Notícies d'Alacant i província

dissabte, 30 setembre 2023

Arrenca el Pla de Rehabilitació Façanes al Casc Històric de Calp

Arrenca el Pla de Rehabilitació Façanes per eliminar cablejats, antenes i tendals en desús al Casc Històric.

Esta setmana comença el nou programa d'ajudes per a la rehabilitació de facenes d'edificis. Fins ara les ajudes per a la rehabilitació de facenes en edificis que es convoquen anualment estaven destinades a sufragar part de les despeses de rehabilitació de facenes de tota edificació emplaçada al Casc Històric i edificis col·lectius del municipi a excepció de la tipologia agrupada (adossats) fora del Casc Urbà.

- Publicitat -

Fa uns mesos es van modificar les bases desta convocatòria per incloure una nova línia de subvencions específica per a totes aquelles actuacions que incloguin tant la retirada d'elements exteriors disconformes amb el planejament com aquelles que en proposin l'ocultació.

És a dir, es pretén ara subvencionar les actuacions per adequar les facenes mitjançant eliminació o ocultació de cablejats exteriors d'instal·lacions, aparells d'aire condicionat, antenes, tendals, rètols en mal estat, tancaments de terrasses, canalitzacions de pluvials i de fums i la seua evacuació deguda, centralització d'antenes i col·locació en zones dels edificis on no hi haja impacte visual en edificis del nucli històric. S'hi inclouen també les actuacions puntuals de pintura i/o sanejament de la facena.

- Publicitat -

L'objectiu de l'Ajuntament és aprofundir en les mesures de revitalització del nucli antic del municipi, millorant les facenes dels immobles d'esta zona. Esta mesura s'uneix a les diferents mesures de dinamització que s'adopten en els àmbits comercial, cultural i turístic del nucli antic del municipi i contribueix a la defensa i la millora de la percepció de la imatge urbana.

El Pla de Rehabilitació de facenes destina 50.000€ a la Línia 1 i 20.000€ a la Línia 2 que ara s'introdueix. L'import de la subvenció consistirà en un percentatge del cost total de l'obra o actuació, el qual es determinarà a la preceptiva Convocatòria, amb els límits màxims següents: a) Actuacions de la Línia 1 al Casc Urbà: 15%, b) Actuacions de la Línia 1 al Casc Històric: 75% ic) Actuacions de la Línia 2: 75%.

Els interessats poden presentar les vostres sol·licituds a l'OAC fins al 3 d'octubre.