fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 15 agost 2022

El Ple d'Elx aprova el Pla Jove 2021-25

L'Ajuntament accepta l'encàrrec de gestió de la Generalitat per a la creació de la Xarxa d'Oficina Xaloc d'habitatge.

Elx compta amb el Pla Jove 2021-25 amb el qual la regidoria de Joventut que dirigeix ​​Marga Antón pretén donar resposta a les necessitats del jovent il·licitana en els propers anys.

- Publicitat -

El pla ha estat aprovat amb els vots a favor de PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos i regidor no adscrit i amb l'abstenció de Vox.

Tal com ha explicat Antón, es tracta d'un document viu en l'elaboració es va comptar amb les propuestes realitzades pels mateixos joves i que recull les directrius que marcaran les accions a emprendre. La regidora ha indicat que este pla "ens situa a la casella de eixida del que serà un projecte que s'anirà construint i modificant en l'oratge adaptant-se a les necessitats que vagin sorgint" -

- Publicitat -

A més, amb este pla es pretén incorporar el sector jove en les polítiques municipals.

Este Pla Municipal de Joventut preveu des de suport psicosocial fins a plans de formació i façalitats per accedir a un habitatge. Un full de ruta que detalla les mesures i accions amb les que l'Ajuntament busca millorar el benestar integral dels joves il·licitans.

Per a la construcció de el Pla Integral de Joventut, s'ha realitzat un procés participatiu amb la població jove d'Elx. Es va crear una plataforma en línia de participació, a causa de la situació sanitària.

A través d'ella van participar un total de 84 persones d'edats entre 12 i 30 anys.

També es van realitzar activitats en centres juvenils, instituts i entitats juvenils. En elles es va treballar en grups per identificar necessitats i inquietuds de la població jove al municipi. A través d'este tipo d'activitats es van incorporar en el diagnòstic a un total de 191 persones amb edats entre 12 i 25 anys.

L'elaboració d'el document s'ha realitzat de forma transversal amb totes les àrees que conformen l'Ajuntament, així com amb els grups polítics que han seguit el procés des del primer moment. Algunes de les apostis de la regidoria després dels resultats de el pla són la promoció d'un programa de suport psicosocial als joves i adolescents a través de tallers, tertúlies dialògiques o activitats lúdiques i recreatives.

També es té molt present el medi ambient amb la inclusió de tallers relacionats amb l'acció pel clima destinat a la població jove, com el projecte mediambiental SIGNUM per a la senyalització participativa de la ruta de l'entorn natural de l'Pantà d'Elx.

Un altre de les claus és la formació amb programes que aportin títols oficials de l' IVAJ que habiliten per a treballar com són, el curs monitor de temps lliure o els cursos de formació permanent, com a monitor de menjador escolar o d'aula matinal, així com implementar els cursos de primers auxilis o socorrisme.

També cal destacar l'estreta col·laboració amb Promoció Econòmica i amb l'Agència de Col·locació per afavorir l'ocupabilitat.

L'accés a un habitatge també és una altra de les preocupacions dels més joves. Per això, es té com a objectiu la creació de recursos habitacionals per a la joventut, a més de la coordinació amb l'Oficina d'Habitatge Social per a la derivació de joves en situació de vulnerabilitat.

Entre les propuestes també destaquen la creació de tallers per visibilitzar les desigualtats de gènere, la programació de forma periòdica d'activitats esportives, l'estudi de noves tarifes juvenils per al carril bici, la formació a voluntaris joves, la implementació a finals d'any d'una fira d'associacions per visibilitzar la tasca de les entitats juvenils i continuar amb una àmplia oferta de cursos i tallers d'oci.

Millors serveis en matèria d'habitatge

També s'ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups i l'abstenció de Vox, la proposta d'acord d'acceptació de l'encomana de gestió de la Generalitat a l'Ajuntament en matèria d'habitatge per a la creació de la Xarxa d'Oficina Xaloc.

Tal com ha explicat el regidor de drets Socials, Mariano Valera, es tracta d'una xarxa d'oficines d'habitatge perquè les entitats locals puguin comptar amb un equip per donar servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge , rehabilitació d'edificis i regeneració urbana. També té amb objectiu façalitar l'accés a un habitatge digne a la ciutadania i propiciar així la integració d'espais urbans.

Amb l'objectiu d'establir este model descentralitzat de política d'habitatge, analitzant la casuística de cada municipi analitzant la col·laboració d'ambdos administracions, es crea esta Xarxa d'Oficina Xaloc per millorar l'eficiència i assistència directa a la ciutadania.

L'oficina estarà vinculada a la regidoria d'Urbanisme, a Pimesa ia la regidoria de Drets Socials, comptant d'esta manera amb més professionals per donar resposta a la situació de vulnerabilitat que es genera a Elx en matèria d'habitatge. A més, es farà l'estudi de necessitats des de l'Observatori d'habitatge Social, així com anar teixint el parc d'habitatge social del municipi.

Les activitats la gestió s'encomana s'agrupen en cinc blocs. D'una banda, la Unitat de Finestreta Única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana; la Unitat de gestió de l'Habitatge; la Unitat de Protecció de la tinença de l'habitatge; la Unitat de rehabilitació i eficiència energètica i la Unitat de l'Observatori Local d'Habitatge. Per tot això l'Ajuntament comptarà amb quatre professionals a jornada completa. Mentre s'adquireix el local que reuneixi les condicions òptimes, l'oficina s'ubicarà en un centre social.

La Generalitat aportarà més de 170.000 euros anuals per al desenvolupament d'esta oficina.

D'altra banda, en el ple d'hui s'ha adonat l'expedient per a exceptuar les bases d'execució de l'pressupost, en sentit de no devolució de l'romanent de tresoreria de Visitelche motivada per la reducció d'ingressos en este organisme com a conseqüència de la pandèmia.

Tal com ha explicat el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Carles Molina, l'objecte d'esta proposta és reequilibrar el pressupost de Visitelche, ja que quan es va elaborar no es va tenir prou en compte les conseqüències de l'evolució de la pandèmia que ha provocat que la taxa per servei de temporada a les platges, els provinents de les sales de el Centre de Congressos i serveis accessoris hajan estat menors del que s'havia pressupostat.

L'edil ha indicat que el romanent es destinarà a reequilibrar els comptes de l'organisme autònom ia realitzar algunes millores en les instal·lacions de el Centre de Congressos, ja que l'activitat congressual s'està reactivant i el centre té elements de mobiliari que han de ser substituïts. A més, es durà a terme una petita obra per millorar en accessibilitat.

Este punt s'ha aprovat amb els vots a favor de PSOE i Compromís, les abstencions de PP, Ciudadanos i regidor no adscrit i el vot en contra de Vox.

ValenciàEspañol