Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 febrer 2024

Elx ultima un informe tècnic i jurídic per mantindre la creu del Passeig de Germanies

El document es prepara després del suggeriment del Defensor del Poble per retirar el creuer però l'Ajuntament es reafirma a la reforma plantejada de la plaça, que mantindrà la creu, millorarà espais i suposarà un homenatge a la transició espanyola

Els tècnics municipals de l'Ajuntament d'Elx ultimen l'informe tècnic i jurídic, sol·licitat per la Junta de Govern Local per mantindre la creu al Passeig de Germanies, tal com estableix el projecte de reforma de la plaça, aprovat pel Govern Municipal i que també serà remès a la Generalitat Valenciana.

L'informe, realitzat per funcionaris municipals, estableix la línia patrimonial d'informes anteriors en què es constata que la creu no conté cap element ni vestigi franquista ni al·lusiu a la dictadura i que es manté únicament com a símbol de concòrdia, tal com ha estat en els 45 anys de democràcia a Espanya i amb el pas de governs municipals de diferent color polític.

L'altra línia de l'informe municipal recull la línia jurídica que al·ludeix als mateixos motius pel que, en la legislatura passada, no es van retirar més d'un centenar de carrers amb noms suposadament relacionats amb l'anterior règim.

hui s'ha conegut el informe del Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, a petició del Partit Socialista, en què recomana la retirada de la creu. El Govern municipal es reitera als informes dels tècnics que avalen que la creu no conté cap símbol polític, i en la decisió de deixar, com fa quasi 80 anys, la creu a la plaça del Passeig de Germanies.

A la zona s'està realitzant una obra de reforma que mantindrà la creu, adequarà els espais públics i on es farà un homenatge a la transició centrat a la figura del primer alcalde socialista de la democràcia, Ramon Pastor.

El Defensor del Poble en suggereix la retirada

A l'informe al·ludit, Gabilondo suggereix la seua retirada “per ser un element contrari a la memòria democràtica” i demana que s'executi el contracte de “Restauració i Musealització del refugi antiaeri número 4 Passeig de Germanies, inclosa la urbanització de la plaça, per a la seua obertura al públic com a centre expositiu de la Guerra Civil a Elx, al marco dels Drets Humans”, tal com preveu el projecte que es va licitar”.

Aporta valor el vostre informe al manifest signat per 60 professors d'història presentats pel grup socialista i afegeix que “la idea de concòrdia que vol associar-se al monument no és la que històricament i socialment representa al municipi d'Elx”.

El PP d'Elx considera "de part" l'informe del Defensor del Poble sobri la creu

Sobri l'informe del Defensor del Poble, sense caràcter vinculant, s'ha pronunciat també la secretària general del Partit Popular a Elx, Immaculada Mora, que recorda que “Gabilondo és membre del Partit Socialista, ha estat ministre al Govern de Rodríguez Zapatero i és per tant un representant de part, que atén un informe de part sol·licitat pel PSOE d'Elx”.

La secretària popular indica que “el defensor del poble i candidat socialista a la Comunitat de Madrid desconeix profundament la idiosincràsia del nostre municipi, desconeix que la creu no té cap distintiu polític ni de la dictadura i també desconeix que els anteriors alcaldes socialistes que han governat Elx com Ramon Pastor, Manuel Rodríguez, Diego Macià, Alejandro Soler han respectat sempre la creu i la llibertat dels il·licitans”.

Des del PP assenyalen que “estem davant d'un partit socialista d'Elx escapçat i sense rumb, que ha tingut 8 anys per prendre decisions i no ha fet absolutament res. Tant és així que la desídia política del PSOE ens ha deixat un deute de 22 milions d'euros que no han emprès amb els fons EDUSI i que hem d'assumir entre tots els il·licitans. No contents amb això, ara volen posar pals a la roda en els projectes que està impulsant i executant l'actual govern municipal”.

Els socialistes subratllen que segons Gabilondo els arguments d'Alcaldia “s'emparen en el testimoniatge propi i no en documentació”

Per la seua banda, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Elx ha valorat la resolució del Defensor del Poble després d'una queixa presentada al setembre sobri el manteniment del monument franquista al Passeig de Germanies. Els socialistes consideren que la resolució del Defensor del Poble “ens dóna una altra vegada la raó quan denunciem al seu moment que mantindre un monument franquista del 1944 era contrari a la Llei de Memòria Democràtica. No tot s'hi val i l'Alt Comissionat de les Corts Generals avala la nostra tesi en contra del que ens volen vendre PP i VOX, que no és res més que facena respecte a un element que pertany a la dictadura i no a la concòrdia”.

Els socialistes van elevar la queixa a la institució, que està regulada a l'article 54 de la Constitució Espanyola, aportant tota la documentació referida tant al monument com al projecte de remodelació del Passeig de Gemanies. “Vam enviar el projecte elaborat per nosaltres on s'indicava que s'havia de paletitzar el monument, així com l'aprovació del projecte per part d'este equip de govern i totes les modificacions existents, a més del manifest signat per professors i docents il·licitans on s'explicava què és este monument franquista. Tota la nostra queixa està basada en documentació”.

Una altra de les aportacions que es va enviar a l'Alt Comissionat de les Corts Generals va ser el Catàleg de vestigis de la Guerra Civil i de la Dictadura que la mateixa Conselleria de Participació i Qualitat Democràtica. Segons consta a l'informe del Defensor del Poble: “S'ha de ressaltar que el monument figura en la relació dels elements contraris a la memòria democràtica ia la dignitat de les víctimes que han de ser retirats o eliminats, que es recull a l'annex de la Resolució de 9 de novembre del 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 15 de setembre del 2022, de la Comissió Tècnica de Coordinació, relatiu a la modificació i actualització del Catàleg de vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura a l'àmbit de la Comunitat Valenciana. La inclusió del monument al catàleg implica que és un element que ha de ser retirat en no concórrer cap de les excepcions previstes a l'apartat 6 de l'article 35 de la Llei 20/2022”.

El Defensor del Poble, com apareix així en la resolució, va sol·licitar informe a l'Ajuntament d'Elx sobri esta qüestió. La resolució indica: “El fet que el monument no tingui cap inscripció no exclou de manera automàtica que tingui un significat contrari a la memòria democràtica, ja que, com és obvi, els mateixos elements arquitectònics poden tindre-lo per ells mateixos sense necessitat d'evidenciar-lo amb una placa o una inscripció. Així, el significat que este ajuntament intenta donar del monument no sembla coincident amb la realitat social i històrica que este té al municipi d'Elx. Cal tindre en compte que el sentit que l'alcaldia, o la majoria actual d'este ajuntament, vol donar hui al monument no el desposseeix del seu significat real, segons es desprèn de la documentació aportada”.

Per tant, “els arguments de l'Alcaldia, que s'emparen en el seu propi testimoniatge i no en documentació, no resulten suficients, de conformitat amb la Llei 20/2022, per mantindre l'element arquitectònic al lloc que ha ocupat des de l'any 1944, sobritot quan la comissió autonòmica ja s'ha pronunciat sobri el seu caràcter contrari a la memòria democràtica”.

Per als socialistes, esta resolució és molt clara i basada en dades objectives i no subjectives. “Atenent els fets constatats i els fonaments de dret recollits en la consideració primera, este ajuntament ha d'adoptar les mesures oportunes per a la retirada de la Creu dels Caiguts per constituir, en este cas, un element contrari a la normativa de memòria democràtica . A més, estes mesures són de fàcil execució per a este ajuntament tenint en compte que ja va ser aprovat un projecte que preveu la seua retirada, així com l'adjudicació de les obris necessàries per a això en el context de la reforma de la plaça on se situa”.

Este òrgan de rellevància constitucional indica, a més, que les obris que han patit un modificat per mantindre el monument a la plaça, es va conèixer “a través de la documentació enviada per nosaltres i no per l'ajuntament que no va enviar documentació del modificat”.

Per tant, la resolució del Defensor del Poble és clara. “Que s'executi el contracte de “Restauració i Musealització del refugi antiaeri número 4 Passeig de Germanies, inclosa la urbanització de la plaça, per a la seua obertura al públic com a centre expositiu de la Guerra Civil a Elx, al marco dels Drets Humans”, tal com preveu el projecte que es va licitar, i en conseqüència, que es retiri el monument objecte de controvèrsia que està situat a esta plaça per ser un element contrari a la memòria democràtica”.

"Es tracta d'una altra garrotada a l'ajuntament governat per Pablo Ruz i Vox que intenta emmascarar un monument franquista amb un símbol de la concòrdia, cosa que mai ha estat i així ha quedat de manifest".

El PSOE critiquen les declaracions dels populars sobri el Defensor del Poble

Els socialistes també han criticat les paraules de la secretària general del PP, Inma Mora, sobri el Defensor del Poble. Quan l'informe d'una institució no els interessa, el PP diu que és de part. Quan ho fan ells, és un informe objectiu. Esta és la manera de fer del PP, al seu gust, enganyant i confonent la gent, sense escrúpols ni empatxo”. Segons els socialistes, el PP “s'erigeix ​​com a màxim defensor de la Constitució però quan un organisme regulat a la Constitució li diu que ho està fent malament, ixen menyspreant la tasca d'esta institució i el mateix Defensor del Poble, cosa que diu el que és malament que encaixen que els diguin que no fan les coses bé”.

Els socialistes han recordat a Mora que el Grup Parlamentari Popular, amb Cuca Gamarra al capdavant, ha denunciat fets davant el Defensor del Poble, el mateix que hi ha ara, i que esta figura ha admès a tràmit, igual que altres casos on el El PP ha presentat queixes i han estat admeses. "Així és el PP: no té cap mena d'empatx a l'hora de desprestigiar un òrgan constitucional, quan alhora el fa servir per al seu interès".

El Defensor del Poble és l'Alt Comissionat de les Corts Generals encarregat de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans mitjançant la supervisió de lactivitat de les administracions públiques espanyoles.Es elegit pel Congrés dels Diputats i el Senat, per una majoria de tres cinquens. Su mandat dura cinc anys i no rep ordres ni instruccions de cap autoritat. Exerceix les seues funcions amb independència i imparcialitat,amb autonomia i segons el seu criteri. Gaudeix d'inviolabilitat i immunitat en l'exercici del càrrec.

L'article 54 de la Constitució Espanyola indica: “Una llei orgànica regularà la institució del Defensor del Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per estes per a la defensa dels drets compresos en este Títol, a este efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració, donant compte a les Corts Generals”.