fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 agost 2022

Troben un atuell d'alt interès arqueològic a Monòver

El propietari de la finca després de la troballa de la peça històrica, va avisar immediatament la Guàrdia Civil.

La Guàrdia Civil d'Alacant ha recuperat un atuell, que segons les primeres hipòtesis llançades per Regidoria de Patrimoni de Monòver i del Museu Arqueològic Provincial d'Alacant (MARQ), podria pertànyer a l'Edat Mitjana.

- Publicitat -

Els treballs arqueològics s'han desenvolupat des de fa diverses setmanes amb l'objectiu de demanar més informació sobre els orígens medievals de Monòver. La peça ceràmica es troba des del dia 08 de desembre dipositada a les dependències adequades perquè siga realitzada la seua restauració i un estudi més exhaustiu.

Tot es va iniciar el passat mes de juliol, quan un ciutadà va acudir al Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Monòver per explicar als agents que mentre realitzava tasques agràries a la seua parcel·la, havia trobat semienterrat un atuell de fang de grans dimensions.

- Publicitat -

La Guàrdia Civil es va desplaçar fins a la finca, estant situada a la partida de Xinorla del terme municipal de Monòver. Els agents, davant la sospita que pogués tractar-se d'una peça d'interès arqueològic, ho van posar en coneixement de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, posant-se en contacte amb la Regidoria de Patrimoni de l'Ajuntament de Monòver , per tal de coordinar la manera d'actuar per a la recuperació de les restes trobades.

L'extracció de la peça es va dur a terme entre el 04 i el 08 de desembre. Des que es va tenir coneixement de la troballa i fins que va ser extreta la peça, la Guàrdia Civil va intensificar la vigilància a la partida per evitar possibles espolis.

Un cop realitzada l'extracció, es va poder apreciar que es tractava d'un atuell pràcticament complet. Esta, després d'un càlcul de capacitat, havia de tenir una cabuda aproximada de 325 litres. Després de la primera anàlisi, els especialistes han datat la peça entre finals del segle XIV i principis del segle XV, i creuen que es va haver de realitzar en alguns dels tallers de terrisseria que envoltaven la ciutat de València a l'època medieval.

Un cop extreta, ha estat traslladada per al seu estudi, restauració i posterior exhibició.

Dins de les comeses del Servei de Protecció de la Naturalesa, es troba evitar l'espoliació dels jaciments arqueològics i protegir-ne el llegat històric.

La Guàrdia Civil recorda que la cerca de restes arqueològiques està subjecta a autorització prèvia de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, i que les peces de patrimoni històric són considerades jurídicament com a béns de domini públic, propietat de lAdministració. Tota troballa, casual o no, ha de ser comunicada abans de 48 hores des que es produeixi a l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric o, en cas de dubte, a qualsevol dependència de la Guàrdia Civil.

ValenciàEspañol