fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 setembre 2022

El Congrés autoritza prorrogar l'estat d'alarma fins el 9 de maig de 2021

El PP s'ha abstingut, a l'igual que UPN i les formacions independentistes EH Bildu i la CUP.

El Ple de Congrés ha autoritzat este dijous, 29 d'octubre, la pròrroga de l'estat d'alarma, amb 194 vots a favor, 53 en contra i 99 abstencions, sol·licitada pel Govern, Durant un període de sis mesos, fins a les 00h de el 9 de maig de 2021, per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, i ha acordat que al març la Conferència de Presidents Autonòmics podrà proposar a el Govern aixecar el estat d'alarma en funció de l'evolució de la pandèmia. D'esta decisió s'ha de traslladar ara a Govern. 

- Publicitat -

L'autorització per a la pròrroga l'estat d'alarma decretat el passat dia 25, que s'ha votat en els termes de les modificacions propuestes pels grups parlamentaris republicà y Basc (EAJ-PNB) aprovades prèviament pel Ple, ha sortit endavant. 

La sol·licitud, acordada pel Consell de Ministres de el 27 d'octubre, Fixa que la pròrroga de l'estat d'alarma s'estendrà des de les 00h de el 9 de novembre de 2020 fins les 00h del el 9 de maig de 2021. Així mateix, estableix que les condicions d'esta pròrroga són les establertes en el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, Encara que amb modificacions en els articles 9 i 10, i dels decrets que, si escau, s'adoptin en ús de l'habilitació conferida per la disposició final primera de l'esmentat Reial decret. 

- Publicitat -

Las modificaciones de los artículos 9 y 10 del Real Decreto vienen a señalar que durante la prórroga del estado de alarma, desde el 9 de noviembre al 9 de mayo, las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, las de entrada y eixida en las CCAA y ciudades autónomas, de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y de permanencia de personas en lugares de culto, serán efectivas cuando la autoridad competente delegada en cada Comunidad Autónoma o ciudad autónoma así lo determine a la vista de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y en coordinación con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y que dichas limitaciones podrán ser moduladas, flexibilizadas o suspendidas por estes autoridades competentes delegadas con el mismo procedimiento. 

Resolucions aprovades

A més, amb les modificacions de les condicions plantejades pel GP Republicà i aprovades pel Ple amb 189 vots a favor, 150 en contra i 7 abstencions, s'estableix que transcorreguts quatre mesos de la vigència d'esta pròrroga, la conferència de presidents autonòmics podrà formular a Govern una proposta d'aixecament de l'estat d'alarma, previ acord de l'consell interterritorial de el Sistema Nacional de Saluda la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials i econòmics. 

Així mateix, es fixa que el president de Govern, Pedro Sánchez, sol·licitarà comparèixer davant del Ple de Congrés cada dos mesos per informar de les dades i gestions de l'Executiu en relació amb l'aplicació de l'estat d'alarma i que el ministre de Sanitat farà el propi per comparèixer davant la Comissió de Sanitat i Consum, amb periodicitat mensual. 

Per la seua banda, amb la proposta de resolució de l'GP Basc (EAJ-PNB), Aprovada per 196 vots a favor, 147 en contra i una abstenció, s'estableix que durant la vigència d'este estat d'alarma, aquells municipis que constitueixen enclavaments rebran el tractament propi de la província que els circumda, sense que això siga obstacle que este romangui a una comunitat autònoma diferent de la d'aquells. 

També havien presentat propuestes de modificació dels grups parlamentaris popularCiudadanos y Euskal Herria Bildu. Així com, dins el Grup Plural Junts Per CatalunyaPartit DemòcrataMés País, CompromísBNG i de el Grup Mixt, la CUP y Fòrum Astúries. Sent totes elles rebutjades. 

el debat

El debat de la sol·licitud de pròrroga, que s'ha desenvolupat de forma acumulada amb la comunicació per part de Govern de la declaració de l'estat d'alarma, tal com fixa el article 116.2 de la Constitució, Ha començat amb l'exposició per part de ministre de Sanitat, Salvador Illa, de les raons que van portar a declarar l'estat d'alarma i sol·licitar la pròrroga de l'estat d'alarma.

A continuació, han intervingut els representants dels grups parlamentaris per fixar posició sobre la declaració i la sol·licitud de pròrroga, així com per defensar, aquells que les hajan presentat, les modificacions de les condicions de la pròrroga. En primer lloc ha intervingut el líder d'GP Popular al Congrés, Pablo Casado; a continuació el de l'GP VOX, Santiago Abascal; el portaveu de l'GP Confederal de Unides Podem-A Comú Podem-Galícia en comú, Pablo Echenique; el de l'GP Republicà, Gabriel Rufián; els representants de l'GP Plural, Laura Borràs, per JxCat, Íñigo Errejón, per Més País, Joan Baldoví, per Compromís, i Nestor Rego, pel BNG; la portaveu de l'GP Ciudadanos, Inés Arrimadas García; el de l'GP Basc (EAJ-PNB), Aitor Esteban; la de l'GP Euskal Herria-Bildu, Mertxe Aizpurua; els representants de l'GP Mixt, Mireia Vehí, per la CUP, Ana Oramas, per Coalició Canària, Sergio Sayas, per UPN, José María Mazón, pel PRC, Isidre Martínez Oblanca, per Fòrum Astúries, i Tomas Guitarte, per Terol Existeix; finalitzant la portaveu de l'GP Socialista, Adriana Lastra. 

Després d'ells, ha tornat a prendre la paraula el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i els grups han tornat a intervenir durant el torn de rèplica, finalitzant el debat el ministre de Sanitat. 

Regulació de l'Estat d'Alarma

El article 116.2 de la Constitució estableix que el Govern pot declarar l'estat d'alarma mitjançant un decret acordat en Consell de Ministres per un termini màxim de quinze dies, donant compte a al Congrés dels Diputats, reunit immediatament a l'efecte. Així mateix, estableix que la pròrroga de l'estat d'alarma ha de ser autoritzada pel Congrés abans que expiri la vigència de 15 dies.

El Reglament de Congrés determina que els Grups Parlamentaris podran presentar propuestes sobre l'abast i les condicions vigents durant la pròrroga de l'estat d'alarma abans de l'inici de la sessió en què s'haja de debatre la concessió de l'autorització sol·licitada. 

ValenciàEspañol