Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Aprovada l'oferta d'ocupació pública de ferrocarrils de la Generalitat amb 64 ​​places

Les places corresponen a Metrovalència i TRAM d'Alacant per a llocs de tallers, maquinistes, caps o caps de circulació, entre d'altres.

El Ple del Consell ha aprovat la convocatòria de la nova l'Oferta d'Ocupació Pública (OEP) de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) corresponent a 2022 i que compta amb un total de 64 places.

- Publicitat -

Els llocs de treball corresponen a les explotacions de Metrovalència i TRAM d'Alacant. En concret són: 6 places per a oficials o oficials d'Ofici de Taller a València; 9 places de maquinistes a València; 1 plaça de maquinista a Alacant; 10 places de caps o caps de Circulació a València; 1 plaça de cap o cap de Circulació a Alacant; 29 places dagents destacions a València; 3 places dagents destacions a Alacant; i 5 places de regulador o reguladora al Lloc de Comandament de València.

Esta convocatòria de 64 places se suma a les 147 ofertes i ja cobertes en els darrers anys per FGV. Alhora, l'empresa pública té previst la convocatòria de nous concursos per a la cobertura de noves places.

- Publicitat -

A la present convocatòria es reserva un 10,93% dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional (Art. 64 Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana) a les places d'agents d'estacions de València, per la qual cosa de les 29 previstes a l'OEP, 7 compliran amb esta normativa.

A més, es contemplaran les mesures i les previsions d'adaptació i accessibilitat necessàries perquè les persones amb diversitat funcional puguen realitzar les proves que s'estableixin en condicions d'acord amb la seua situació i en termes d'igualtat amb la resta de persones aspirants.

A l'Oferta d'Ocupació Pública es prendran les mesures necessàries per fer efectiva la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Esta Oferta d'Ocupació Pública ha estat negociada amb les organitzacions sindicals amb representació als Comitès Provincials d'Empresa de FGV, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2022.