Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 març 2024

L'empresa de les obris de Les Andanes es fa càrrec d'una nova capa d'asfalt i de la gespa

La Regidoria d'Infraestructures de l'Ajuntament de Orihuela va mantindre la setmana passada diverses reunions amb l'empresa adjudicatària de l'obra de remodelació de Les Andanes i amb la direcció tècnica de les mateixes, a través del regidor delegat de l'àrea Juan Ignacio López-Bas i de tècnic municipal supervisor dels treballs per tancar una solució definitiva a les deficiències observades en les mateixes.

Estes deficiències se centren en alguns defectes de compactat de l'asfalt ia la gespa i vegetació dels parterres de tots dos trams de Les Andanes. La decisió final de la Regidoria, amb caràcter previ a acceptar l'acabament de les obris i sense perjudici de la garantia que els treballs tenen a partir de la recepció, ha estat que es doni un cop de capa d'asfalt suplementària sobri l'actual per acabar de tancar defectes de compactació i poder així rehabilitar el ferm on han aparegut estes fallades i acabar l'asfaltat de manera uniforme i adequada a les qualitats exigibles per contracte. Es rebrà així l'Andana primer, entre Avinguda Espanya i Avinguda Duc de Tamames (ambdós sentits) i el segon Andana (al costat de l'estació intermodal, al costat dret des d'Avinguda Duc de Tamames). Estes treballs es realitzaran durant el dimarts 31 d'octubre, quedant la via oberta a l'trànsit el mateix dia.

Igualment, per part de l'empresa adjudicatària s'atendrà la reclamació de la Regidoria de substituir íntegrament la gespa natural instal·lat per una altra varietat més resistent a la zona i condicions. Esta reposició d'elements vegetals es realitzarà a partir de dilluns que ve 6 de novembre i està previst que la durada d'estes treballs siga de diversos dies.

Un cop esmenades estiguas deficiències es procedirà a avaluar l'estat de les obris pel tècnic municipal després de l'informe de l'tècnic director dels treballs i, si escau, procedir ja a la recepció definitiva de les obris per al seu manteniment pel personal municipal.

La Regidoria, per mitjà del seu responsable Juan Ignacio López-Bas i el tècnic municipal supervisor de l'contracte, ha seguit personalment el desenvolupament dels treballs, de manera que constant estiguas dos deficiències en la seua finalització "no es va a rebre l'obra ni es va abonar la resta de l'preu pendent, actualment una mica més de l'20%, ni la liquidació addicional, així com, per descomptat, no es retornarà l'aval constituït, en tant els tècnics no donin el vistiplau a la finalització de les obris " , ha manifestat López-Bas, qui igualment ha volgut deixar ben clar que estiguas deficiències i la seua esmena no suposen cap cost addicional, ja que van a càrrec exclusivament de contractista.