Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 desembre 2023

FEADCV denuncia que la Generalitat retallarà l'atenció de 9.300 persones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana

Denuncien l'aplicació de retallades per 14 milions al sector i comprometre la viabilitat de 131 entitats sense ànim de lucre

La Federació d´Entitats d´Atenció a la Discapacitat de la Comunitat Valenciana (FEADCV) ha llançat una alerta urgent sobri l'imminent retallada pressupostària que afectarà directament l'atenció de 9.300 persones amb discapacitat intel·lectual.

Segons la federació, la Generalitat Valenciana ha decidit aplicar una reducció de més de 14 milions d'euros als fons destinats a 131 entitats sense ànim de lucre que gestionen centres datenció i serveis per a este col·lectiu vulnerable.

estes retallades, plantejades des de la Conselleria de Benestar Social, també posaran en risc els llocs de treball de 3700 treballadors del sector (psicòlegs, ATS, cuidadors, personal de neteja, cuina entre d'altres).  

Esta dràstica retallada posa en risc la continuïtat dels serveis que estes entitats proporcionen i amenaça de portar-ne moltes a una situació de fallida econòmica, i per tant a tancar les portes. La FEADCV ha expressat la seua profunda preocupació i disconformitat amb esta decisió, que considera una reculada en els drets i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seues famílies. 

Els centres de discapacitats han de fer front a deutes creditícies que van contraure en espera dels fons d'un pacte que ha trencat la Conselleria de Benestar Social 

El finançament estava prèviament acordat i pressupostat a través d'un concert proposat per la Generalitat Valenciana i acceptat per les entitats amb vigència des de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 de juny de 2026.

Este acord va culminar amb la signatura el 17 de novembre de 2022 en allò que es va anomenar “acord del botànic” i en este acord es va pactar el finançament necessari per a esta dignitat, sostenibilitat i qualitat en què estan compromeses les entitats. Este finançament es va calcular al detall per a cada centre i es va comunicar per part de la llavors Conselleria d'Igualtat el primer trimestre del 2023, sent acceptat per tots i quedant faltant la signatura de la Conselleria.  

La formació del nou govern encapçalat per Carlos Mazón va anar endarrerint esta firma. Les entitats han estat treballant amb el pressupost pactat i s'han finançat amb crèdits que han augmentat les despeses dels centres pel pagament d'interessos. Durant este temps han reiterat la necessitat de reunions amb els nous responsables de la Conselleria de Benestar Social i van transmetre a la consellera Susana Camarero la preocupació pel retard de la signatura. 

Este dimecres s'ha publicat al DOGV una retallada de 14.166.124,55 €, que era la dotació prevista per al pagament de concerts amb les entitats de discapacitats i ha estat desviada per pagar altres partides. Esta decisió es va prendre d'esquena a les entitats i ignorant els acords aconseguits el 2022 entre l'administració, la patronal, els sindicats i els sectors implicats. 

La presidenta de FEADCV, Catalina Estevan, assegura que esta decisió “ens avoca a una situació de fallida econòmica dels centres i les entitats que els gestionen ja que una quantitat ja acordada i pressupostada per a l'exercici 2023, se'ns treu al mes de novembre quan s'havia comptat amb este muntant econòmic i les entitats ens estem finançant amb crèdits en espera que se'ns pagués allò acordat.” 

Esta situació s'agreuja a més pel fet d'haver de fer front a unes partides de despeses que la Conselleria encara valora amb xifres del 2018, ignorant la pujada de preus dels darrers anys. De la mateixa manera, la pròpia administració continua prohibint cobrar cap quantitat als usuaris. En retallar el finançament públic i prohibir el privat resulta impossible que garanteixin la dignitat, sostenibilitat i qualitat en l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual a la Comunitat Valenciana.