Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 abril 2024

Elx rep de la Diputació el protocol per a la construcció del Palau de Congressos

El plec estima com a ubicació idònia la poma situada entre els carrers Avinguda de la Universitat d'Elx, José Sánchez Sáez, Camí de la Bassa dels Moros i Guadassuar

La Diputació d'Alacant i l'Ajuntament d'Elx han articulat el protocol general d'actuacions per a la construcció i la gestió posterior del Palau de Congressos de la ciutat il·licitana, un document que recull les fases d'acció i marco de col·laboració entre les dos administracions i que ben prompte subscriuran el president Toni Pérez i l'alcalde Pablo Ruz.

Amb el propòsit de materialitzar esta proposta, tant la institució provincial com el consistori treballaran i cooperaran en les diferents etapes d'execució del projecte, alhora que planificaran, impulsaran i realitzaran els procediments establerts al plec de condicions.

El president de la Diputació ha apuntat, sobri això, que esta infraestructura, “necessària dins esta ambició legítima de la ciutat d'Elx i de la pròpia institució provincial que va entossudir la seua paraula a avançar en este projecte, atraurà inversió i ocupació cap a Elx, estimulant el teixit empresarial i turístic i transformant la ciutat com a pol d'atracció cultural, econòmic i arquitectònic”.

Així mateix, Toni Pérez ha reconegut que este Centre de Congressos, que constituirà també un referent artístic d'àmbit internacional, “no només oferirà serveis a la ciutat d'Elx, sinó que se'n veurà beneficiada tota l'àrea d'influència del sud de la nostra província, generant un impacte positiu sobri l'economia de la zona”.

El responsable institucional ha ressaltat, finalment, que en este protocol dactuació sestableix el treball i la cooperació interadministrativa en les diferents etapes dexecució, planificació i impuls de la infraestructura. "Complim el nostre compromís i la paraula donada i estem ultimant detalls i procediments perquè el Palau de Congressos prengui cos i anem en camí de convertir-lo en una realitat", ha concretat.

El document que ratificaran Pérez i Ruz inclou quatre fases d'actuació, tenint en compte la planificació estratègica del programa d'usos i necessitats; al conveni interadministratiu de cooperació; al disseny, i redacció del projecte i execució de l'obra i, finalment, a la gestió i explotació.

El full de ruta també inclou la constitució d'una Comissió Mixta Institucional i d'una altra Comissió Mixta Tècnica. Totes dos, compostes per un total de huit membres pertanyents a les dos entitats signants, vetllaran per la supervisió, el seguiment i el control de l'execució del centre.

L'alcalde d'Elx ha manifestat que el Palau de Congressos és “una infraestructura molt important per a la ciutat. Els il·licitans necessitem un espai de referència per allotjar grans congressos i una programació cultural estable durant tot l´any”.

Així mateix, ha insistit que es tracta d'una inversió “per sumar al posicionament d'Elx al mapa del turisme congressual. Fem un pas més perquè el Palau siga una realitat”.

En este acord marco, la Diputació d'Alacant es compromet a licitar i assumir els costos del concurs internacional d'avantprojectes del Palau de Congressos i urbanització de l'entorn, a la contractació de la iniciativa, a l'assumpció del cost d'execució material, que es finançarà amb recursos propis, així com d'altres entitats del sector públic i entitats privades i, finalment, a la constitució d'un ens instrumental de gestió i explotació del centre.

Per part seua, l'Ajuntament d'Elx haurà d'impulsar i aprovar els tràmits municipals per a la disponibilitat dels terrenys i façalitar els estudis d'accessibilitat, mobilitat sostenible, trànsit i necessitats d'urbanització de l'entorn. De la mateixa manera, assumirà el cost d'execució material del projecte d'urbanització de l'entorn i façalitarà l'exempció de tributs municipals per a cada fase prevista a l'acord.

La Comissió Tècnica Mixta durà a terme la redacció de la memòria tècnica justificativa de necessitats, el programa d'usos i la tipologia d'espais; l'economicofinancera, l'estudi de l'ens de gestió conjunta i els plecs i les condicions per a la licitació del concurs internacional d'avantprojectes, mentre que la Comissió Institucional Mixta serà qui aprovi els documents esmentats.

Ubicació idònia del Palau de Congressos

Atenent els estudis previs realitzats per l'Ajuntament d'Elx, s'ha constatat que una ubicació idònia per a esta proposta seria la poma situada entre els carrers Avinguda de la Universitat d'Elx, José Sánchez Sáez, Camí de la Bassa dels Moros i Guadassuar, de propietat municipal.

Esta proposició de seient de limmoble no requeriria una modificació del Pla General, ja que estes terrenys estan classificats com a sòl urbà i qualificats com a dotacionals dequipament educatiu-cultural.

Turisme de congressos

El turisme de reunions i convencions -MICE- és un dels principals motors de desenvolupament del sector serveis i suposa una important font d'ingressos, un revulsiu per a l'hostaleria, la restauració i el transport públic i privat, així com un element potenciador del comerç, com han coincidit a valorar el president de la Diputació i l'alcalde d'Elx.

A més, l'activitat MICE promou la transferència de coneixements, la promoció del desenvolupament tecnològic, la superació del model industrial turístic tradicional i la transveritat dels serveis, han assegurat tots dos dirigents, els quals estan convençuts que la singularitat del Palau de Congressos, el seu disseny , situació, serveis i capacitats, esdevindrà un element representatiu de la ciutat i tindrà un efecte multiplicador per a tota la província en la millora d'infraestructures.