Notícies d'Alacant i província

divendres, 8 desembre 2023

Les empreses de la Comunitat Valenciana empitjoren el seu risc d'impagament el 2023

D'acord amb les dades que ofereix Insight View, el deteriorament del risc de crèdit arriba a un punt davant del 2022 i nou davant dels valors anteriors a la pandèmia.

El teixit productiu de la Comunitat Valenciana ha registrat un empitjorament del risc de crèdit el 2023. El 26% de les empreses de la regió presenta un risc màxim o elevat d'impagament, un punt més davant del 25% que registrava este indicador fa un any i nou punts per sobri dels valors anteriors a la pandèmia. Esta és una de les dades més rellevants que ofereix la radiografia del teixit productiu de la regió elaborat amb la solució d'analítica avançada Insight View.

En els huit primers mesos del 2023, la Comunitat Valenciana registra un increment interanual del 17% en la creació de noves empreses i una caiguda del -7% en la dissolució. València concentra el 50% de les empreses de la regió i el 63% de la facturació, a molta distància d'Alacant (37% de les empreses, 22% de la facturació) i Castelló (12% de les empreses, 15% de la facturació).

El 22% de les empreses de la regió es concentra al sector del comerç, que representa el 48% de l'activitat econòmica. El sector industrial, que suposa el 9% de les empreses de la regió, té un pes econòmic important que arriba al 26% de la xifra de negoci, en gran mesura impulsada pel sector químic, materials de construcció, alimentació i, en menor mida, per tèxtil i maquinària.

Els sectors vinculats a la construcció i l'immobiliari també tenen un pes important en el teixit (27% de les empreses), però la seua incidència a l'economia és sensiblement més reduïda (6% de la facturació). Els segueixen en importància els serveis a empresa (12% de les empreses, 4% de la facturació) i l'hostaleria (9% de les empreses, 2% de la facturació). El pes del sector primari és limitat (2% de les empreses, 1% de la facturació).

La distribució per mides empresarials mostra una forta dispersió. El 77% del teixit està compost per microempreses que, tot i això, amb prou feines generen el 8% de la facturació total. A l'altre extrem, la gran empresa, que representa l'1% del total, produeix el 50% de les vendes d'un teixit productiu que mostra una maduresa enorme. El 15% de les empreses, que acaparen el 57% de la facturació, tenen més de 25 anys.