Notícies d'Alacant i província

dissabte, 25 març 2023

Elx aprova el projecte d'ordenança contra la prostitució i el tràfic

El document desenvolupa un pla integral amb actuacions destinades a dones en situació de prostitució i víctimes dexplotació sexual perquè puguen rebre suport.

La Junta de Govern ha aprovat i sotmès a informació pública el projecte d'ordenança contra la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual d'Elx.

- Publicitat -

Tal com ha explicat el portaveu de l'Equip de Govern, Héctor Díez, “des de l'inici de la legislatura mantenim un ferm compromís de radicalització de violència i explotació sexual al nostre municipi”.

L'ordenança posa en marxa unes mesures de protecció per a les víctimes i segons ha recordat Díez, ja es va sotmetre a consulta pública prèvia fa uns mesos durant 15 dies rebent algunes aportacions han estat incorporades al text.

- Publicitat -

La Junta de Govern Local procedeix ara al tràmit d'informació pública amb el propòsit de fer més aportacions i pugui entrar així en el tràmit de debat i aportacions plenàries.

L'esborrany d'ordenança s'ha sotmès a informació pública durant 15 dies hàbils i la finalitat que té és, dins l'àmbit de les competències municipals, eradicar la prostitució i l'explotació sexual a Elx.

El portaveu ha explicat que dins dels aspectes més destacats de l'ordenança hi ha, per una banda, la integració de les víctimes de prostitució, i per altra banda, el document aborda tot allò que té a veure amb l'aspecte de què es considera infraccions.

Dins les infraccions lleus, les sancions aniran des de 500 a 750 euros i estaran relacionades amb activitats com col·locar, repartir, divulgar i difondre publiqueu que promogui, afavoreixi o fomenti el consum de la prostitució, així com el turisme sexual o quan s'utilitzi l'espai públic.

Les Infraccions greus, que anirien des dels 750 als 1500 euros, recullen sol·licitar, negociar o acceptar directament o indirectament serveis sexuals retribuïts. També realitzar qualsevol activitat de caràcter sexual en un espai públic a canvi de retribució, en diners o en espècie, en qualsevol altra contraprestació. Així mateix, contempla multes per col·laborar amb els demandants de serveis sexuals amb accions que suposin façalitar, vigilar-les o alertar-les de la presència dels cossos de seguretat

Finalment, dins de les infraccions greus, està promoure el consum de prostitució o d'altres formes d'explotació sexual al mercat de la prostitució i/o turisme sexual.

D'altra banda, es consideren infraccions molt greus (de 1500 a 3000 euros) totes les accions anteriors, és a dir, es consideren molt greus quan les greus es realitzin als llocs següents: En espais situats a menys de 200 metres de distància en centres de docents educatius o qualsevol lloc d'afluència de públic infantil.

També a llocs situats a menys de 200 metres d'espai destinats a qualsevol celebració de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o d'afluència massiva de públic. Finalment, punts que impliquin una invulnerabilitat més gran a les persones en situació de prostitució per situació d'aïllament, escassetat d'enllumenat, proximitat a les vies de circulació de vehicles i espais que impedeixin o dificultin la fugida.

Un altre aspecte destacat és que no només afectaran els més grans de 18 anys, ja que als menors entre 14 i 18 anys també se'ls aplicarà l'ordenança municipal.

Per acabar, a banda de l'aspecte sancionador, hi ha un aspecte relacionat amb l'acció integral de suport a víctimes de la prostitució. La regidoria d'Igualtat està desenvolupant un pla integral que comprendrà i coordinarà totes les mesures i actuacions destinades a dones en situació de prostitució i víctimes d'explotació sexual que es trobin al nostre terme municipal, perquè puguen rebre el suport que en garanteixi la integració social, econòmica i laboral de reinserció a la societat.