Notícies d'Alacant i província

diumenge, 21 abril 2024

Hisenda s'alia amb l'IVIE per optimitzar la despesa i l'execució pressupostària de la Generalitat

Les conselleries i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques definiran fins a 70 indicadors de referència que serviran per avaluar l'eficiència de la despesa pública de tots els departaments i el grau de compliment dels objectius pressupostaris

La Conselleria d'Hisenda i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) col·laboraran en el disseny d'un sistema d'avaluació de la despesa amb l'objectiu d'assegurar la major eficàcia en la gestió dels recursos públics per part de la Generalitat. Este treball es desenvoluparà al marco de la recent creada Comissió Interdepartamental d'Eficiència a la Despesa Pública.

La consellera d'Hisenda, Ruth Merino, ha presidit este divendres la sessió constitutiva d'este òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria d'Hisenda, la creació del qual ha estat aprovada recentment pel Consell per impulsar un sistema davaluació de la despesa de tots els departaments de lAdministració valenciana.

Amb l'objectiu d'assegurar la major eficàcia en la gestió dels recursos públics, la comissió ha iniciat els treballs amb un encàrrec a totes les conselleries perquè defineixin els indicadors estratègics i operatius que permetran avaluar el grau de compliment dels seus objectius pressupostaris.

“La nostra obligació com a gestors públics no és només detectar les necessitats de la ciutadania i decidir quant i en què es gasta per satisfer-les, sinó analitzar posteriorment si realment ho estem aconseguint”, segons ha manifestat la consellera. "L'imminent restabliment de les regles fiscals després de diversos anys suspeses per la pandèmia ens introdueix en un nou escenari en què serà fonamental optimitzar l'ús d'uns recursos públics escassos", ha afegit Ruth Merino.

En este sentit, la responsable d'Hisenda ha assenyalat que la prioritat del Consell és aconseguir “el màxim aprofitament de cada euro que els ciutadans amb tant d'esforç aporten a través dels seus impostos, ja no només per garantir la sostenibilitat de les finances públiques, sinó per assegurar la major qualitat en la prestació dels serveis públics”.

“Per això –ha prosseguit Merino– incrementarem el nostre nivell d'autoexigència i ens analitzarem a nosaltres mateixos per veure si realment estem complint amb el que s'espera de nosaltres com a garants del bon ús dels diners públics; es tracta, en definitiva, d'assegurar-nos que cada euro es destina a la millor finalitat possible”, ha incidit la consellera d'Hisenda.

"Amb esta comissió demostrem que nosaltres sí que fem la nostra feina per millorar l'eficiència i l'eficàcia en la despesa i l'ús dels recursos públics, però necessitem que el Govern també faça el seu i reformi el sistema de finançament autonòmic per resoldre la insuficiència estructural d'ingressos que pateix la Generalitat”, ha incidit Ruth Merino.

Dos nivells de treball

La Comissió Interdepartamental d'Eficiència a la Despesa Pública neix per impulsar, coordinar i assessorar quantes mesures es proposin en relació amb la millora en l'eficiència de la despesa pública, així com de l'execució pressupostària de les polítiques del Consell.

En este sentit, cal recordar que el Pressupost de la Generalitat de l'any 2020 ja recollia al seu disposició addicional setena laprovació dun Pla Estratègic per a lAvaluació de les Polítiques Públiques on fixar els procediments d'avaluació de les polítiques de despesa que desenvolupa la Generalitat a través dels pressupostos anuals.

A la sessió d'este divendres, els membres de la comissió, coordinada pel secretari autonòmic d'Hisenda, Eusebio Monzó, han analitzat els antecedents en matèria d'avaluació de polítiques públiques, n'han fixat els objectius i s'ha establert el calendari dels grups de treball.

El treball de la comissió es desenvoluparà a dos nivells per dotar-se d'una mena de guia de bones pràctiques en l'eficiència d'esta despesa. D'una banda, es realitzarà una anàlisi exhaustiva del darrer pressupost liquidat de totes les comunitats, utilitzant les dades homogeneïtzades que publica el Ministeri d'Hisenda.

L'objectiu d'este primer nivell es comparar com gasta cada comunitat, tant per línia econòmica com funcional.

En Segon Lloc, se'n va a analitzar la despesa efectuada per totes les conselleries, amb especial incidència en què concentren el percentatge més alt de recursos pressupostaris (Sanitat, Educació i Serveis Socials), a partir d'una sèrie d'indicadors de referència que fixaran els mateixos departaments, un tipus d'anàlisi nova que molt poques administracions estan duent a terme actualment.

Pla Estratègic d'Avaluació de Polítiques Públiques

A més, l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques ha presentat les principals conclusions de l'Estudi per a la implementació d'un Pla Estratègic d'Avaluació de Polítiques Públiques de Despesa del Sector Públic Valencià, realitzat el 2021 pels investigadors Juan Pérez i José Antonio Pérez.

Este estudi inclou una sèrie de proposes per avançar en l'àmbit de l'avaluació de l'eficiència de la despesa pública i planteja fer un estudi pilot amb un programa pressupostari determinat per estendre'l posteriorment a la resta de programes. És per això que este treball, que ja fixava alguns indicadors d'avaluació de la despesa en Educació, servirà de base a les conselleries per establir els indicadors respectius en coordinació amb l'Ivie.

L'estudi analitza la situació actual de la Generalitat Valenciana en matèria d'avaluació i realitza propostes per a la implementació del sistema d'avaluació continuada com el desenvolupament d'un sistema d'indicadors estratègics i operatius per avaluar el grau de compliment dels objectius que pretenen assolir les polítiques.