La família de Franco afirma que «esgotessin els recursos legals» per evitar l'exhumació

Llegeix el comunicat íntegre.

932

Davant les declaracions realitzades divendres passat per la vicepresidenta del govern Carmen Calvo, relativa a l'exhumació de les restes de Francisco Franco, la família del difunt ha realitzat un comunicat on insisteix clarament que no «col·laborarà activament o passivament amb la pretensió inicua del Govern plasmada al Reial Decret Llei aprovat».

Així mateix, tal com es pot llegir en el comunicat íntegre que ha realitzat la família Martinez-Bordiu Franco, la família esgotarà els recursos legals per evitar que el seu avi siga traslladat fora de la Vall dels Caiguts.

Davant la confusió creada per la tergiversació que alguns mitjans de comunicació han fet de les declaracions efectuades per membres de la nostra família, ens veiem obligats, a l'objecte d'evitar qualsevol malentès, a fer les següents manifestacions:

primer: En cap concepte la família MARTINEZ-Bordiú FRANCO col·laborarà activament o passiva amb la iniqua pretensió de Govern plasmada en el Reial Decret Llei aprovat ahir, reiterant per tant la nostra més ferma i unànime oposició a qualsevol exhumació o trasllat de les restes del nostre avi, D. Francisco Franco Bahamonde.

Segon: En coherència amb l'anterior, en la nostra condició d'interessats en l'expedient d'exhumació que s'incoarà mitjançant acord de Consell de Ministres de divendres que ve, farem pública la nostra oposició esgotant tots els recursos legals que estan al nostre abast sense descartar qualssevol altres accions legals per impedir que es vulnerin els nostres legítims drets pel que fa únics legitimats per decidir el destí de les restes mortals del nostre avi.

tercer: Reafirmem la nostra confiança en els tribunals de justícia i en la legalitat vigent -gravemente vulnerada pel Reial decret llei aprovat-així com, molt especialment, en la Comunitat Benedictina que té encomanada la custòdia de les restes del nostre avi i ha manifestat que no accedirà a cap exhumació en contra de la família de l'difunt, de manera que esperem que el govern no podrà culminar el seu propòsit de vexar els mateixos en un acte de revengisme retrospectiu sense precedents en el món civilitzat. Sense perjudici de l'anterior, no permetrem mai que el Govern disposi de les restes del nostre avi en la forma que tingui per convenient, de manera que si es produís una exhumació dels mateixos en contra de la nostra voluntat, exigirem que se'ns faça lliurament dels mateixos per a procedir a donar-los Cristiana sepultura com correspon a la fe en què va viure i va morir el nostre avi, sense perjudici de persistir en la defensa dels drets que ens corresponen.