Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 abril 2023

Dates oficials i requisits per als exàmens de selectivitat de la Comunitat Valenciana

La nota d‟accés a la universitat serà la mitjana ponderada d‟un 60 % per a la qualificació de Batxillerat i un 40 % per a la PAU

L'estudiantat s'examinarà a la fase obligatòria de l'idioma Valencià i de les quatre assignatures troncals: Castellà, Idioma Estranger, Història d'Espanya, i una de les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de batxillerat cursat, és a dir, Matemàtiques II, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II.

- Publicitat -

La nota d'accés serà la mitjana ponderada resultat d'aplicar un 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU.

L'estudiantat podrà presentar-se, en una fase voluntària, a un màxim de 4 assignatures, cursades o no cursades, diferents de les troncals per augmentar-ne la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

- Publicitat -

Per a l'estudiantat procedent de cicle formatius de Grau Superior que vulgui accedir a estudis universitaris s'equipararà la qualificació del cicle formatiu de grau superior a la nota d'accés a la Universitat de l'estudiantat de Batxillerat, i la nota d'accés serà la mitjana ponderada assignant un 60% a la qualificació final del cicle formatiu i el 40% a l'obtinguda a la PAU.

Este estudiantat entrarà a la mateixa reserva de places que l'estudiantat de Batxillerat i l'estranger, i podreu presentar-vos als exàmens d'un màxim de 4 assignatures de les que escolliu, podent triar entre 13 troncals d'opció, 4 troncals generals vinculades a les modalitats de batxillerat o els 4 idiomes estrangers per poder augmentar la seua qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

Per la seua banda, l'estudiantat amb Batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentarà la informació de lacreditació on consti la seua qualificació dadmissió a la universitat.

L'estudiantat estranger de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol no es podrà presentar als exàmens de la PAU de la Comunitat Valenciana, haurà de presentar-se als de la UNED, que serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, d'emetre l'acreditació i, si és el cas , de realitzar les proves pertinents.

Finalment, l'estudiantat més gran de 25, 40 o 45 anys realitzarà proves daccés a la universitat específiques i tindrà una nota daccés sobre un màxim de 10 punts, que serà també la seua nota dadmissió. Este grup d'alumnes tindrà una quota de places reservades per accedir-hi.

Quant a la casuística regulada per la qual l'estudiantat pot canviar el dia o l'hora d'un examen, els únics motius acceptats són: per malaltia, per embaràs recent o naixement d'un fill, per proves esportives que tinguin estudiants federats, d'elit o d'alt rendiment o per citació judicial que no es pugui cancel·lar.

No s'aprovaran canvis de dia o hora dels exàmens de les PAU per exàmens en altres estudis, ni per oposicions ni motius de feina. En situacions extraordinàries ocorregudes els dies de la PAU o immediatament anteriors (mort d'un familiar molt proper, vaga que impedeixi arribar a l'examen o accident, entre d'altres), serà la Comissió Gestora la que estudiarà el cas particular i en decidirà.

PAU 2022-23

L'alumnat podrà conèixer les seues qualificacions a partir de les 13 hores del dia 16 de juny i el termini per sol·licitar la revisió d'examen s'estableix del 19 al 21 de juny a les 14 hores. Pel que fa a la convocatòria de juliol, les notes es donaran a conèixer el dia 11 de juliol a partir de les 17 hores.

Les proves de distribuiran al llarg de tres dies (6, 7 i 8 de juny) en horari de matí i vesprada. Començaran el primer dia a les 9.30 hores amb lexamen de lassignatura dHistòria dEspanya, seguit del de Valencià.

A la vesprada, la sessió es reprendrà a les 15.30 hores amb els exàmens d'Economia, Biologia i Cultura Audiovisual, i finalitzarà a les 17.45 hores amb els exàmens de Física i Història de l´Art.

El segon dia és el torn dels exàmens de Castellà i Anglès al matí i de les optatives de Química, Disseny i Història de la Filosofia a les 15.30 hores i de Dibuix Tècnic, Geologia i Geografia a les 17.45 hores.

El darrer dia d'exàmens començarà a les 9.30 hores amb les proves de Matemàtiques, Llatí i Fonaments de l'Art i continuarà a les 11.45 hores amb l'examen de Matemàtiques Aplicades. La jornada finalitzarà a les 15.30 hores amb els exàmens de Grec, Arts Escèniques, Alemany, Francès i Italià.