Notícies d'Alacant i província

dimecres, 27 setembre 2023

Elx convocarà el 14 de juny el darrer Ple de la legislatura

L'Equip de Govern dóna llum verda a la liquidació del primer trimestre del 2023 dels serveis BiciElx i Elx Taxi i atorga dos llicències per a la construcció de dotze habitatges unifamiliars a La Marina.

L'Ajuntament d'Elx convocarà per al 14 de juny, a les 12 hores, el Ple Extraordinari en què s'aprovarà l'acta de la sessió del mes d'abril, abans de donar per conclosa la XI Legislatura Democràtica del Consistori il·licità el dissabte 17 de juny.

- Publicitat -

Prèviament, al llarg d'este matí de dimecres, comissions municipals —VisitElx, Hisenda, Urbanisme, Qualitat de Vida, Funció Pública, Sostenibilitat, Socioeducativa i de Queixes i Reclamacions—, es reuniran per així mateix aprovar-ne les actes.

El portaveu municipal, Héctor Díez, així ho ha comunicat este divendres després de la Junta de Govern Local, la darrera amb ordre del dia amb temes ordinaris. "estes qüestions formen part del compliment de la Llei de Bases de Règim Local i que és habitual quan finalitza una Corporació Municipal" ha precisat Díez.

- Publicitat -

A l'Àrea del Gestió Tributària i Financera s'ha procedit a donar llum verda a les liquidacions provisionals dels serveis de bicicletes i taxis compartits, BiciElx i Elx Taxi, del primer trimestre del 2023. Segons ha informat Díez, BiciElx va tindre en el període esmentat un dèficit de 93.682 euros, una recaptació de 19.141 euros i uns costos de servei de 112.823 euros.

Pel que fa a Elx Taxi, el dèficit va ser de tan sols 1.446 euros, presentant uns ingressos de 3.179 euros i uns costos de 4.625 euros. "Amb estes i amb els de la setmana passada, queden els serveis de mobilitat gestionats per Pimesa liquidats el primer trimestre d'este any", ha afegit el portaveu.

A l'Àrea de Contractació Pública, la Junta ha procedit a declarar desert els dos lots del procediment obert simplificat per adjudicar la renovació de carreuat del Gran Teatre per un import de eixida de 66.315 euros. Tal com ha explicat el responsable municipal, un cop es van obrir les ofertes a la Mesa de Contractació, de les dos mercantils presentades, la primera ho va fer fora de termini segons la Plataforma de Contractes de l'Estat, mentre que la segona no va acreditar la seua inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), requisit obligatori en concursos públics d'este tipus.

A l'Àrea d'Urbanisme, l'Equip de Govern ha atorgat quatre llicències d'obra, dos d'elles -la llicència i la modificació de la mateixa- a la mercantil El Pinet MR-9 SL referents al sector de la Marina per a la construcció de dotze habitatges unifamiliars als carrers Finlàndia número 6, Regne Unit 87-89-91-93-95-97 i Irlanda 5-7-9-11 i 13, sent este “un dels sectors que estan tenint més moviment a les pedanies del Camp d'Elx” en matèria urbanística, ha recordat Díez.

D'altra banda, s'ha acordat suspendre temporalment de mutu acord el contracte d'arrendament d'un habitatge al carrer Alférez Cosidó número 26, la qual estava cedida per a l'acolliment de voluntaris europeus. La mesura s'adopta perquè estes ja tornen a les seues nacions d'origen, i no es preveu que nous voluntaris ocupin este pis fins al setembre del 2023.

Sense abandonar els programes europeus, dins del marco del Cos Europeu de Solidaritat a Elx, s'ha produït una renúncia al projecte d'una de les voluntàries, que també retorna al seu país, per la qual cosa la Junta de Govern ha acordat suspendre les despeses d'abonament de manutenció i de l'anomenat “diners de butxaca”.

Abans de concloure, Díez ha traslladat la gratitud a la premsa pel seu treball durant una legislatura en què, via Junta de Govern Local, s'han aprovat gran quantitat d'assumptes “molt importants per a la millora del municipi”.