Notícies d'Alacant i província

dijous, 9 febrer 2023

El 93,7% dels funcionaris de la Generalitat entén bé o força bé el valencià

S'incrementa en 6 punts el percentatge de persones que saben escriure perfectament o força bé en valencià, en quasi 5 punts les que saben llegir-lo i en més de 3 punts les que ho entenen

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha publicat els resultats de l'enquesta referida al coneixement i el ús social del valencià en diferents àmbits de la societat i la de l'ús del valencià a l'Administració de la Generalitat. 

- Publicitat -

Pel que fa a l'estudi sobre el coneixement i l'ús social del valencià, la mostra de l'estudi s'ha realitzat sobre 7.117 persones des dels 15 anys residents al territori valencià.

El qüestionari s'han introduït preguntes noves que no figuraven en enquestes anteriors: aprenentatge del valencià per zona valencianoparlant i castellanoparlant; la llengua que es parlava de petit/aa casa; la llengua de transmissió familiar; la raó del canvi de llengua entre pares i mares amb els fills i filles; la freqüència amb què s'inicia una conversa en valencià, i el canvi de llengua si la persona interlocutora parla a l'altra llengua.

- Publicitat -

També s'ha introduït un nou aspecte, que és el grau de coneixement i valoració de la societat de les iniciatives de promoció del valencià

En el cas del coneixement i ús del valencià per part del personal que treballa a l'Administració de la Generalitat, s'ha realitzat entre 1.100 treballadores i treballadors.

Cal recordar que es va realitzar per primera vegada el 2016 i els primers resultats es van publicar el 2017. Es tracta d'una enquesta específica d'àmbit d'ús i este segon test, realitzat entre setembre del 2021 i març del 2022, s'ha introduït un nou ítem referit a l'avaluació de les actuacions i iniciatives de la Generalitat per part dels treballadors i treballadores enquestats. 

Les dos enquestes es poden consultar a la pàgina web de la Conselleria.

Principals conclusions de l'enquesta de coneixement i ús social 

Pel que fa a l' coneixement del valencià per part de la societat valenciana, s'aprecia un increment generalitzat en la capacitat d'entendre'l, parlar-lo, llegir-lo i escriure'l perfectament i força bé. 

Quant a la capacitat d'entendre el valencià, el percentatge puja del 72,4 % de l'enquesta anterior al 75,8 %, fet que suposa un increment de més de 3 punts. Pel que fa a la capacitat de llegir en valencià, puja quasi 5 punts: del 52,9% al 57,2%.

Pel que fa a la capacitat d'escriure'lo, la pujada és de més de 6 punts, ja que es passa del 34,7% al 40,8%. Mai a la sèrie històrica d'enquestes hi havia hagut tantes persones amb capacitat d'escriure bé en valencià.

Pel que fa a la capacitat de parlar perfectament o força bé, les xifres es mantenen pràcticament iguals en un 50 % de competència per parlar força bé o perfectament. 

Una altra conclusió en este aspecte és la pujada en competència lingüística a la zona castellanoparlant, ja que pugen tots els percentatges de capacitat d'entendre, parlar, llegir i escriure.

En este sentit, pel que fa a entendre el valencià, puja a quasi 17 punts pel que fa a l'última enquesta.

Quant a la capacitat de parlar perfectament o força bé, puja a quasi 10 punts.

La capacitat de llegir en valencià per part de persones que viuen a zona castellanoparlant puja a 11 punts i la capacitat d'escriure a 8 punts. 

L'aprenentatge del valencià es produeix fonamentalment al àmbit familiar i en el sistema educatiu. En el context familiar, destaca que es parla més valencià amb els fills i les filles que amb la parella, cosa que mostra més transmissió i interès pel manteniment del valencià. En este cas, el 15,5% de les parelles parlen en valencià entre elles, mentre que als seus fills i filles es dirigeixen en valencià en un 21,8% dels casos. 

Així mateix, més d'un 82% de les valencianes i els valencians pensa que el valencià es hauria d'usar igual o més que ara

D'altra banda, les persones enquestades han valorat també les iniciatives de promoció del valencià per part de la Generalitat, com la campanya 'Sempre teua. La teva llengua', la Llei de plurilingüisme, les emissions d'À Punt, la JQCV o l'Oficina de Drets Lingüístics. La puntuació oscil·la entre el 6 i el 6,95 de nota per part de la ciutadania. 

L'enquesta també reflecteix una baixada de l'ús de la llengua en diferents àmbits. S'aprecia en contextos com l'ús a casa o amb les amistats, que decreix en tots dos casos al voltant de 8 punts.

Es conclou que, a pesar de que puja exponencialment la competència lingüística en valencià, no es trasllada a un increment de lús del valencià.

En este sentit, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha encarregat a una ponència dʻexperts lʻelaboració dʻun pla quinquennal per a aplicar entre 2023 i 2027, que serveixi de full de ruta per implementar diferents línies dactuació per promoure lús del valencià entre la ciutadania. Este pla es presentarà a principis de 2023 al marco del Consell Social de les Llengües. 

Principals conclusions de l'enquesta 'Ús del valencià a l'Administració 

Pel que fa al personal de la Generalitat enquestat, en el 86,5% afirma que té acreditació en algun nivell de valencià. Així mateix, la seua competència lingüística respecte a entendre'l, capacitat per parlar-lo, llegir-lo o escriure'l força bé o perfectament ha pujat des del 2016. 

Actualment, el personal de la Generalitat que afirma que entén força bé o perfectament el valencià se situa en el 93,7%, el que pot parlar-ho en el 65,1 %, el que ho pot llegir al 88,1 %, i el que ho escriu força bé o perfectament al 56,4%. 

Les pujades a competència lingüística a les quatre àrees respecte a l'enquesta anterior reflecteixen que s'incrementa en prop d'1 punt la capacitat d'entendre, en quasi 8 la de parlar, en quasi 8 punts la de llegir i en més de 9 la d'escriure. 

Així mateix, destaca un salt qualitatiu entre el domini de força bé a perfectament del valencià. En este cas, ha pujat en quasi 15 punts el personal que entén perfectament el valencià; en 4 punts el que ho sap parlar perfectament; en més de 8 punts el que ho sap llegir perfectament, i en quasi 4 punts el que ho sap escriure perfectament. 

Cal assenyalar també que ha augmentat el ús de l'valencià entre companys de treball a l'Administració autonòmica en un 9,1% i la proporció dels que escriuen prioritàriament en valencià ha augmentat en més de 8 punts fins a situar-se en el 21,4% dels enquestats. 

CatalàEspañol