Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 novembre 2023

Incauten productes fitosanitaris i fertilitzants irregulars al Baix Segura

L'empresa inspeccionada fabricava i comercialitzava, entre d'altres, productes per al cultiu de cànnabis sense la preceptiva autorització

El Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Orihuela ha realitzat dos inspeccions en una empresa de Bigastre després de les quals han estat retirats del mercat en total 695 articles entre productes fitosanitaris, adobs i fertilitzants comercialitzats de forma irregular i que podrien haver representat una greu amenaça per a la salut pública, la flora i fauna, així com per als camps de cultiu.

Esta actuació s'ha dut a terme al marco de les inspeccions que realitza la Guàrdia Civil regularment sobri la comercialització desta classe de productes.

La investigació es va iniciar el passat 16 d'octubre en una empresa ubicada a Bigastro, dedicada a la comercialització de productes fitosanitaris, adobs i fertilitzants al públic en general, a més de per a “Grow shops”, comerços especialitzats en el cultiu de cànnabis.

La primera inspecció efectuada pel Seprona es va dur a terme per comprovar la cadena de subministrament. El negoci, dirigit per un home de 52 anys amb formació en enginyeria agrònoma, comptava amb la col·laboració del fill de 23 anys. Durant la inspecció, els agents van descobrir que l?empresa tenia llicència únicament per comercialitzar i distribuir productes fitosanitaris, adobs i fertilitzants destinats al públic en general.

Tot i això, es van adonar que també es dedicaven a la fabricació de productes, una activitat per a la qual no tenien l'autorització administrativa corresponent. Específicament, s'havia especialitzat en la fabricació, venda i assessorament de productes per al cultiu de cànnabis, per tal d'obtindre més rendiment econòmic.

L'endemà, els agents van tornar a l'establiment acompanyats per dos inspectors del Servei d'Inspecció de Control i Qualitat de l'Àrea de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana i van confirmar les irregularitats observades.

Entre les dos inspeccions, es van confiscar un total de 612 articles d'abonament i fertilitzants, 83 productes de fitosanitaris de tipus acaricides, així com el material emprat per a la fabricació il·legal, tal com xeringues, mesuradors, bascules de precisió, morters, coladors, embuts, i una gran quantitat de pots i etiquetes per al posterior envasament i distribució irregular.

L'empresa ha estat denunciada per diverses infraccions administratives, tipificades a la Llei 43/2002, de 20 de novembre de Sanitat Vegetal. Els fets shan posat en coneixement de lÀrea de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana. A més, s'ha informat a l'Ajuntament de Bigastro, al qual s'ha sol·licitat el tancament cautelar de l'activitat de l'empresa, en virtut a la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, ja que operava sense la corresponent llicència ambiental o dactivitat.

Per tot això, els responsables s'enfronten a sancions econòmiques que podrien pujar fins als 3.000.000 euros, el tancament de l'establiment i l'obligació d'ocupar-se de la destrucció de la mercaderia decomissada per mitjà d'un centre autoritzat o fer-se càrrec de la despesa que en generi la destrucció.

El Seprona continua investigant els fets ja que, durant les inspeccions, es va observar que els autors estaven fent servir etiquetes i precintes amb la identificació d'una altra empresa, i no es descarta la localització d'altres implicats o de noves infraccions, una vegada que es determini si comptaven o no amb el consentiment d'esta altra empresa la imatge de la qual utilitzaven.

Els productes fitosanitaris contribueixen a augmentar els rendiments a l'agricultura i ajuden a assegurar una bona qualitat en els aliments. Però alhora, la seua utilització pot tindre efectes desfavorables en la producció vegetal i pot comportar greus riscos per als éssers humans, els animals i el medi ambient. Per això, la fabricació, distribució i ús està regulat per diversa normativa i subjecte a les preceptives autoritzacions. La Guàrdia Civil duu a terme inspeccions i controls de forma periòdica amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa i prevenir els possibles efectes perjudicials per a la salut i el medi ambient.