Notícies d'Alacant i província

dimarts, 3 octubre 2023

Elx obri el termini perquè les pimes puguen sol·licitar ajudes per la pujada de preus

Les ajudes estan destinades principalment a pal·liar els efectes de la crisi a les pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals.

La Junta de Govern local aprovarà demà dijous la convocatòria d'Ajuts Crisi Diputació 2023, un pla destinat a minimitzar l'impacte econòmic produït per la pujada de preus a les pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals amb domicili fiscal a Elx.

“Poden acollir-se a estes ajudes les pimes, micropimes, persones autònomes i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que a més d'estar al corrent amb la Seguretat Social i amb Hisenda han de tindre el domicili fiscal a Elx. També que la mitjana dels rendiments nets dels mesos pels quals es sol·liciti l'ajuda, que seran els compresos entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023, siga igual o inferior a la mitjana dels mateixos mesos durant l'anualitat 2021”.

La partida de 1.213.037,00 euros és finançada al 100% per la Diputació Provincial d'Alacant i l'ajut màxim que podran sol·licitar i justificar els interessats serà de 5.000 euros. Si l'import de les ajudes sol·licitades supera la quantitat total disponible, es repartirà entre tots els sol·licitants proporcionalment a l'ajut sol·licitat i justificat per cadascun.

Segons Ruíz, “seran despeses subvencionables, sempre que s'hajan abonat entre l'1 de juliol del 2022 i el 30 de juny del 2023, la quota d'autònoms, el lloguer mensual del local de negoci, i ha de figurar com a arrendatari la persona física/jurídica sol·licitant de les ajudes, les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local i el 50% de les despeses d'energia elèctrica i gas necessàries per al funcionament”.

El termini de presentació de sol·licituds s'obrigarà l'endemà de la publicació al BOP, la setmana vinent, i finalitzarà el divendres 6 d'octubre. La presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Elx al tràmit “AJUDES CRISI DIPUTACIÓ 2023”, on s'haurà d'indicar l'import de l'ajut que se sol·licita, que no pot ser superior a 5.000 euros i acompanyar la documentació que estableix la convocatòria.

La Convocatòria es publicarà al Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònic de l'Ajuntament d'Elx, al qual es podrà accedir a través de la seu electrònica, el pròxim divendres 15 de setembre, una vegada haja estat aprovada per la Junta de Govern Local.