Notícies d'Alacant i província

dimarts, 5 desembre 2023

S'aproven els dies festius locals d'Alacant per a 2021

El Ple aprova l'ordenança urbanística que redueix el termini per obtindre llicència.

El Ple de l'Ajuntament d'Alacant ha aprovat hui, per unanimitat, que les fiestes tradicionals d'Alacant en 2021 siguen el dijous 15 d'abril, dia de la Pelegrina a Santa Faç, i dimecres 23 de juny, vigília del dia de Sant Joan.

El Ple aprova l'ordenança urbanística que redueix el termini per obtindre llicència

D'altra banda, el Ple de l'Ajuntament d'Alacant ha aprovat l'ordenança reguladora de l'Règim de Funcionament de les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques a Alacant, amb la qual es reduirà els terminis actuals per a l'obtenció de llicències urbanístiques dels fins a 16 mesos actuals a menys de tres. La proposta que és una transposició de el Decret de la Generalitat Valenciana en esta matèria, atén les peticions de el sector de la construcció i els col·legis professionals de sector.

La votació, com va passar a la Comissió d'Urbanisme, ha estat recolzada pels representants de l'equip de govern (PP i Ciudadanos), PSOE i Vox, mentre que els grups municipals de Unides Podem i Compromís s'han abstingut.

L'ordenança regula l'objecte, funcions i finalitat de les entitats col·laboradores de l'Administració municipal, així com les seues obligacions en la gestió i els procediments de concessió de les llicències d'obris i declaracions responsables d'obris. A més inclou la regulació de el règim sancionador, amb infraccions, sancions i multes coercitives.

La nova ordenança permetrà fer front amb més eficàcia al permanent increment anual del volum de sol·licituds d'autoritzacions, declaracions responsables i comunicacions d'obris que amb independència de la situació econòmica han mantingut una constant pel que fa al creixement durant els darrers anys. En la seua defensa el regidor Adrian Santos ha recordat que esta aprovació no suposa l'externalització d'un servei, ni la pèrdua del control de l'Ajuntament, sinó una agilització de tràmits que se solen endarrerir per la presentació d'esmenes per la qual cosa ara se solucionaran amb més celeritat”. L'edil també ha recordat que “esta cèdula de garantia permet als tècnics conèixer quina normativa els afecta a la redacció de projectes a particulars i, per tant, tot el procés siga més àgil”.

També permetrà pal·liar les necessitats de nou personal per fer front a este increment en el nombre d'expedients, agilitant la seua tramitació i reduint l'oratge per a l'obtenció de les llicències tant per a les empreses com per a la ciutadania en general.

Les entitats col·laboradores de l'Administració amb els Municipis són persones jurídiques privades constituïdes per a la realització de les comeses expressament establerts en la normativa i prèviament acreditades per l'Ajuntament, entre les que es troba els col·legis professionals.