Notícies d'Alacant i província

dilluns, 30 gener 2023

La Junta de Govern de Orihuela aprova la baixada del tipus impositiu de l'IBI per al 2019

El portaveu adjunt de l'equip de govern, Rafael Almagro, va donar compte este dimarts dels acords aconseguits en la Junta de Govern Local.

El portaveu adjunt de l'equip de govern, Rafael Almagro, va donar compte este dimarts dels acords aconseguits en la Junta de Govern Local. En primer lloc, ia proposta de l'àrea econòmica, s'han aprovat factures per un total de 617.360,63 euros.

- Publicitat -

Dins l'àrea econòmica va destacar també la baixada del tipus impositiu de l'Impost de Béns Immobles (IBI), que queda per a l'any 2019 al 0,695. Amb l'adopció d'esta mesura, anunciada fa uns mesos per l'alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, quan estava pendent dels informes favorables de l'àrea d'Intervenció, es redueix el cost d'este impost als nivells de 2017, "evitant d'esta manera l'última pujada de el 7 per cent que estava prevista pel Ministeri". També s'han iniciat els tràmits per reduir la despesa energètica en edificis municipals i diversos carrers de la costa.

A continuació, Almagro ha informat també que s'ha donat el vistiplau a el projecte de modificació de l'ordenança d'activitats en via pública per donar entrada en esta regulació a la instal·lació de tarimes a les terrasses situades sobre les bandes d'aparcament.

- Publicitat -

D'altra banda, es va acordar donar inici als tràmits per a licitació d'un contracte per reduir la despesa energètica tant en edificis municipals com en diversos vials a la zona de la costa oriolana. L'import de la licitació ascendeix a 239.937,31 euros i està subvencionat en un 80% per la Diputació d'Alacant a través de el Pla Provincial d'Estalvi Energètic 2016.

En un altre ordre d'assumptes, la Junta de Govern Local va acordar l'adjudicació de el contracte de Canvi i Reparació de Pneumàtics dels vehicles adscrits a el servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària municipals. L'import de l'adjudicació ascendeix a 112.297,29 euros per un any amb possibilitat de ser prorrogat un altre any més.

L'últim assumpte tractat ha estat l'obertura de l'expedient de contractació de l'servei de reparació mecànica dels vehicles de recollida de residus i neteja viària. L'import d'esta licitació ascendeix a 571.081,47 euros per un termini de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per altres dos.

El portaveu adjunt de l'equip de govern ha volgut destacar la importància que Orihuela es trobi entre els ajuntaments que compleixen amb allò establert a les lleis d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, “la qual cosa permet que es puguen realitzar innombrables projectes com els que es presenten setmanalment”. Per això, Rafael Almagro ha destacat la bona tasca de l'equip de l'àrea econòmica que dirigeix ​​la seua companya Sabina Galindo, "sense els resultats del qual seria impossible parlar hui en termes positius".

CatalàEspañol