fbpx

Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 octubre 2022

Elx preveu bonificacions per a impostos de l'IBI i l'ICIO relacionats amb la fiscalitat verda

El pressupost del 2022 crea i reforça partides relatives a política socials, culturals, educatives i esportives per al que resta de l'exercici.

Pel que fa a les ordenances, preus públics i impostos, el portaveu ha explicat que “este Govern ha demostrat un compromís ferm amb la moderació fiscal, de mantenir congelada la pressió fiscal i, en tot cas, actualitzar l'IPC. Dels set pressupostos municipals elaborats per este govern des de l'any 2015, en sis hi ha hagut absoluta congelació fiscal i només en un s'ha actualitzat l'IPC”.

- Publicitat -

Díez ha dit que de cara al proper exercici es manté la pressió fiscal i que, “en tot cas, abordarem baixades d'impostos relacionades amb la fiscalitat verda mitjançant bonificacions”.

En este sentit, ha explicat que s'ha aprovat la modificació de tres taxes municipals, d'un preu públic i de tres impostos. Pel que fa a les taxes municipals i preus públics són qüestions menors. Pel que fa a les taxes, amb la posada en marxa de l'Administració electrònica, s'elimina la taxa per expedició de documents administratius i només se'n manté la corresponent als certificats d'empadronament històrics que requereixin intervenció d'un empleat municipal. També es modifica el preu públic per l'ús d'instal·lacions esportives per a ús per part de clubs no conveniats amb l'Ajuntament d'Elx.

- Publicitat -

Pel que fa als impostos es produeixen modificacions a l'Impost de Béns Immobles (IBI), a l'Impost de Construccions (ICIO) i modificació de l'Impost d'Atracció Mecànica. “L'objectiu és afavorir esta fiscalitat verda mitjançant bonificacions orientades a promoure la generació a Elx de punts de recàrrega elèctrics a places de garatge particulars”.

Es tracta de mesures en l'àmbit energètic tendents a eliminar les barreres normatives que impedeixen o dificulten un desplegament accelerat de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum o les energies renovables innovadores i, permetent segons la seua exposició de motius, la consecució dels objectius fixats al marco estratègic denergia i clima, mobilitzant inversions, i anticipar els beneficis de la transició cap a un model econòmic i social més sostenible. Així, en l'àmbit local i per contribuir al desplegament dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, es creen bonificacions als tributs locals.

Així s'estableix una bonificació de la quota de l'impost sobre aquells immobles cadastrals (garatges) on s'hajan instal·lat punts de recàrrega homologats per a vehicles elèctrics. S'aplicarà una bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l'impost sobre béns d'immobles de la plaça del garatge.

Respecte a la rebaixa a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) proposa una bonificació del 90 per cent sobre la quota les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Reforç pressupostari a polítiques socials, culturals i educatives

Seguint amb l'Àrea de Gestió Tributària i financera, la Junta de Govern Local ha tirat endavant dos modificacions del Pressupost Municipal de 2022 per valor de més de 2,5 milions d'euros i finançades amb el romanent de tresoreria, amb el propòsit d'afrontar allò que resta del present exercici, reforçar el vessant social, cultural, esportiu i educatiu del pressupost i contemplar l'increment de costos que s'hajan pogut generar en certs subministraments.

La modificació número 18, de 223.000 euros, institueix sis noves partides pressupostàries, és a dir: 30.000 euros per al conveni amb l'associació persones amb discapacitat psíquica Tamarit; 70.000 per al conveni de les obres de la seu social de la dita entitat; 15.000 euros per al conveni dels treballs a la seu social de l'Associació Parkinson Elx, que no són addicionals, sinó que es passen del capítol quatre al sis del pressupost perquè estava en un erroni, ha matisat Díez; 70.000 euros per a un nou conveni amb Consciencia't per a la creació d'habitatge social; 18.000 euros per a CEDELCO per posar en marxa un estudi sobre l'impacte econòmic que suposaria el retorn de la Dama; i 20.000 euros adreçats a adquirir obres artístiques.

Quant a la modificació número 19, que puja a més de 2,3 milions d'euros, incrementa partides pressupostàries ja existents. En concret, es dota la Regidoria d'Esports amb 50.000 i 70.000 euros per a la conservació i els carburants de les instal·lacions esportives, respectivament; 10.000 euros per a la brigada d'Esports i 10.000 euros més al programa de manteniment de gimnàstica per a adults; a Urbanisme, 491.235 euros relatius a indemnitzacions per execucions de sentències per fer front als cànons durbanització de lE-26 i 50.000 destinats a conservació del patrimoni cultural; a Recursos Humans, 790.000 euros per a serveis extraordinaris de la Policia Local i la resta de departaments municipals; a Manteniment i Modernització de l'Espai Públic, 230.000 euros per a combustibles i lubrificants del parc mòbil; a Cultura, 12.000 i 5.000 euros adreçats a activitats culturals i d'animació de lectura, respectivament; a Festes, 475.000 euros per a partida general d'organització de celebracions durant tot l'any; a Drets Socials, 20.000 euros a programes d'igualtat LGTBI i 20.000 per a activitats de Casa de la Dona; a Educació, 5.000 euros per fer activitats; i 87.000 euros adreçats a la distribució de correspondència municipal.

Estabilitat pressupostària

La Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària estableix l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2023, tal com ha recordat Díez, encara que estes previsions estan subjectes a canvis que reflecteixen uns ingressos de 205,7 milions d'euros i unes despeses de 202,2 milions d'euros pel proper pressupost municipal.

En els ingressos s'ha previst a l'IBI altes i endarreriments equivalents als del 2022 i un increment del 3% a l'ICIO, tenint en compte les previsions de drets reconeguts a 31 de desembre. A més, s'ha considerat la reimplantació de la taxa per taules i cadires i mercats ambulants des de l'1 de gener de 2023. En les despeses preveu un increment del 3% al capítol 1, un Fons de Contingència equivalent al 0'5% i préstecs per valor de 9'1 milions mitjançant operacions de préstec i la resta d'autofinançament. També s?estimen 12 milions d?euros en inversions.

El portaveu ha reconegut que hui no es coneix quin serà l'increment sobre la base de l'IPC que afecta capítol 1 del personal municipal, que serà una de les claus del Pressupost Municipal de 2023, així com les negociacions sobre el sou dels funcionaris i quina participació tindran les entitats locals als ingressos de l'Estat, en recaptar este més IVA. Però sí que ha avançat que es mantindrà la congelació fiscal d'exercicis anteriors: “Els il·licitans pagaran els mateixos impostos”.

Futur Palau de Congressos

Díez ha informat que l'Ajuntament segueix engegant tots els mecanismes necessaris per afavorir la construcció de la instal·lació congressual per part de la Diputació Provincial.

Díez, que ha recordat que, després del projecte d'expropiació de terrenys a càrrec dels serveis tècnics municipals, ha dit que a la jornada d'hui s'ha fet un nou pas aprovant l'exposició pública de 15 dies hàbils amb les sis parcel·les que acolliran l´immoble i que sumen 6.718 m². La primera de les dites parcel·les, de titularitat municipal, té 585 m²; la segona, tercera i quarta, amb sis propietaris cadascuna, 1.147, 3.269 i 480 m718, respectivament; la cinquena, amb quatre propietaris, 522 m²; i la sisena, amb dos propietaris, XNUMX m².

L'edil ha assenyalat que l'exposició pública és un tràmit "necessari i obligatori" en què els diferents propietaris podran presentar al·legacions. I que el Consistori espera així comptar amb els terrenys “com més prompte millor”. “Per tant”, ha continuat el portaveu, “el Govern municipal està treballant a la part que li pertoca, als terrenys, i la que correspon a la Diputació és, com més prompte millor, la redacció del projecte per seguir avançant en un objectiu comú: que Elx compti amb un palau provincial que li permeti seguir albergant grans congressos i atreure noves oportunitats de negoci a la nostra ciutat”.

D'altra banda, s'han concedit 15 llicències d'obra, la immensa majoria de les quals són renovacions. Tot i que el portaveu ha destacat la sol·licitada per Iberdrola per instal·lar set marquesines acompanyades de tòtem publicitari i punt de recàrrega per a automòbils elèctrics.

Ajuts dirigits a petites empreses

A l'Àrea de Contractació Pública, la Junta de Govern ha decidit treure a concurs per més de 628.500 euros en quatre anys una solució intel·ligent d'alertes i de seguretat digital per protegir la Seu Electrònica de l'Ajuntament de possibles ciberatacs, quantitat que estarà finançada al 100 % amb els fons europeus Next Generation. I a l'Àrea de Promoció

Econòmica i d'Ocupació, també s'ha acordat sol·licitar a la Diputació una subvenció de 548.815 euros amb què es pretén posar en marxa en els propers mesos noves ajudes per seguir donant suport a les petites empreses i minimitzar l'impacte de l'increment dels preus del carburant i de lenergia elèctrica.

La Junta de Govern Local ha aprovat hui la modificació d'ordenances amb vista al pressupost del 2023. Així ho ha anunciat hui el portaveu de l'Equip de Govern, Héctor Díez, que ha aclarit que es tracta de les ordenances, els preus públics, els impostos , així com les línies fonamentals que formen el document orientatiu que lAjuntament està obligat a presentar al ministeri a raó de la Llei dEstabilitat Pressupostària.

Pel que fa a les ordenances, preus públics i impostos, el portaveu ha explicat que “este Govern ha demostrat un compromís ferm amb la moderació fiscal, de mantenir congelada la pressió fiscal i, en tot cas, actualitzar l'IPC. Dels set pressupostos municipals elaborats per este govern des de l'any 2015, en sis hi ha hagut absoluta congelació fiscal i només en un s'ha actualitzat l'IPC”.

Díez ha dit que de cara al proper exercici es manté la pressió fiscal i que, "en tot cas, abordarem baixades d'impostos relacionades amb la fiscalitat verda mitjançant bonificacions".

En este sentit, ha explicat que s'ha aprovat la modificació de tres taxes municipals, d'un preu públic i de tres impostos. Pel que fa a les taxes municipals i preus públics són qüestions menors. Pel que fa a les taxes, amb la posada en marxa de l'Administració electrònica, s'elimina la taxa per expedició de documents administratius i només se'n manté la corresponent als certificats d'empadronament històrics que requereixin intervenció d'un empleat municipal. També es modifica el preu públic per l'ús d'instal·lacions esportives per a ús per part de clubs no conveniats amb l'Ajuntament d'Elx.

Pel que fa als impostos es produeixen modificacions a l'Impost de Béns Immobles (IBI), a l'Impost de Construccions (ICIO) i modificació de l'Impost d'Atracció Mecànica. “L'objectiu és afavorir esta fiscalitat verda mitjançant bonificacions orientades a promoure la generació a Elx de punts de recàrrega elèctrics a places de garatge particulars”.

Es tracta de mesures en l'àmbit energètic tendents a eliminar les barreres normatives que impedeixen o dificulten un desplegament accelerat de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum o les energies renovables innovadores i, permetent segons la seua exposició de motius, la consecució dels objectius fixats al marco estratègic denergia i clima, mobilitzant inversions, i anticipar els beneficis de la transició cap a un model econòmic i social més sostenible. Així, en l'àmbit local i per contribuir al desplegament dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, es creen bonificacions als tributs locals.

Així, s'estableix una bonificació de la quota de l'impost sobre aquells immobles cadastrals (garatges) on s'hajan instal·lat punts de recàrrega homologats per a vehicles elèctrics. S'aplicarà una bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l'impost sobre béns d'immobles de la plaça del garatge.

Respecte a la rebaixa a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) proposa una bonificació del 90 per cent sobre la quota les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Reforç pressupostari a polítiques socials, culturals i educatives

Seguint amb l'Àrea de Gestió Tributària i financera, la Junta de Govern Local ha tret endavant dos modificacions del Pressupost Municipal, del 2022 per valor de més de 2,5 milions d'euros i finançades amb el romanent de tresoreria, amb el propòsit d'afrontar allò que resta del present exercici, reforçar el vessant social, cultural, esportiu i educatiu del pressupost i contemplar l'increment de costos que s'hajan pogut generar en certs subministraments.

La modificació número 18, de 223.000 euros, institueix sis noves partides pressupostàries, és a dir: 30.000 euros per al conveni amb l'associació persones amb discapacitat psíquica Tamarit; 70.000 per al conveni de les obres de la seu social de la dita entitat; 15.000 euros per al conveni dels treballs a la seu social de l'Associació Parkinson Elx, que no són addicionals, sinó que es passen del capítol quatre al sis del pressupost perquè estava en un erroni, ha matisat Díez; 70.000 euros per a un nou conveni amb Consciencia't per a la creació d'habitatge social; 18.000 euros per CEDELCO per posar en marxa un estudi sobre l'impacte econòmic que suposaria el retorn de la Dama; i 20.000 euros adreçats a adquirir obres artístiques.

Pel que fa a la modificació número 19, que puja a més de 2,3 milions d'euros, incrementa partides pressupostàries ja existents. En concret, es dota la Regidoria d'Esports amb 50.000 i 70.000 euros per a la conservació i els carburants de les instal·lacions esportives, respectivament; 10.000 euros per a la brigada d'Esports i 10.000 euros més al programa de manteniment de gimnàstica per a adults; a Urbanisme, 491.235 euros relatius a indemnitzacions per execucions de sentències per fer front als cànons durbanització de lE-26 i 50.000 destinats a conservació del patrimoni cultural; a Recursos Humans, 790.000 euros per a serveis extraordinaris de la Policia Local i la resta de departaments municipals; a Manteniment i Modernització de l'Espai Públic, 230.000 euros per a combustibles i lubrificants del parc mòbil; a Cultura, 12.000 i 5.000 euros adreçats a activitats culturals i d'animació de lectura, respectivament; a Festes, 475.000 euros per a partida general d'organització de celebracions durant tot l'any; a Drets Socials, 20.000 euros a programes d'igualtat LGTBI i 20.000 per a activitats de Casa de la Dona; a Educació, 5.000 euros per fer activitats; i 87.000 euros adreçats a la distribució de correspondència municipal.

Estabilitat pressupostària

La Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària estableix l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda les línies fonamentals dels pressupostos per al

exercici 2023, tal com ha recordat Díez, encara que estes previsions estan subjectes a canvis, que reflecteixen uns ingressos de 205,7 milions d'euros i unes despeses de 202,2 milions d'euros per al proper pressupost municipal.

En els ingressos s'ha previst a l'IBI altes i endarreriments equivalents als del 2022 i un increment del 3% a l'ICIO, tenint en compte les previsions de drets reconeguts a 31 de desembre. A més, s'ha considerat la reimplantació de la taxa per taules i cadires i mercats ambulants des de l'1 de gener de 2023. En les despeses preveu un increment del 3% al capítol 1, un Fons de Contingència equivalent al 0'5% i préstecs per valor de 9'1 milions mitjançant operacions de préstec i la resta d'autofinançament. També s?estimen 12 milions d?euros en inversions.

El portaveu ha reconegut que hui no es coneix quin serà l'increment sobre la base de l'IPC que afecta capítol 1 del personal municipal, que serà una de les claus del Pressupost Municipal de 2023, així com les negociacions sobre el sou dels funcionaris i quina participació tindran les entitats locals als ingressos de l'Estat, en recaptar este més IVA. Però sí que ha avançat que es mantindrà la congelació fiscal d'exercicis anteriors: “Els il·licitans pagaran els mateixos impostos”.

Futur Palau de Congressos

Díez ha informat que l'Ajuntament segueix engegant tots els mecanismes necessaris per afavorir la construcció de la instal·lació congressual per part de la Diputació Provincial.

Díez, que ha recordat que, després del projecte d'expropiació de terrenys a càrrec dels serveis tècnics municipals, ha dit que a la jornada d'hui s'ha fet un nou pas aprovant l'exposició pública de 15 dies hàbils amb les sis parcel·les que acolliran l´immoble i que sumen 6.718 m². La primera de les dites parcel·les, de titularitat municipal, té 585 m²; la segona, tercera i quarta, amb sis propietaris cadascuna, 1.147, 3.269 i 480 m718, respectivament; la cinquena, amb quatre propietaris, 522 m²; i la sisena, amb dos propietaris, XNUMX m².

L'edil ha assenyalat que l'exposició pública és un tràmit "necessari i obligatori" en què els diferents propietaris podran presentar al·legacions. I que el Consistori espera així comptar amb els terrenys “com més prompte millor”. “Per tant”, ha continuat el portaveu, “el Govern municipal està treballant a la part que li pertoca, als terrenys, i la que correspon a la Diputació és, com més prompte millor, la redacció del projecte per seguir avançant en un objectiu comú: que Elx compti amb un palau provincial que li permeti seguir albergant grans congressos i atreure noves oportunitats de negoci a la nostra ciutat”.

D'altra banda, s'han concedit 15 llicències d'obra, la immensa majoria de les quals són renovacions. Tot i que el portaveu ha destacat la sol·licitada per Iberdrola per instal·lar set marquesines acompanyades de tòtem publicitari i punt de recàrrega per a automòbils elèctrics.

Ajuts dirigits a petites empreses

A l'Àrea de Contractació Pública, la Junta de Govern ha decidit treure a concurs per més de 628.500 euros en quatre anys una solució intel·ligent d'alertes i de seguretat digital per protegir la Seu Electrònica de l'Ajuntament de possibles ciberatacs, quantitat que estarà finançada al 100 % amb els fons europeus Next Generation. I a l'Àrea de Promoció

Econòmica i d'Ocupació, també s'ha acordat sol·licitar a la Diputació una subvenció de 548.815 euros amb què es pretén posar en marxa en els propers mesos noves ajudes per seguir donant suport a les petites empreses i minimitzar l'impacte de l'increment dels preus del carburant i de lenergia elèctrica.

ValenciàEspañol