````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

Educación proposa que tots els alumnes d'ESO tinguen quatre hores setmanals de Matemàtiques

Es recupera l'assignatura de Música a 3r de l'ESO i s'introdueixen les qualificacions numèriques

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha presentat als sindicats l'esborrany del decret que estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), en què la principal novetat és la proposta perquè tots els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de l'ESO rebin quatre hores setmanals de Matemàtiques durant el curs 2024/2025.

El director general dOrdenació Educativa i Política Lingüística, Ignacio Martínez, s'ha reunit amb els sindicats a la Mesa Sectorial i al llarg d'esta setmana i principis de la qual traslladarà el decret a alumnes, centres concertats i pares. 

“Els resultats del darrer Informe PISA, en què la Comunitat Valenciana se situa en la 10a posició de les 17 comunitats autònomes, ens ha fet prendre esta mesura per reforçar així esta matèria”, ha assenyalat Ignacio Martínez. 

Este decret de l'ESO compta amb altres novetats, com la recuperació de Música a 3r de l'ESO amb dos hores setmanals, i el canvi de les hores lectives, atenent la petició de pares i professors, passant a 30 hores setmanals a 1r i 2n de l'ESO (actualment són 30 i 32, respectivament) ia 32 hores a 3r i 4t de l'ESO (actualment 33 en ambdós nivells). 

Així mateix, durant el curs 2024/25 s'introdueix una nova matèria optativa sobri Educació Financera a 1r de l'ESO denominada 'Finances i consum responsables'. L'objectiu d'incloure esta optativa és completar l'itinerari formatiu ja existent amb altres optatives a 2n d'ESO (Emprenedoria Social i Sostenible) i 3r d'ESO (Taller d'Economia), i amb la matèria opcional de 4t d'ESO (Economia i Emprenedoria ), destinades a reforçar l'educació financera de l'alumnat” ha manifestat el director general.

Reforç de Llengua Estrangera i notes numèriques

A més, per al pròxim curs es preveu impartir quatre hores setmanals de Llengua Estrangera a 1r i 2n d'ESO, de les quals una hora s'haurà de dedicar exclusivament a competència comunicativa oral.

A 3r i 4t d'ESO, en què la matèria de Llengua Estrangera té una càrrega de tres hores setmanals, s'oferirà obligatòriament l'optativa Competència Comunicativa a Primera Llengua Estrangera, per la qual cosa l'alumnat que la cursi tindrà cinc hores setmanals de llengua estrangera .

D'altra banda, des de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació s'introduiran a l'ESO les qualificacions numèriques de l'1 al 10, que completaran les actuals qualificacions literals. Per al director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística amb esta mesura “es vol donar una informació més completa a les famílies sobri el progrés acadèmic dels fills i premiar l'esforç de l'alumnat”.

A més, en compliment de les sentències judicials del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la regulació del Botànic, s'eliminen els projectes interdisciplinaris (PI) de 1r a 3r d'ESO com a matèria obligatòria i es consolida l'hora addicional de Matemàtiques i Llengua Estrangera, que ja va introduir la Conselleria per a este curs escolar 2023/2024.

Finalment, el decret reconeix al professorat que imparteix àmbits del Programa de Diversificació Curricular (PDC) que els llocs de treball tinguen la consideració de llocs de dificultat especial. D'esta manera, el professorat que imparteixi estes àmbits disposarà d'una puntuació més alta en els concursos de trasllats, ja que se'ls assignarà dos punts més.