Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Aproven 11,5 milions en equipament per fer analítiques de bioquímica als laboratoris de l'Hospital Vega Baja

El subministrament inclou reactius, cessió d'equips per a la realització de les proves i la formació de personal per a ús dels equips, entre d'altres

El Ple del Consell ha acordat autoritzar el Departament de Salut de Orihuela per a l'adquisició de subministrament de reactius, material i equipament necessari per a la realització de determinades analítiques de bioquímica als laboratoris de l'Hospital Vega Baja.

- Publicitat -

El expedient de contractació està dividit en 8 lots, de manera que es puguen adquirir tots els materials necessaris per dur a terme este tipus de proves danàlisi bioquímics.

El pressupost base de licitació del contracte ascendeix a 11,5 milions dʻeuros amb IVA i sʻestableix un període dʻexecució de 36 mesos. La previsió és que entri en funcionament el setembre del 2023.

- Publicitat -

el contracte contemplar el subministrament de reactius, despeses de transport, envasos i embalatge, així com material fungible per al funcionament de lequip. A més, inclou les despeses de funcionament i tractament de l'electricitat i les autoritzacions, les llicències o qualsevol altre tipus de document que es requereixi.

D'altra banda, s'hi ha inclòs també la cessió d'equips per a la realització de les proves, el manteniment integral, les assegurances que es necessitin contra accidents o danys i la despesa de formació del personal perquè puguen utilitzar els equips, a més d'impostos, taxes i arbitris sobre els béns.