fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 1 juliol 2022

La Generalitat col·labora en la investigació de les universitats alacantines

El 70% de la producció científica té l'origen en l'àmbit acadèmic

La Generalitat Valenciana col·labora amb les universitats alacantines de titularitat pública integrades a la Xarxa de Càtedres, a fi de potenciar la investigació que contribueixi a la transformació del model econòmic de la Comunitat.

- Publicitat -

En concret, el 2022, la Generalitat tornarà a destinar a esta plataforma acadèmica 210.000 euros amb l'objectiu de «col·laborar en la investigació de temes que puguin impulsar la transformació del model econòmic valencià i traslladar els resultats al nostre teixit productiu, aprofitant totes les seues potencialitats per avançar cap a un model econòmic més sostenible, digital, inclusiu i resilient», tal i com ha explicat la directora general de Model Econòmic, Dolors Furió.

Des que la xarxa es constituís el 2020, fruit de l'impuls de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de les cinc universitats públiques valencianes (la Universitat d'Alacant, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel Hernández d'Elx), la Xarxa ja n'ha rebut més 580.000 euros amb què s'han finançat multitud d'activitats, jornades, xerrades, seminaris i, especialment, estudis de recerca presentats en fòrums i congressos de reconegut prestigi

- Publicitat -

Dolors Furió ha incidit que «els estudis i contribucions de la Xarxa són fonamentals per a la reflexió al voltant de l'actual model econòmic valencià i les seues possibilitats efectives de transformació» i ha assenyalat que els fons de recuperació «constitueixen una oportunitat històrica per emprendre els canvis estructurals que requereix el nostre teixit empresarial i productiu per assolir l?objectiu d?un creixement sostingut alhora que sostenible, capaç de generar ocupació de qualitat que ofereixi oportunitats per retenir i atraure talent al nostre territori de la mà de la digitalització, la innovació i la sostenibilitat mediamental, econòmica i social».

El conveni subscrit entre les universitats i la Generalitat gira al voltant de tres eixos principals d'actuació, com són activitats formatives (sessions de formació, tallers, jornades) dirigides a estudiants, empreses i institucions; el desenvolupament d'activitats investigadores i el suport a la realització de tesis doctorals, estudis o treballs de recerca; i, en tercer lloc, activitats divulgatives com a publicacions, la promoció d'esdeveniments científics, tècnics o artístics o l'organització d'exposicions i concursos.

Universitat d'Alacant

Des de la Universitat d'Alacant han centrat els estudis en àrees relacionades amb les infraestructures, la connectivitat i les cadenes de subministrament, així com en la mobilitat interna de la població a la Comunitat Valenciana i la sostenibilitat energètica.

Un dels estudis versa sobre l'impacte de la Covid-19 a les cadenes de subministrament dels sectors de components d'automoció, ceràmic i joguines de la Comunitat Valenciana des d'un punt de vista logístic. Les conclusions reflecteixen les interrelacions en els intercanvis a nivell mundial que han estat afectades per l'aïllament i les mesures adoptades per a la lluita contra la pandèmia.

Així, s'obté que els esdeveniments externs que envolten les cadenes de subministrament poden entorpir l'accés a determinats béns, per la qual cosa aconsellen que les indústries revisin el disseny de la seua cadena de subministrament per esbrinar com estan exposades, alhora que han apostat per desenvolupar cadenes més sòlides, diverses i intel·ligents. A més, es proporciona una sèrie de recomanacions per superar les limitacions actuals com l'elaboració d'inventaris estratègics, diversificar les cadenes i fer ús de les noves tecnologies per tal de mapejar i millorar la connexió i comunicació de tots els agents que componen la cadena de subministrament.

Un altre dels estudis és 'Mobilitat temporal i permanent de la població als mercats immobiliaris a la Comunitat Valenciana', consistent en una anàlisi geogràfica i temporal sobre la mobilitat entre els mercats immobiliaris i entre les ciutats valencianes, i el creixement urbà.

Finalment, assenyalar l'estudi sobre «Rehabilitació energètica del parc residencial valencià» on s'han estimat les necessitats de rehabilitació energètica dels edificis, així com la periodificació d'estes inversions, a fi que l'adaptació a la reducció d'emissions siga d'acord amb els plans de la UE.

Universitat Miguel Hernández

Les activitats de la Universitat Miguel Hernández se centren en els àmbits de la Universitat innovació social i inclusiva amb atenció especial als sectors industrials més consolidats a l'entorn de la UMH. Més concretament, en aspectes relacionats amb el canvi tecnològic, la relació de l'activitat de les empreses amb l'entorn ambiental i l'impacte en determinats col·lectius.

En concret, durant el 2021 la càtedra ha realitzat treballs de recerca sobre la inclusió laboral, des de diferents perspectives, de persones amb discapacitat intel·lectual, així com informes sobre la situació del nivell de digitalització de les empreses.

Així mateix, entre altres activitats, se n'ha elaborat una proposta metodològica per dinamitzar l'oferta tecnològica dels centres de recerca o similars, dissenyant una eina que millori l'intercanvi de coneixement entre universitat i empresa, tenint com a objectiu primordial l'obtenció d'informació considerada clau per ajudar a dinamitzar patents, és a dir, impulsar la transferència real de coneixement Universitat-Empresa.

ValenciàEspañol