Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 desembre 2022

Totes les llars amb calefacció amb gas podran comptar amb preus reduïts amb vista a l'hivern

La factura de la calefacció d?1,7 milions de llars amb calderes comunitàries podrà baixar un 50% amb una nova TUR d?estalvi veïnal.

El Consell de Ministres, a petició del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha aprovat un Reial decret llei que protegeix més els consumidors de la crisi energètica provocada per la guerra a Ucraïna i dóna compliment a 18 de les 73 mesures del Pla Més Seguretat Energètica (Pla +SE).

- Publicitat -

Entre estes mesures destaquen la extensió de les tarifes regulades de calefacció amb gas a totes les llars del país, amb el naixement d´una nova Tarifa d´Últim Recurs (TUR) per a les calderes comunitàries, i l´aplicació d´un descompte del 40% a la factura elèctrica per a famílies treballadores amb baixos ingressos afectades per la crisi.

També en destaquen una major protecció per als consumidors vulnerables, més impuls a l'eficiència energètica –especialment en enllumenat exterior– i més foment de les renovables i l'autoconsum.

- Publicitat -

Amb la nova TUR d'estalvi veïnal, en vigor fins al final del 2023, al voltant d'1,7 milions de llars amb calderes comunitàries de gas podran reduir el cost de la calefacció un 50%, assolint un nivell de protecció similar a l'atorgat per les vigents TUR per a les llars amb calefacció individual.

D'esta manera, totes les llars amb calefacció amb gas tindran a la vostra disposició tarifes regulades de protecció. A més, el preu de la bombona de butà està limitat a 19,55 euros des del mes de juny passat.

La nova TUR cobrirà l'equivalent al consum mitjà de la comunitat dels darrers cinc anys i esta, per fomentar l'eficiència energètica, haurà d'instal·lar comptadors individuals o repartidors de costos abans de l'octubre del 2023, llevat que estiguan eximides per inviabilitat tècnica; en cas contrari, s'aplicarà un recàrrec del 25% al ​​terme variable sobre el consum des del moment en què la comunitat es va acollir a la TUR.

Una partida de 3.000 milions d'euros dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2023, donarà suport a l'aplicació de la nova TUR d'estalvi veïnal i de la resta de les TUR, les limitacions de preus de les quals es prorroguen fins a finals de 2023.

D'altra banda, la dotació als PGE per al bo social tèrmic augmenta molt notablement el 2022 i el 2023, assolint els 453 milions cada any. A més, la quantia mínima de l'ajuda augmenta des dels 25 fins als 40 euros anuals i l'ajuda mitjana –varia segons la zona climàtica– puja fins als 375 euros anuals per beneficiari.

Bono Elèctric de Justícia Energètica

L'Executiu ha aprovat l'aplicació d'un descompte del 40% sobre la tarifa elèctrica regulada, el Preu Voluntari al xicotet Consumidor (PVPC), per a les llars treballadors amb baixos ingressos particularment afectats per la crisi energètica. Este bo de justícia energètica tindrà caràcter temporal i abastarà fins a finals del 2023.

Podran rebre'l totes les llars la renda de les quals se situï entre 1,5 i dos vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) de 14 pagues, amb els multiplicadors aplicats al bo social convencional.

Amb això, el Govern amplia la cobertura davant de l'escalada de preus de l'electricitat a 1,5 milions de famílies addicionals a les ja cobertes pel bo social normal, abastant tota la població situada als quatre decils de renda més baixes del país, és a dir, el 40% de les llars amb menys recursos.

A tall d'exemple, el 2023 es podrà acollir al nou bo de justícia energètica un adult amb una renda inferior a 16.800 euros anuals o una família de quatre membres amb una renda inferior a 27.720 euros anuals, segons es recull a la taula següent:

També s'han augmentat els descomptes del bo social preexistent, de manera que per als consumidors vulnerables passa de 60% a 65%, mentre que per als consumidors vulnerables severs passa de 70% a 80%. I el volum d'energia anual subjecta al descompte s'incrementa un 15%, fins a 1.587 kWh en una unitat de convivència d'una o dos persones i fins a 4.761 kWh en una unitat de cinc o més.

Addicionalment, la minoració de gas, que frena l'alça dels preus de l'electricitat per als consumidors per sobre dels 67 €/MWh, aprovada al setembre de 2021, es prorroga fins a desembre de 2023.

Transparència a la factura: Què passa al teu barri?

Entre una altra informació útil per incentivar el consum responsable, les factures de llum i gas de llars i Pimes recolliran el consum mitjà de consumidors domèstics i pimes amb el mateix codi postal i consells per estalviar.

Al rebut de la llum es unificarà la informació façalitada per la companyia elèctrica sobre l'aplicació del Mecanisme Ibèric i el de gas arreplegarà un codi QR vinculat a la pàgina del comparador de tarifes de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. També es façalita la recisió dels contractes de gas natural i els serveis addicionals associats al subministrament, incrementant la protecció dels consumidors.

Fins al desembre del 2023 les empreses i els autònoms podran modificar-ne la potència contractada més d´una vegada en un termini inferior als 12 mesos habituals; una partida dels PGE compensarà el minvament d'ingressos per al sistema elèctric. La flexibilitat en els contractes industrials de gas natural també es prorroga fins al desembre de l'any que ve.

Es dotarà una partida de 40 milions per substituir comptadors analògics de gas per comptadors digitals a llars i pimes, sense increment del cost del lloguer per a estes consumidors, fomentant l'estalvi dels xicotets consumidors.

L'autoconsum i les comunitats energètiques reben un altre impuls, ja que augmenta la distància entre punt de generació i autoconsum en línies de transport o distribució fins a 1.000 metres per a instal·lacions a coberta, en permetre's més d'una instal·lació en una mateixa referència cadastral –evitant limitacions al creixement en llocs on ja hi haja una planta– i amb altres mesures, com simplificant la tramitació de les instal·lacions: s'augmenta de 100 kW a 500 kW la mida de la planta exempta d'obtenir l'autorització prèvia i la construcció.

Més eficiència a l'enllumenat públic

El Reial decret llei inclou la modificació del Reglament enllumenat exterior per aprofitar els avenços tècnics. Així, els requisits mínims d'eficiència augmenten un 119% per a l'enllumenat funcional i un 163% per a l'enllumenat ambiental.

així mateix s'actualitza el sistema d'etiquetatge amb lletres, de manera que només el més eficient es qualifiqui com a “A” o “B”, donant a l'usuari final informació més realista de l'eficiència energètica de la instal·lació i es potenciarà l'estalvi.

El nou Reglament afectarà la il·luminació pública (carreteres i carrers), cosa que inclou la de les administracions i la d'agents privats que il·luminin espais públics, com algunes vies de concessionaris. Serà voluntari des de la publicació i obligatori per als projectes que s'iniciïn l'1 de gener; els que s'hajan iniciat abans tenen un any màxim per concloure's.

L'enllumenat exterior municipal consumeix uns 5.200 GWh anuals, un 2% del consum elèctric nacional i la reforma permetrà un estalvi d'energia de l'ordre del 65% per a un mateix servei d'il·luminació. A Espanya hi ha més de huit milions de punts de llum exterior, dels quals només se n'ha substituït per LED un 30%.

CatalàEspañol