fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 4 octubre 2022

Infermeria exigeix ​​vigilància per evitar la 'submissió química' i les subjeccions als centres socials

El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana celebra la publicació al BOE que exigeix ​​una atenció lliure de subjeccions físiques, mecàniques, químiques o farmacològiques però insta a vigilar les pràctiques d'alguns espais amb manca de personal

El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana es congratula de l'aparició de la norma al BOE però insta a l'Administració que augmenti els controls als centres socials per evitar que la pràctica de subjeccions físiques, mecàniques, químiques o farmacològiques se segueixi duent a terme i que demani més contractació de professionals d'infermeria.

- Publicitat -

Juan José Tirado: “Amb estes mètodes arcaics, en què s'inclouen les coercions, algunes empreses que gestionen centres socials intenten pal·liar la manca de contractació d'infermeres per mantenir els usuaris sense mobilitat i sense l'atenció que requereix l'actual ràtio de nombre de professionals per pacients”

“Els centres residencials poden oferir seguretat sense utilitzar subjeccions, amb un major grau de benestar, més autonomia física, mental i psicosocial de les persones que hi viuen. Les subjeccions donen una falsa seguretat i empitjoren la qualitat de vida dels nostres grans”

- Publicitat -

Per esta raó, (CECOVA) celebra la recent publicació del Ministeri de Drets Socials al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de la nova legislació sobre Atenció Lliure de Subjeccions a l'àmbit del SAAD (Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència). Una normativa que s'inclou a la Resolució de 28 de juliol de 2022 (publicada l'11 d'agost), de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials, sobre criteris comuns d'acreditació i qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència.

Una legislació que exigeix ​​que totes les persones ateses en l'àmbit del SAAD (majors i amb diversitat funcional) tenen dret a rebre'n una atenció lliure de subjeccions, ja sigan estes físiques, mecàniques, químiques o farmacològiques, i també lliure de coercions. No en va, el text legal recorda que el reconeixement de la dignitat i la promoció de l'autonomia de la persona ha de ser l'eix vertebrador de l'atenció i els suports a totes les persones.

BOE-A-2022-13580-Atencion-lliure-de-subjeccions

Per això, els centres d'atenció residencial i els centres de dia han de tenir un compromís formal respecte a l'atenció lliure de subjeccions i coercions que sacreditarà mitjançant lexistència dun Pla datenció lliure de subjeccions que contemplarà la seua supressió total. A més, el Pla assumirà les preferències de la persona resident i contindrà mesures alternatives de suport preventiu, positiu i respectuós que minimitzin lús de mesures restrictives, com les subjeccions.

El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana, que sempre ha estat molt implicat en esta qüestió, es congratula de l'aparició de la norma al BOE però insta a l'Administració que augmenti els controls als centres socials per evitar que esta pràctica es segueixi duent a terme i que demani més contractació de professionals dInfermeria.

El president del CECOVA, Juan José Tirado, adverteix “dels riscos que generen les subjeccions, de tot tipus, quan es converteixen en una pràctica habitual als entorns de residències de gent gran. Les subjeccions no solucionen les caigudes i els danys. Els centres residencials poden oferir seguretat sense utilitzar subjeccions, amb un major grau de benestar, més autonomia física, mental i psicosocial de les persones que hi viuen. Les subjeccions donen una falsa seguretat i empitjoren la qualitat de vida dels nostres grans”.

"En els cures de geriatria i gerontologia és fonamental mantenir en tot moment la dignitat, l'autonomia i la independència dels usuaris”, segons Juan José Tirado, que destaca que amb estes “mètodes arcaics (subjeccions), en què s'inclouen també les coercions, algunes empreses que gestionen centres socials intenten pal·liar la manca de contractació d'infermeres per mantenir els usuaris sense mobilitat i sense l'atenció que requereix l'actual ràtio de nombre de professionals per pacients”.

La nova normativa incideix que este Pla haurà de ser aprovat per la Inspecció tenint l'entitat prestadora del servei d'assegurar-ne la completa i efectiva implantació abans del 30 de juny de 2025. Perquè siga possible, es proporcionarà formació al personal d'atenció directa en latenció lliure de subjeccions i en els models dintervenció denfocament preventiu i positiu en la gestió de les conductes que suposen un desafiament per al servei amb metodologies com el Suport Conductual Positiu.

Excepcions per a l'ús de subjeccions

Quant a les excepcions, el text legal aclareix: “No s'implantarà cap subjecció excepte en situacions excepcionals i de necessitat urgent en què hi haja un perill imminent que posi en risc la seguretat física de la persona usuària, de les persones cuidadores o de terceres persones i en què prèviament s'haja constatat clarament el fracàs d'altres mesures alternatives”.

Per justificar l'ús de subjeccions en l'atenció a una persona usuària concreta, s'hauran de documentar i detallar els intents alternatius realitzats, els motius del seu fracàs i les conseqüències que s'haguessin produït al registre que siga procedent (Pla Personal de Suport, Pla Personal de Reducció de Subjeccions, etc.). La utilització de subjeccions tindrà sempre caràcter temporal i proporcional, i s'aplicarà amb la mínima intensitat possible i es garantirà la prohibició d'excés. Qualsevol subjecció estarà sotmesa a un procediment documentat que compti amb prescripció mèdica, supervisió tècnica i amb el consentiment informat. Este consentiment ha de ser explícit per a cada situació i per a cada persona, i referit al moment en què es prendrà la decisió, i no són vàlids els consentiments genèrics ni els diferits en l'oratge. En este procediment s'ha d'incloure la determinació específica de temporalitat i format de la subjecció, així com una anàlisi de prevenció de riscos i conseqüències en l'ús de les subjeccions definides. És obligatòria la comunicació al Ministeri Fiscal.

Serà de rellevància especial façalitar el consentiment informat en sistemes de comunicació accessibles per a la persona, especialment quan esta tingui limitacions en la comunicació. En cas que la persona no pugui comprendre, ni donar el consentiment, este es prestarà per part de persones de referència de la família o qui ostenti la seua representació legal, tenint en compte la voluntat i preferències de la pròpia persona.

En el breu espai de temps durant el qual es dugui a terme la subjecció, la persona usuària serà mantinguda en condicions dignes i sota la cura i la supervisió immediata i contínua per persones professionals del centre. Per a estes persones es dissenyaran plans personals d'eliminació de les subjeccions aplicades que prevegin la planificació d'estratègies alternatives de suport positiu que contribueixin a una intervenció preventiva que permeti eliminar definitivament la subjecció. Finalment, tots els casos d'utilització de subjeccions quedaran registrats a l'historial de la persona usuària.

ValenciàEspañol