Notícies d'Alacant i província

dimarts, 21 març 2023

Un nou taulell virtual i el canal 'ATV el truca' per façalitar tràmits tributaris

El compromís de l'Agència per al 2023 és poder atendre de manera personalitzada almenys 200.000 persones.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic mitjançant el Programa anual d'actuació de l'Agència Tributària Valenciana (ATV), completarà l'assistència que presta a les persones contribuents amb un taulell virtual i el canal telefònic 'ATV li truca', que se sumen a l'atenció presencial actual. El compromís d'este organisme per al 2023 és poder atendre de manera personalitzada almenys 200.000 persones.

- Publicitat -

“Pel Govern valencià és fonamental poder oferir una atenció versàtil i adaptada a les circumstàncies de cada persona. Per això, amb les diferents vies que habilitarà l'Agència Tributària Valenciana respondrem a les necessitats que en cada moment tinguin els valencians i valencianes”, ha assenyalat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi Espanya.

"En este sentit -ha afirmat el titular de les finances valencianes-, traurem el màxim rendiment a totes les oportunitats que ens ofereixen les tecnologies de la informació per apropar l'Administració a la ciutadania".

Assistència personalitzada multicanal

- Publicitat -

Així, a fi d'afavorir el compliment voluntari de les obligacions tributàries i prevenir actuacions en sentit contrari, l'ATV desplegarà un ampli conjunt de serveis d'informació i ajuda. En este sentit, s‟implementarà un model d‟assistència personalitzada multicanal per a la presentació i emplenament d‟autoliquidacions o l‟obtenció de dades particulars com, per exemple, l‟estat d‟un deute od‟un procediment tramitat al‟agència.

Per això, en el context actual de multiplicitat de canals datenció a la ciutadania, sha definit el Sistema d'Atenció Virtual Integral (SAVI) com a taulell virtual de l'Agència Tributària per prestar, de manera personalitzada no presencial, els serveis d'informació i assistència que habitualment s'ofereixen a una oficina física.

Amb el taulell es podran fer tots els tràmits de forma telemàtica, a través de l'Oficina Virtual a la web de l'ATV, bé a través dels procediments telemàtics específics previstos a este efecte (presentació d'autoliquidacions, de sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts, aportació d'al·legacions o contestació a requeriments i interposició de recursos o reclamacions), bé a través del Registre electrònic genèric de l'ATV (anomenat tràmit Z), per a la resta de casos.

'ATV li truca'

A més, durant el 2023 es posarà en marxa l'assistència telefònica amb cita prèvia mitjançant el canal ATV li truca, implementat en mode pilot el passat exercici amb un 85,3% d'assumptes resolts. Esta assistència permet a la ciutadania agendar una cita amb personal funcionari especialitzat en la matèria, que trucarà el dia i hora acordats.

Amb la finalitat d'oferir un servei de màxima qualitat, l'atenció la farà personal qualificat a cadascun dels impostos que s'ofereixen i s'utilitzarà un programari de Contact Center al núvol, que agilitza i optimitza la gestió i l'organització del treball. Això garanteix a més la unitat de criteri en les respostes a tot el territori valencià i evita desplaçaments i presència física a qui així ho escull.

També durant el 2023 s'oferiran altres canals en línia com el xatbot del model 600 i la consulta interactiva de l'estat d'un deute, que permeten fer tràmits de forma virtual.

Respecte al canal presencial, es culminarà la posada en marxa de l'assistència amb sistema de cita prèvia a tots centres gestors de l'Agència a la Comunitat Valenciana, sempre que es compleixin els requisits exigits, per a l'emplenament i la presentació dels models 650 i 651 .

Col·laboració social

Dins el Pla Anual d'Actuació de l'AVT, queda integrada la figura de col·laborador/a social, que contribuirà a la millora de la difusió dels serveis i les utilitats que l'Administració ofereix a la ciutadania.

Per això, està prevista la subscripció de convenis amb col·legis professionals, corporacions de dret públic i associacions professionals de l'àmbit tributari.