Notícies d'Alacant i província

dimarts, 31 gener 2023

Hisenda publicarà la llista de contribuents morosos que hajan més d'un milió d'euros

L'administració valenciana adopta una iniciativa que també desenvolupa en l'àmbit estatal l'AEAT.

L'Agència Tributària Valenciana (ATV) publicarà la llista de contribuents morosos que hajan més d'un milió d'euros a la hisenda pública valenciana, tal com es recull en el projecte d'Ordre de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que s'exposa a informació pública a partir d'este dimecres.

- Publicitat -

L'objectiu d'esta iniciativa és fomentar les bones pràctiques tributàries i prevenir i reduir el frau fiscal, augmentant la pressió sobre les persones i societats que més deuen a la Generalitat. La ATV se suma així a una iniciativa que també desenvolupa en l'àmbit nacional l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

El llistat de morosos de l'ATV s'elaborarà a partir de les dades de deutes i sancions pendents de pagament que no estiguen suspeses ni ajornades, a data de 31 de desembre de cada any, sempre que l'import global de les mateixes superi la quantitat d'1.000.000 d'euros.

- Publicitat -

Es tindran en compte per a això els deutes tant dels tributs propis de la Generalitat (Joc i Mediambientals), com d'aquells tributs cedits a la Generalitat per l'Estat (Patrimoni, Successions i Donacions, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals).

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) anuncia este dimecres la posada a informació pública de el projecte d'ordre que regularà la publicació d'este llistat a la Comunitat Valenciana.

A partir d'este dimecres les persones interessades disposen de 15 dies hàbils per fer-hi al·legacions, suggeriments i observacions al text, que està disponible a la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic a l'adreça electrònica consultar ací.

Donar a conèixer la llista de grans deutors tributaris és una possibilitat recollida en l'article 95. bis de la Llei general tributària, que preveu la publicació d'un llistat comprensiu de les dades identificatives de deutors a la Hisenda Pública per deutes o sancions tributàries.

En el cas concret de la Comunitat Valenciana, la Llei 3/2020 de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat per a l'any 2021, la coneguda com a Llei d'Acompanyament, incorpora en la seua disposició addicional quarta que la Conselleria d' Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tributs i Joc «ha de regular la publicació, dins l'àmbit de les competències de la Generalitat, de la llista que inclou els deutors amb la hisenda pública», disposició d'acord amb la qual s'ha elaborat la present ordre.

CatalàEspañol