Notícies d'Alacant i província

dimecres, 28 febrer 2024

La Generalitat façalita la mobilitat laboral interadministrativa de víctimes de violència de gènere

Les afectades mantindran les seues retribucions i drets d'antiguitat al lloc de destinació si han de canviar el lloc de residència

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este dijous el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, per façalitar-ne la mobilitat interadministrativa de les empleades públiques que ho sol·licitin per raó de violència de gènere.

L'acord és aplicable tant per a les plantilles de l'Administració de la Generalitat com per a la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Jaume I de Castelló i la Miguel Hernández d'Elx.

El conveni també estableix que les administracions públiques locals interessades de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar-ne l'adhesió a ell en qualsevol moment de la seua vigència, a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). Fins hui s'han adherit un total de 18 municipis i dos diputacions provincials.

El conveni té una vigència de quatre anys i permetrà a les dones víctimes de violència de gènere –que prestin els seus serveis com a personal d'administració i serveis– el trasllat des dels seus respectius llocs de treball en cas que ho necessitessin per salvaguardar la seua vida o integritat física i haguessin de canviar de lloc de residència, tant entre les diferents universitats i municipis com entre qualsevol d'elles i l'Administració de la Generalitat i viceversa.

En el cas del personal docent, les mesures de mobilitat s'aplicaran exclusivament entre les diferents institucions acadèmiques que formen part del conveni.

Les persones que s'acullin a este programa mantindran, a l'administració de destinació, les retribucions i drets d'antiguitat que percebessin al seu lloc d'origen. Podran ser beneficiades d'esta mesura aquelles dones que acreditin la seua situació de víctima de violència de gènere i, per salvaguardar-ne la identitat i la intimitat, ni la Generalitat ni les universitats publicitaran el destí de les afectades.