Grup Calaforra Mitjana, segon de la Comunitat Valenciana amb més ajuda per promocionar el valencià en les seues edicions digitals

Només és superat per Editorial Digital 2014

595

Grup Calaforra Media ha estat el segon de la Comunitat Valenciana amb més ajuda per promocionar el valencià en les seues edicions digitals. Amb 35.631,86 euros, és la segona editora amb més ajuda, després d'Editorial Digital 2014 (40.995,80). A continuació està Diari de Girona (34.971,59), i 31.178,23 de Diari Digital de Castelló.

Actualitat Valenciana i Diario de Alicante són editats per Grup Calaforra Mitjana, el primer és 100% en valencià i el segon té una publicació mixta en valencià i castellà.