Notícies d'Alacant i província

dimecres, 4 octubre 2023

La Generalitat es compromet amb el Síndic a canviar la normativa per façalitar l'accés als més vulnerables a l'habitatge

La Conselleria accepta les recomanacions de Lluna i modificarà el Decret de Registre dHabitatge per concedir, automàticament, ajudes directes al lloguer quan no tingui pisos públics

La Conselleria dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha acceptat les recomanacions del Síndic i canviarà el sistema d'inscripció al Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana de manera que no siga només telemàtic. L'Administració esmentada també s'ha compromès amb el defensor a canviar la normativa de manera que, quan no es puga adjudicar un habitatge públic a una persona en situació de vulnerabilitat, se li ofereixi automàticament una ajuda directa per al lloguer.

- Publicitat -

Així consta a la resolució de tancament de la investigació que el Síndic va iniciar, el novembre de 2021, per analitzar com podien afectar els drets dels demandants d'habitatge públic algunes de les previsions que preveu el nou decret del Reglament de Registre dHabitatges de la Comunitat Valenciana i Procediment dAdjudicació dHabitatges.

La queixa d'ofici es va obrir per investigar el possible incompliment per part del decret analitzat de la llei de la funció social de l'habitatge i l'obligació de tramitar la inscripció al Registre de Demanda d'Habitatge només per via telemàtica.

- Publicitat -

Esta institució ha manifestat reiteradament que, “una vegada que la persona en situació de vulnerabilitat ha exposat la necessitat d'habitatge, correspon a l'administració pública competent posar en marxa tot el ventall d'accions i ajudes disponibles per a satisfer com més prompte millor el dret a un habitatge digne i assequible".

En la resposta a les consideracions del síndic de Greuges, Ángel Luna, la Conselleria d'Habitatge assegura que “abans que es compleixin els sis mesos, en concret els 175 dies des de la presentació de la sol·licitud, sense que s'haja satisfet la demanda amb l'adjudicació d'un habitatge adequat, es comunicarà a la persona sol·licitant, de forma raonada, com se solucionarà el seu problema habitacional".

A més, a la resolució de tancament també consta que la Conselleria ha acceptat “realitzar les actuacions necessàries perquè, en els pressupostos anuals de la Generalitat Valenciana corresponents a 2023, es prevegi enfortir les dotacions econòmiques destinades a assegurar l'efectivitat del dret a l'habitatge, fonamentalment a través de l'increment del parc d'habitatge públic en el sentit ordenat per la LFSV".