Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

Els il·licitans estalviaran 5,3 milions amb la pròrroga de l'exempció del cànon de la factura de l'aigua

La Junta Local aprova incrementar de 500 a 600 euros lajuda per al lloguer de la Regidoria de Drets Socials dirigida a les famílies més necessitades.

El Consell prorroga sis mesos més l'exempció del cànon de sanejament que ha permès a les famílies il·licitanes estalviar un total de 5,3 milions d'euros a la factura de l'aigua i que es va posar en marxa el segon semestre del 2022.

El portaveu municipal, Héctor Díez, ha aclarit després de la Junta de Govern Local este divendres que la nova pròrroga s'estendrà fins al 31 de juliol de 2023, la qual cosa es traduirà en 5,3 milions d'euros més d'estalvi per part de la ciutadania i la factura de l'aigua, aconseguint els dotze mesos en total de la implementació d'esta mesura des que es posés en marxa l'any passat com a mitjana d'ajuda a les famílies davant de la inflació.

“A les factures es pot comprovar com es produeix una rebaixa al que es pagava abans del segon semestre del 2022”, ha afegit Díez. En este sentit, la Junta de Govern ha donat el vistiplau este matí a Aigües d'Elx a procedir amb el cobrament dels expedients de finançament de les instal·lacions de sanejament per compensar els imports negatius de la iniciativa. Un mecanisme pel qual l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) desemborsarà a Aigües d'Elx els costos del sanejament que ha deixat d'ingressar.

Flexibilització d'ajuts per al lloguer i despeses d'habitatge

D'altra banda, el Govern Local ha modificat els criteris i els procediments d'assignació de les ajudes per al lloguer i les despeses d'habitatge dirigides a famílies en situació de vulnerabilitat de la Regidoria de Drets Socials.

Els procediments interns de concessió s'agiliten, la quantia màxima de l'ajut al lloguer s'incrementa de 500 a 600 euros, i encara que durarà un màxim de tres mesos, s'estableix la possibilitat de renovar-la "quan l'informe del treballador social siga favorable", ha especificat Díez, que ha prosseguit indicant que l'emergència sanitària, la invasió d'Ucraïna i la inflació han portat l'equip de Govern a prendre esta decisió per reforçar la política social i continuar donant suport a les famílies més necessitades.

Admissió a escoles infantils municipals

A l'Àrea d'Educació, la Junta de Govern ha donat el vistiplau a iniciar i regular el procediment de admissió de les escoles infantils municipals per al curs 2023/24.

"Les bases d'accés són similars a les de l'exercici anterior a l'hora del repartiment de punts", ha assenyalat el portaveu, que ha avançat que els tràmits es faran via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consistori "tret de casos excepcionals acreditats, que podran fer-se presencialment a les OMAC”.

Així aleshores, el calendari d'admissió queda de la manera següent: la presentació de sol·licituds serà del 19 d'abril al 5 de maig; les llistes provisionals es publicaran el 19 de maig; les definitives, el 30 de maig; i la formalització de la matrícula, del 30 maig al 14 de juny.

"Totes les famílies interessades a resoldre qualsevol dubte tenen a la vostra disposició la Regidoria d'Educació a través del telèfon 010", ha especificat l'edil.

Planta solar a Salades i Nous Regs El Progrés

Quant a l'Àrea d'Urbanisme, s'ha autoritzat a Fotovoltaica Polo Norte SL la construcció d'una planta fotovoltaica de 74.011 metres quadrats, amb la seua infraestructura d'evacuació, al número 153 del polígon 2 de la partida de Salades.

Les condicions que haurà de complir la mercantil són iniciar els treballs en sis mesos des de la notificació de la llicència d'obra, implementar les mesures de seguretat pertinents i la col·locació dels cartells que s'estableixen al projecte en lloc visible. Les instal·lacions tindran una vigència de 30 anys, sense perjudici de possible renovació.

Així mateix, s'ha donat llum verda al projecte d'estudi-detall de l'Àrea de Repartiment número 39 del Pla General, corresponent a l'illa que ocupa l'immoble de Nous Regs El Progrés, que conservarà la facena.

L'objectiu, tal com ha explicat Díez, és "definir el volum definitiu de l'illa una vegada propiciats els acords pertinents amb la Conselleria", i és un tràmit necessari perquè l'Ajuntament atorgue la llicència d'obra per a la construcció d'un edifici amb planta baixa, altell més cinc pisos després de l'exposició pública de 20 dies, la qual arrencarà després de l'endemà de la publicació al Diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Preus del servei d'autotaxi

Finalment, Díez ha informat sobri les noves tarifes del servei de transport de viatgers autotaxi del municipi il·licità després del seu vistiplau a la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana.

Els imports ordinaris de la baixada de bandera i del quilòmetre recorregut passen de 1,60 a 1,65 euros i de 0,92 a 0,95 euros, respectivament. I als serveis nocturns, d'1,85 a 1,90 euros i d'1,10 a 1,14 euros.