Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

El Govern aprova ajudes directes per més de 636 milions per a agricultors i ramaders per la sequera

De les ajudes directes, 355 milions d'euros seran per als sectors ramaders carni i lleter, 276,7 milions per a l'agricultura i 5 milions per a l'apicultura

El Consell de Ministres ha aprovat hui un reial decret llei que inclou un paquet de mesures urgents de suport al sector agrari per a fer front a la prolongada situació de sequera ia l'agreujament de les condicions del sector primari com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

- Publicitat -

Entre elles s'inclouen ajudes directes d'Estat per als sectors agrícola i ramader, que superen els 636 milions d'euros, o la subvenció de fins a un 70% del cost de les pòlisses dassegurances per la sequera dels cultius més compromesos per la falta de pluges i les elevades temperatures.

L'impacte econòmic de totes les mesures adoptades hui a l'àmbit agrari suma més de 784 milions d'euros.

- Publicitat -

Des de l'inici de l'any hidrològic, l'1 d'octubre del 2022 fins a esta mateixa setmana, el valor mitjà de les precipitacions a Espanya ha estat un 27,5% inferior a la mitjana d'este període.

La reserva hidràulica peninsular se situava esta setmana en un 48,9 %, una mica inferior a la de l'any anterior (50,6 %), quan el Govern ja va aprovar un decret de sequera amb mesures importants, algunes es van anar ampliant al llarg de l'any passat per fer front a la crítica situació del sector afectat també per les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

El Govern ha considerat que a l'actual escenari després de la invasió d'Ucraïna el sector estava sotmès a una situació complexa que, unida a les circumstàncies climàtiques, fa que siga d'extraordinària i urgent necessitat adoptar mesures que garanteixin el manteniment i la sostenibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes, reafirmin la seguretat alimentària i permetin reforçar el camí de creixement econòmic del país.

A més del pagament de les ajudes directes, el Reial decret llei conté mesures de suport d'àmbit fiscal, financer, sociolaboral, hidràulic i en el de la Política Agrària Comuna (PAC), en què estan implicades els ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació; Hisenda i Funció Pública; Per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Treball i Economia Social; Inclusió, Seguretat Social i Migracions i Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Només les mesures en matèria agrària i d'aigües estan valorades en uns 2.190 milions d?euros en total.

AJUDES DIRECTES

Es destinen 355 milions d'euros per als productors de carn i de llet de boví, oví i cabrum per compensar-los per l'increment dels costos de producció, com els pinsos i altres insums. L'escassetat de precipitacions ha fet minvar l'existència de pastures i ha obligat a buscar alternatives per a l'alimentació dels animals que resulten més cares a unes explotacions que ja havien patit les conseqüències de la guerra a Ucraïna.

El decret estableix unes quanties unitàries de ajut de 100 euros per vaca i 15 per ovella i cabra de carn; i de 40 euros per vaca i 10 euros per ovella i cabra de llet. Les ajudes s'han d'abonar directament als titulars de les explotacions que sigan beneficiaris d'ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).
Les ajudes als sectors ramaders es completen amb 5 milions d'euros per al sector apícola, mesura que va anunciar el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, a finals de març.

Els sectors agrícoles disposaran d'un volum d'ajudes de 276,7 milions d'euros. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació determinarà els cultius, les zones i les quanties als quals correspondran estes ajudes en funció dels que es comprovi que són més perjudicats per la situació de sequera. Per fer-ho, es tindran en compte la informació sobre l'evolució climàtica i hidrològica del Ministeri per a la Transició i el Repte Demogràfic i de les comunitats autònomes.

SUPORT AL FINANÇAMENT

El decret contempla una nova ampliació a 20 milions d'euros de la dotació per a la bonificació de crèdits de la línia ICO-MAPA-SAECA que poden arribar fins al 15% del principal del préstec. Esta ajuda es va habilitar al decret de sequera aprovat el març de 2022 amb una dotació de 10 milions d'euros i posteriorment es va ampliar fins a 20 milions en el segon decret de mesures urgents per fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna aprovat el juny de 2022.

Igualment s'amplia a 3 milions d'euros la línia de finançament d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) que són necessaris per obtenir estes crèdits. A l'anterior decret de sequera esta línia es va dotar amb 2,7 milions d'euros, ampliada després en 2 milions més.

ASSEGURANCES AGRARIS

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació torna a incrementar-lo 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contractació d'assegurances agràries.

Esta dotació permetrà subvencionar fins al 70% del cost de les pòlisses ja contractades -el màxim permès per la normativa europea- que incloguin la cobertura per risc de sequera en els cultius de secà d'herbacis extensius, oliverar, raïm de vinificació, ametller, avellaner , kiwi, aldrino, alfals, remolatxa sucrera i blat de moro farratger.
Amb esta ampliació, la línia de suport a la contractació d'assegurances agràries del ministeri ascendirà ja en este exercici a més de 358 milions d'euros.

MESURES FISCALS

En matèries fiscal, queden eximides del pagament del Impost de Béns Immobles (IBI) les propietats dels titulars d'explotacions agrícoles o ramaderes que hajan patit, a l'exercici 2023, una reducció del rendiment net de les activitats agràries d'almenys un 20 % en zones amb limitacions naturals, segons la normativa de la Unió Europea, o d'un 30% a les altres.

En este àmbit cal recordar que l'ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública publicada el 25 d'abril passat ja contempla una important rebaixa fiscal per al sector agrari, en reduir un 25 % lineal el rendiment net per a l'impost de la renda de les Persones Físiques (IRPF) per a tots els agricultors i ramaders que tributen pel sistema de mòduls, més de 800.000 beneficiaris.

A més, l'ordre inclou nombroses minoracions als coeficients d'entre el 30% i el 50% per als sectors ramaders, així com determinats sectors agraris.
S'eximeix del pagament d'IRPF i de l'impost de societats les ajudes que es percebin pels ecorregims de la PAC.

Igualment queda eximida de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats la formalització d'avals de la Societat Estatal de Caució Agrària (SAECA) als contractes de préstec, fet que suposa un abaratiment de les operacions que façaliten també l'accés al finançament en millors condicions.

FLEXIBILITZACIÓ DE LA PAC

El Reial decret llei preveu que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació establirà els criteris perquè, d'una manera harmonitzada, les autoritats competents les comunitats autònomes puguen flexibilitzar determinats requisits de les ajudes directes de la PAC, a fi que les circumstàncies esdevingudes com a conseqüència de la sequera no representin impediments afegits per a la percepció d'estes ajudes.

Així s'amplia fins al 30 de juny el termini per a la presentació de les sol·licituds. D'esta manera, els agricultors disposaran de més temps per prendre decisions sobre els seus cultius en un moment en què la sequera produeix moltes incerteses.

Després de les reunions mantingudes amb les comunitats autònomes i el sector, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha elaborat una circular que serà remesa per a consulta hui dia, que recull els requisits de condicionalitat reforçada, ecorregímenes i ajudes associades per als quals es pot aplicar la causa de força d'ofici amb motiu de la sequera.

Com a exemples, per a les zones afectades per la sequera, serà possible reduir els dies de pasturatge i la càrrega ramadera requerits en els ecorregimens de pasturatge extensiu, o incrementar la superfície de guaret i reduir el percentatge d'espècies millorants per als de rotació de terres de cultiu.

S'escalona en quatre fases, en lloc de les dos que estaven establertes, l'entrada en vigor del Quadern digital d'explotació. Segons el tipus d'explotació, es revesprada a l'1 de gener del 2024 ia l'1 de gener del 2025 la 

MESURES SOCI-LABORALS

En matèria laboral, s'ha aprovat un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de maig a setembre de 2023, per a les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris, i entre els mesos de juny a octubre de 2023, per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.

A més, es prorroga, fins al 31 de desembre de 2023, la mesura excepcional de reducció a 10 el nombre mínim de jornades reals cotitzades necessàries per a accedir al subsidi agrari a les comunitats autònomes d'Andalusia i d'Extremadura.

MESURES HIDRÀULIQUES

Els agricultors que sigan titulars de drets de reg i que hajan tingut una reducció en els subministraments daigua que tenen concedits es beneficiaran duna rebaixa del cànon. Esta bonificació serà del 100% si la reducció en la dotació d'aigua supera el 60%, i del 50% si la retallada del subministrament ha estat entre el 40% i el 60%.
Els beneficiaris indirectes d'obres de regulació a la conca del Guadalquivir tindran una reducció del cànon del 50%.