Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 abril 2024

El Govern Local d'Elx recolza les accions judicials de la Generalitat contra el decret del transvasament

El Reial decret està sent analitzat per la Generalitat, també pels serveis jurídics dels regants afectats.

La Junta de Govern Local ha aprovat hui una moció per la qual es manifesta la completa adhesió i suport municipal a les accions judicials que emprengui la Generalitat Valenciana contra el Reial decret del Govern d'Espanya per aquells aspectes que són lesius per a l'interès general de Elx.

Amb això, a través d'esta moció, el Govern local encomana als serveis jurídics municipals l'anàlisi del Reial decret per estudiar en quina mesura l'Ajuntament d'Elx pot emprendre accions legals pròpies contra unes mesures que van en contra del desenvolupament socioeconòmic d'Elx.

Així ho ha anunciat el portaveu de l'equip de govern, Héctor Díez, qui ha recordat que "el transvasament Tajo-Segura per a Elx és necessari, imprescindible i irrenunciable, per la qual cosa ho defensarem fins a les últimes conseqüències en aquells aspectes que considerem que són lesius per a l'interès general del nostre municipi".

D'esta manera, la moció aprovada hui recull “la completa adhesió i suport municipal a les accions que emprengui la Generalitat Valenciana en el sentit de recórrer als tribunals aquelles qüestions que apareixen al Reial Decret 35/2023, de 24 de gener, per el que s'aprova, entre d'altres, la revisió del pla hidrològic de les demarcacions hidrogràfiques del Tajo i del Segura, en tots els punts que puguen ser lesius per als interessos de la Comunitat Valenciana i dels regants de la província”.

En segon lloc, el Govern Local acorda "encomanar als serveis jurídics municipals l'estudi del contingut del Reial decret 35/2023 i, coneguda la intenció de la Generalitat Valenciana de presentació d'un recurs davant del Tribunal Suprem, així com, si és el cas , la sol·licitud de mesures cautelars a fi de la paralització de la retallada que la norma promou respecte del transvasament Tajo-Segura mentre se substància el recurs, l'adopció de mesures juridicoprocessals en defensa dels interessos dels ciutadans i el municipi d'Elx , i en suport dels procediments i instàncies processals que per part de la Generalitat Valenciana es realitzen”.

A l'argumentació d'esta moció, Díez ha recordat que el tercer cicle de planificació hidrològica a Espanya, que regirà fins al 31 de desembre del 2027, inclou les noves normes que regiran el transvasament Tajo-Segura, amb una actualització normativa que redueix el volum hídric transferible en fixar uns cabals ecològics mínims al riu Tajo. La nova regulació dels cabals ecològics recollida en este decret s'anirà aplicant de manera progressiva fins a arribar als 8,65 Hm3 el 2027 davant dels actuals 6 Hm3.

També inclou el seguiment de les derivacions per l'aqüeducte Tajo-Segura cap a les conques receptores; el seguiment de l'ús de l'aigua i dels resultats dels programes d'inspecció i control a les conques receptores; l'evolució del pla d'inversions en modernització de regadius a la capçalera del Tajo i al sanejament i depuració de Madrid; l'evolució del pla d'inversions a les conques receptores, així com una anàlisi del seu impacte en la consecució de l'objectiu de satisfer adequadament les necessitats de la conca del Segura i de la mitigació del desequilibri existent entre demanda i aportacions naturals, exposat al Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Segura.

El regidor ha recordat que en este moment, el Reial decret és analitzat per la Generalitat, també pels serveis jurídics dels regants afectats, per comprovar si la norma ha inclòs alguns punts que el Consell d'Estat va instar a millorar per part del Govern i altres aspectes que la Generalitat va proposar en este procés, a fi de minimitzar l'impacte negatiu de la disminució dels cabals transvasats als regants valencians.

El Consell s'ha oposat públicament i de manera ferma a l'aprovació de la retallada a l'aigua procedent del Tajo i ja en el seu moment va sol·licitar a l'Advocacia de la Generalitat que estudiés la interposició d'un recurs contra esta mesura davant del Tribunal Suprem, amb l'objectiu de paralitzar temporalment la retallada de l'aigua procedent del transvasament fins que hi haja una sentència ferma.

Per la seua banda, l'alcalde d'Elx ha declarat públicament en repetides ocasions la consideració del transvasament Tajo-Segura com un recurs “irrenunciable, imprescindible i insubstituïble per a la nostra província i, en concret, per al desenvolupament del Camp d'Elx” i, per això, ha manifestat expressament la màxima valoració d‟esta infraestructura, del seu efecte positiu en l‟estructura econòmica local i de la seua decisiva importància per als regants del nostre territori.

“Per això, considerant que el transvasament és una font de riquesa, progrés i creació d'ocupació per al nostre territori a què no podem renunciar, ens posicionem clarament a favor de les mesures empreses pel Consell per defensar els drets dels agricultors il·licitans i de la zona de Llevant”, ha conclòs l'edil.