

Els acolliments de caràcter temporal ascendeixen a 424, dels quals 75 es registren a la província d'Alacant, 53 a la de Castelló i 296 a la de València. En este tipus d'acolliment també és majoritària la família extensa, que compta amb 249 nens i nenes acollits davant dels 175 acolliments en família educadora.

En estes moments, el Registre de Famílies Acollidores de la Comunitat Valenciana compta amb 1.897 famílies actives, de les quals 1.347 tenen la consideració d'extenses perquè tenen parentiu familiar amb la persona menor d'edat acollida, i 550 educadores.

ValenciàEspañol