Notícies d'Alacant i província

dilluns, 5 desembre 2022

El Consell aprova la creació de lEscola Oficial dIdiomes Virtual

Possibilitarà l'accés de tota la ciutadania a l'aprenentatge d'idiomes amb independència de la localització geogràfica.

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es crea l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) Virtual Valenciana, iniciant un nou enfocament a l'ensenyament oficial d'idiomes al territori valencià.

- Publicitat -

La creació d'una EOI virtual possibilitarà l'accés de tota la ciutadania a l'aprenentatge de qualsevol de les llengües impartides a les EOI, amb independència de la localització geogràfica i de l'oferta d'idiomes de la vostra escola d'idiomes de proximitat.

La formació a les escoles oficials d'idiomes ha estat, principalment, un ensenyament presencial. En este sentit, la Conselleria dEducació, Cultura i Esport fa més accessible la formació presencial en idiomes amb la creació descolas al llarg de tot el territori valencià.

- Publicitat -

Així, el curs 2015-2016 es comptava amb 15 escoles i una oferta de 10 idiomes i actualment es disposa de 25 EOI i les seues seccions respectives, que ofereixen 17 idiomes.

La tipologia de l'alumnat de les EOI és de persones que s'han incorporat o es troben en procés d'incorporació al mercat laboral, cosa que en alguns casos dificulta lassistència regular als cursos presencials.

Tot i així, les necessitats del mercat laboral demanen, cada cop més, la formació en llengües estrangeres. Per això, l'EOI Virtual s'adapta a dinàmiques socials per apropar el coneixement d'idiomes a població que necessita els ensenyaments mitjançant un sistema d'aprenentatge flexible.

Avantatges

Entre els avantatges que comporta una EOI virtual hi ha la possibilitat d'acollir alumnat amb independència de la capacitat de les instal·lacions, així com la disminució de desplaçaments físics del professorat i de lalumnat, entre altres.

La seu administrativa de la nova EOI Virtual se situarà a Castelló de la Plana i el seu àmbit dactuació assolirà tot el territori valencià.

Amb este pas, la Conselleria procedirà a estructurar la nova EOI Virtual i la dotarà del personal necessari perquè el curs vinent estigua activa per a l'alumnat que opti per esta opció d'ensenyament d'idiomes.

El proper curs s'oferiran els estudis d'anglès i valencià i la previsió és que el curs 2023-2024 també s'ofereixen francès i alemany.

CatalàEspañol