Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 desembre 2023

La Generalitat considera 'viciades' les eleccions de la Confraria de Pescadors de Santa Pola i ordena repetir-les

Dóna la raó al recurs interposat per dos armadores que van denunciar suposades irregularitats en els comicis del 2019

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana ha declarat nul “de ple dret” el procés electoral de la Confraria de Pescadors de Santa Pola per considerar-ho “viciat” i ordena a la confraria la obertura d'un de nou “amb totes les garanties de legalitat establertes a les normes aplicables”.

Així ha resolt la direcció territorial d'Alacant d'este organisme davant del recurs dalçada presentat per dos armadores d'esta confraria Remedios Rus i Manuela Molina, denunciant suposades irregularitats a les eleccions per a la Junta Directiva d'esta confraria, celebrades a setembre de 2019.

Segons la resolució de Carmen Catalá Galván, directora territorial de la Conselleria, la decisió té en compte les dos al·legacions presentades contra el procés per les dos armadores. Així, i respecte a la primera, la resolució conclou “la falta d'exposició pública del cens d'electors i elegibles per a l'elecció dels membres del Ple de la Junta General de la confraria”, incomplint així la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General i “el primer acte programat al Calendari Electoral de la pròpia confraria aprovat per la resolució de 09/07/2019 desta Direcció Territorial”.

Pel que fa a la segona al·legació, que feia menció a la falta d'una designació de mesa electoral, la Conselleria també l'estima en no haver pogut acreditar la confraria davant este organisme tal designació.

De fet, i segons la resolució “cada vegada que s'ha requerit de la confraria esta acreditació, esta ha respost acreditant la designació de la comissió electoral, confonent ambdós òrgans en un de sol quan són òrgans diferents amb funcions diferents, regulats a l'article 62.3 .a de la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana quant a la comissió electoral i en l'article 62.3.c quant a la mesa electoral”. Segons la resolució esta no designació de mesa electoral contradiu fins i tot el propi Reglament Electoral de la Confraria als seus articles 1 i 8.

Esta resolució posa fi a la via administrativa dels recursos presentats per les dos armadores de la Confraria. Contra esta resolució es pot interposar recurs de reposició o extraordinari davant la direcció territorial de la Conselleria en el termini d'un mes o bé impugnar-se mitjançant un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos.