Notícies d'Alacant i província

dissabte, 30 setembre 2023

FCC-Prezero es perfila com a adjudicatària de la contracta de neteja viària d'Alacant

La Mesa de Contractació acorda la classificació de les empreses presentades de major puntuació a menor: FCC-PreZero, Acciona-Urbaser-Actua i UTE STV-Valoriza.

La Mesa de Contractació reunida este dimecres ha acordat la classificació de les empreses que opten a l'adjudicació de la contracta de neteja viària i recollida de residus, sent l'oferta presentada per FCC-PreZero la millor situada en obtindre la puntuació més alta després de l'avaluació dels criteris tècnics i l'oferta econòmica, per la qual cosa es perfila per adjudicar-se el concurs per 232 milions d'euros per als huit anys vinents. Un cop aportada la documentació, l'òrgan elevarà a la Junta de Govern esta proposta per a la seua adjudicació.

- Publicitat -

La valoració definitiva s'ha produït després que els tècnics haguessin acceptat la justificació de la baixa desproporcionada presentada per la UTE Acciona-Urbaser-Actua, en superar el llindar del 7% que determinava esta situació en assolir una reducció en el preu del 10,01%, i daprovar linforme de valoració de les ofertes econòmiques, que ha permès establir la puntuació definitiva.

El resultat de l'informe de valoració tècnica i econòmica de les propostes presentades determina que FCC Medio Ambiente SA i Prezero España SAU han obtingut la millor valoració amb 178,40 punts (92,45 de la valoració tècnica i 85,95 de l'econòmica); Acciona Serveis Urbans SL, Urbaser SA i Actua Serveis i Medi Ambient SL 167,71 punts (66,71 i 101,00) i Valoritza Serveis Mediambientals SA i STV Gestió SL rep 157,31 punts (71,35 i 85,95) . FCC-PreZero va presentar una oferta econòmica de 323.253.226,12 euros, Acciona-Urbaser-Actua de 312.876.849,03 euros i Valoriza-STV de 323.344.428,26 euros.

- Publicitat -

La Mesa de Contractació municipal celebrada el 29 de juliol va fer conèixer els tres grups d'empreses que es van presentar al concurs amb els seus percentatges de participació. Es tracta de les unions Temporals d'empreses formades per: STV-Valoriza (Grup Sacyr) participada al 50% per cada empresa; FCC-PreZero, al 66,66% i 33,34, respectivament, i Acciona-Urbaser-Actua, amb un 40, 40 i 20%, respectivament.

Millores proposades

Entre les millores presentades per FCC-PreZero hi ha la situació de contenidors mòbils a l'Esplanada i Casco Antiguo, d'un autocompactador de residus als mercats municipals i galeries d'alimentació, s'incorporaran 45 compactadores urbanes per a la fracció resta, la implantació de la recollida del residu orgànic amb contenidors amb gestió electrònica, recollir els contenidors grocs en dies alterns i construir una planta de transferència per a envasos per reduir el nombre de camions que es desplacen a la planta de Benidorm, plataformes mòbils de contenidors transportables per a Tabarca.

Es reforçarà la plantilla d'escombriaires, donant-los la missió principal d'informar l'estat de la neteja dels espais públics i la seua disposició per parelles per seguretat, s'introduirà el baldeo dual i el servei de rentat de papereres i buidatge nocturn a platges i centre, es reforça la neteja amb 14 escombradores mecàniques assistides per un operari amb bufadora per arribar a tots els racons, es fregarà l'Esplanada sis cops per setmana.

També es renovaran els contenidors, que incorporaran control per GPS i panys electrònics accessibles a través d'una aplicació per al mòbil, les dades del qual es controlaran des d'una plataforma informàtica. També es farà un control exhaustiu de l‟estat dels vehicles i hi haurà un programa de professionalització dels conductors.

També es contemplen plans de sostenibilitat, compliment dels ODS, ús d'energies renovables i bosses reciclables, implantació de sistemes d'estalvi d'aigua amb ús de pluvials per a la neteja com a alternativa i compliment de la norma Euro6 als vehicles i de reducció de sorolls.

L´obrirà una Oficina d´Atenció al´Usuari i es crearà la figura del Defensor del Ciutadà, a més d´introduir capes d´atenció al´usuari al web i una nova aplicació per a mòbil dirigida al´atenció al´usuari. A més, es reforçaran la campanya de conscienciació 'Tu fas Alacant' i s'hi incorporaran quatre educadors ambientals.

Maquinària CETRA

De forma paral·lela, la Mesa de Contractació també ha acordat la classificació de les empreses presentades per al subministrament i instal·lació de maquinària per a el Centre de Tractament de Residus d'Alacant a les úniques concurrents: Stadler Selecciona SLU per al lot 1 i Eggersmann Spain SLU per al lot 2, amb l'objectiu de millorar les línies de tractament i els residus.

El concurs es divideix en dos lots destinats a l'alimentat, cinta de rodets i tròmel de garbell, al primer, que s'atribueix Stadler Selecciona SLU per 721.595,60 euros, i per al tròmel de garbell mòbil elèctric del segon lot, s'ha presentat Eggersmann Spain SLU per 184.682,30 euros. El concurs va eixir a licitació per 969.705,92 euros.

Procés de licitació

La Junta de Govern de l‟Ajuntament d‟Alacant ha aprovat el 3 de maig la convocatòria d‟un procediment obert per a la contractació del servei de neteja viària i recollida de residus de la ciutat, per a un període de huit anys, amb un pressupost de licitació de 347.682.180,88 euros. Este servei el desenvolupa la UTE Alacant (FCC, Cespa, Inusa i Grup Cívica) des del 2013 i actualment exerceix una pròrroga de dos anys del contracte en vigor aprovada el mes d'agost passat subjecta al seu venciment en el moment que es adjudiqui i signi el nou contracte, en ser esta la condició negociada per a l'aprovació de la pròrroga.

El contracte actualment en vigor es va iniciar l'1 de setembre del 2013 i va finalitzar el 31 d'agost del 2021, amb la possibilitat de dos pròrrogues successives, de dos anys de durada cadascuna, la primera de les quals va ser aprovada per la Junta de Govern Local el 17 dagost de 2021.

El regidor de Medi Ambient, Neteja i Gestió de Residus, Manuel Villar, ha ressaltat que “amb esta licitació impulsem la renovació de la contracta municipal més gran, tal com ens comprometem a l'inici del mandat, per adaptar el servei a les necessitats d'una ciutat turística i amb una projecció internacional com a Alacant”.

“La ciutat ha crescut en població i en noves zones urbanitzades, hem de seguir millorant la neteja dels nostres barris i pedanies, mantindre unes platges cuidades i amb un alt estàndard de qualitat i tindre cura dels espais turístics de rellevància com l'illa de Tabarca, a més de millorar la recollida selectiva de residus estenent el contenidor marró d'orgànic i la digitalització dels mateixos, entre altres millores que exigiran més esforços, dotacions i modernització en esta transició cap a una ciutat més sostenible i habitable que ens marquen els objectius de l'Agenda Urbana Alacant 2030”, ha subratllat Villar.

El responsable de Medi Ambient ha ressaltat que "el nou contracte potenciarà la recollida selectiva per complir les exigències de la normativa autonòmica, nacional i europea, així com la tasca de conscienciació per avançar cap a la consecució d´una economia circular, orientada al reaprofitament i la reducció de la generació de residus de rebuig que acaben finalment als abocadors”.

L'edil ha recordat que “les millores introduïdes en estes dos darrers anys han permès també millorar la percepció ciutadana sobri la neteja de la ciutat”. Segons la darrera enquesta realitzada per l'Observatori dels Serveis Urbans el 2021, la neteja viària a Alacant ha passat d'un 55% d'insatisfets i un 22% de satisfets el 2019, a un 64% de satisfets i un 14% d'insatisfets. el 2021, per la qual cosa encara que hem millorat molt, som conscients que encara queden coses per fer i per millorar, i per això hem impulsat esta nova licitació amb més pressupost i recursos per atendre les necessitats que exigeix ​​una ciutat com Alacant”, ha assenyalat Manuel Villar”.

Ajustat al Pla Local de Residus

Les característiques del servei de recollida de residus s'ajustaran al que preveu el Pla Local de Residus d'Alacant i estarà orientat a sensibilitzar i fomentar la recollida selectiva i reduir la producció de residus de rebuig.

També contempla fomentar la recollida 'porta a porta' per a cartó en zones comercials, als mercats ambulants, els residus voluminosos com els estris i, de forma particular, amb sistemes de cooperació a través del canal Horeca per als envasos de l'hostaleria amb Ecoembes o el vidre amb Ecovidrio, entre altres alternatives o proves pilot que es puguen desenvolupar.

El nou pla amplia la recollida de poda a zones rurals i el desenvolupament del compostatge col·lectiu a través de l'extensió a tots els barris del cinquè contenidor per a la recollida dels residus orgànics, que permetin produir un compost d'alta qualitat a la planta de tractament (CETRA), i del compostatge comunitari a 12 zones disseminades en pedanies.

Un altre dels aspectes previstos és la recollida de residus per l'illa de Tabarca amb un tractament similar a el de qualsevol altre barri de la ciutat, així com l'ampliació de l'nombre de papereres de les 7.891 actuals a 9.231 senyalitzades per assolir la ràtio de 27 papereres per cada 1.000 habitants.

Un dels aspectes més importants del Pla Local de Residus d'Alacant i que també contempla este contracte se centra en fomentar la conscienciació cívica, per a això s'ha preparat una Guia de Gestió Domèstica dels Residus, la realització de campanyes específiques de conscienciació , l'habilitació d'educadors ambientals als ecopunts mòbils o el foment de mercats ambulants d'estris o rastres per fomentar la reutilització, entre més d'un centenar de mesures.

Altres contractes

Manuel Villar ha recordat a més que els serveis municipals de Neteja i Gestió de Residus treballen també en un segon contracte que afecta el Centre de Tractament de Residus (CETRA) i l'abocador que contempla actuacions de modernització de la planta per 71 milions d'euros, que es troba en fase de tramitació amb els departaments corresponents de la Generalitat i que també eixirà a licitació un cop culminada tota la documentació i els informes pertinents, que es calcula podria produir-se cap a finals del 2022.

A més, ja ha recordat que ja s'ha adjudicat el nou contracte separat per a la gestió de la recollida dels residus tèxtils, reservat a centres especials d'ocupació i inserció social oa empreses d'inserció, a Proyecto Lázaro per 572.009,24 euros per als pròxims quatre anys.

A més, ben prompte es portarà a licitació el contracte per a la gestió de la xarxa d'ecoparcs, amb la construcció d'un segon ecoparc a Villafranqueza i la reforma de l'actual a Aguamarga, a més de la posada en marxa de tres nous ecopunts mòbils. En una segona fase es construiran dos nous ecoparcs a l'entorn de Platja Sant Joan ia la zona del PAU I – eixida de la carretera de Madrid, un cop es determinin els seus emplaçaments.