Notícies d'Alacant i província

divendres, 3 febrer 2023

Hisenda aprovarà el Pressupost Municipal al ple d'Elx després de desestimar l'al·legació presentada pel PP

L'edil informa també que de les 9.255 sol·licituds presentades al pagament de l'IBI se n'han estimat 8.322, fet que suposa el 90% de les peticions.

La Comissió Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament d'Elx dictaminarà el 10 de gener la desestimació de l'al·legació presentada pel grup Popular als pressupostos municipals per al 2023, que està previst que s'aprovin al Ple del proper 13 de gener.

- Publicitat -

La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, ha explicat que els escrits es desestimaran principalment perquè tècnicament són inviables i es tracta de les 71 esmenes que va presentar el PP i van ser ja rebutges al Ple de novembre.

En este sentit, l'edil ha destacat que les al·legacions no s'ajusten a l'article 170.2 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals ni a l'article 22.2 del Reial decret 500/90 en què s'indica que només es podran establir reclamacions contra el pressupost atenent tres supòsits: si no s'ajusta a l'elaboració als tràmits legals establerts; la segona causa per ometre el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l'entitat local en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim; i la tercera causa legal és per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades.

- Publicitat -

"Un cop revisada i estudiada esta reclamació del Partit Popular s´ha informat per part dels serveis de l´Oficina Pressupostària que l´argument proposat per part del PP no es correspon a cap dels tres supòsits", ha assenyalat Macià, qui ha destacat que “les esmenes rebutjades van ser perquè més del 60% són il·legals ja que estableix un finançament que no es correspon a la legalitat”.

L´edil ha indicat que "si el PP no hagués presentat esta al·legació el 22 de desembre de 2022 s´hauria aprovat el pressupost i l´Ajuntament estaria treballant actualment en els serveis inclosos en ell".

Ajuts al Pagament de l'IBI

D'altra banda, la regidora ha informat que de les 9.255 sol·licituds presentades al pagament de l'IBI (Impost sobre Béns Immobles) se n'han estimat 8.322, fet que suposa el 90% de les sol·licituds presentades. A més, s'han pagat 1,3 milions d'euros a falta de pagar 94 sol·licituds.

L'edil ha assenyalat que "s'ha arribat al límit de sol·licituds" i ha recordat que es van flexibilitzar els requisits, es va apujar el valor cadastral, es va duplicar el valor de l'IPREM i en relació amb l'any passat s'han estimat 100 sol·licituds més.

Així mateix, en les ajudes a les famílies en les despeses d'energia se'n van presentar 6.362 i se'n van estimar 5.460, que equival a un 85,8% de les sol·licituds.

Macià ha assenyalat que actualment hi ha 800 requeriments i s'ha pagat 1.000.075 euros dels 1, 4 milions.

Pel que fa a les ajudes al fons social de l'aigua, se'n van presentar 9.042, es van estimar 7.813 ajudes i s'ha pagat 450.000 euros.

L´edil ha posat l´accent en el gran esforç que s´ha dut a terme per poder pagar en temps i forma el màxim nombre de sol·licituds l´any. A més, ha recordat que "el pagament de les ajudes a l'energia de les empreses es pagava íntegrament i, per tant, este paquet d'ajudes dels 7 milions d'euros pràcticament al 90% està pagat".

CatalàEspañol