Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

El govern municipal redueix mig punt el tipo impositiu de l'IBI a Dénia

El govern municipal portarà al ple extraordinari de dijous que ve la modificació d'algunes de les ordenances fiscals en vigor. D'una banda, es proposa una modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles (IBI) consistent en la baixada del tipus impositiu de l'IBI per a béns immobles urbans de l'1% actual al 0,95%. Esta baixada del tipus impositiu es començarà a aplicar l'1 de gener del 2018.

- Publicitat -

Així mateix, atenent les demandes expressades pels veïns en les reunions de barri, es van a incloure modificacions en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, concretament en l'epígraf relacionat amb la targeta de vehicle de resident, implantada este mateix any al barri de les Roques. Els canvis proposats redueixen a la meitat la taxa de renovació de la targeta anual, que es fixa en 7 euros. Igualment s'estableix que la renovació de la targeta anual d'aparcament de resident per a ciclomotors, motocicletes i bicicletes serà gratuïta. La taxa d'expedició de la targeta es manté en 14 euros.

Finalment, la modificació de les ordenances fiscals introdueix un canvi formal, que no de fons, en la descripció de les tarifes de la taxa per la recollida, transport, tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, en compliment de la normativa autonòmica. I és que a partir del pròxim any s'especificarà a l'usuari quina part de l'total abonat es destina a la recollida i transport de residus i quina quantitat s'inverteix en el tractament i eliminació d'estes residus. Per exemple, en la tarifa residencial, la qual abonen els habitatges de caràcter familiar i d'ocupació temporal i d'esbarjo, la taxa d'escombraries continuarà sent de 125 euros, dels quals s'especifica que 88,75 euros es destinen a la recollida i transport i 36,25 euros a l'tractament i eliminació.