Notícies d'Alacant i província

dijous, 23 març 2023

La Generalitat injecta al febrer els primers 20 milions del Fons de Cooperació Municipal

La Generalitat ha destinat als ajuntaments 280 milions d'euros des que el 2017 va posar en funcionament el Fons

La Generalitat injectarà 40 milions d'euros entre els municipis valencians a través del Fons de Cooperació Municipal de l'any 2023. La Generalitat transferirà al febrer 20 milions d'euros, el tram corresponent al primer semestre del Fons de Cooperació Municipal 2023

- Publicitat -

Igual que en els exercicis anteriors, els 20 milions d'euros es transferiran directament a tots els ajuntaments amb criteris de repartiment objectius per contribuir a “enfortir les administracions locals”.

Així ho ha acordat la comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació, que ha activat la distribució de fons el 2023.

- Publicitat -

La Generalitat ha destinat als ajuntaments 280 milions d'euros des que el 2017 va posar en funcionament el Fons. L'objectiu d'esta via de finançament de les administracions locals, regulada per la Llei 5/2001 de novembre de la Generalitat, és consolidar un sistema de finançament estable i progressiu per als municipis de la Comunitat.

A la reunió de la comissió han participat la secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, Elena Cebrián, el director general d'Administració Local, Antoni Such, i la directora general d'Agenda Valenciana Antidespoblament, Jeannette Segarra, de manera telemàtica.

El director general dAdministració Local, Toni Such, en relació amb l'activació del Fons de Cooperació Municipal per al 2023, ha afirmat que el Fons s'ha confirmat com “un mecanisme de suport financer” perquè els ajuntaments de la Comunitat Valenciana duguin a terme els seus programes i activitats.

Criteris de distribució

Toni Such ha explicat que en esta nova edició es manté el criteri d'aportació fixa als municipis més petits i entitats menors de 10.000 euros mínim per ajuntament, i una quantitat variable en funció de la població que figura a l'últim padró municipal aprovat.

Així mateix, el director general ha assegurat que la Generalitat, com fa des de la posada en marxa del Fons de Cooperació Municipal l'any 2016, “ratifica el seu compromís amb els municipis per tal d'aportar-los un finançament estable perquè es destini a millorar la qualitat de vida i els serveis de les veïnes i veïnes dels municipis de la Comunitat Valenciana”.

Caràcter incondicionat

El Fons de Cooperació Municipal té caràcter incondicionat, per la qual cosa els ajuntaments poden destinar les transferències de capital assignades a finançar globalment les activitats i els serveis que els corresponguin en virtut de les competències que haguessin assumit segons la legislació vigent.

Estes fons són compatibles amb la percepció de les aportacions de les línies específiques del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana i amb el Fons de Cooperació Municipal per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana.