Notícies d'Alacant i província

dimarts, 6 desembre 2022

L'Ajuntament d'Alacant aprova les ajudes econòmiques a les comissions de fogueres per Fogueres de Sant Joan 2018 per valor de 355.000 €

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat hui en Junta de Govern Local les ajudes econòmiques a les comissions de fogueres per l'augment de el nivell de qualitat dels Fogueres de Sant Joan 2018 amb una dotació pressupostària de 355.000 €.

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat hui en Junta de Govern Local les ajudes econòmiques a les comissions de fogueres per l'augment de el nivell de qualitat dels Fogueres de Sant Joan 2018 amb una dotació pressupostària de 355.000 €.

- Publicitat -

L'import de la subvenció s'atorgarà a cada Comissió de Fogueres sol·licitant en atenció a la categoria de l'monument adult que plantin distribuint les quanties de la següent manera: categoria especial 8.850 €, primera categoria 4.000 €, segona categoria 3.585 €, tercera categoria 3.385 € , quarta categoria 3.185 €, cinquena categoria 3.115 € i sisena categoria 3.065 €, incloent un import extra de 150 € per als que plantin una foguera infantil.

L'Ajuntament d'Alacant dóna suport a través d'estes ajudes econòmiques l'enaltiment de les fiestes oficials de la nostra ciutat, amb l'objectiu d'engrandir i augmentar la qualitat de dels monuments, i fomentant així la participació ciutadana i la involució popular al desenvolupament i promoció de les Fogueres d'Alacant, a l'tractar-se d'unes Festes d'Interès Turístic Internacional.

- Publicitat -

La present convocatòria de subvencions podrà ser sol·licitada per totes aquelles associacions o entitats festeres legalment constituïdes com «Comissions de Fogueres» al si de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, que plantin i participin en les fiestes oficials de la ciutat en l'exercici 2018.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), juntament amb l'annex, fotocòpia de l'CIF de l'entitat, fotocòpia de l'DNI de l'representant i document que acrediti la representació i els certificats positius de no mantenir deutes amb la Seguretat Social, l'Agència Tributària ni l'Ajuntament d'Alacant.

CatalàEspañol