Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Elx atorga la llicència per a la construcció de dos plantes solars a Perleta i Salades

La Junta de Govern també ha concedit hui la llicència d'obris per a la construcció d'una residència per a gent gran al carrer del Doctor Sapena 97, al costat del centre de salut.

La Junta de Govern Local ha acordat concedir dos llicències d'obris per a la construcció de dos plantes fotovoltaiques que compten amb tots els permisos segons la normativa vigent.

- Publicitat -

Així ho ha anunciat el portaveu de l'Equip de Govern, Héctor Díez, que ha explicat que la primera planta es construirà a la partida de Perleta, Polígon 1, núm.29. La planta fotovoltaica es crearà a la part de la parcel·la que és Clau 51, que és la que permet el Pla General.

És una instal·lació de 38.397 metres quadrats que tindrà una vigència de 30 anys. Consta lautorització per a la implantació en sòl no urbanitzable, amb lautorització administrativa de la Generalitat, amb els permisos i els informes dintegració paisatgística i amb linforme que estableix que sajusta a la normativa del Pla General.

- Publicitat -

La segona instal·lació s'ubicarà a la partida de Salades, al Polígon 1 nº163. La planta compta amb totes les autoritzacions necessàries i ocuparà una superfície de 79.485 metres quadrats, una vigència de 30 anys i l'accés a esta s'estableix pel camí de Salades.

L'edil ha destacat que, en ambdós casos, és important destacar que entre les mesures d'integració paisatgística que s'estableixen, les instal·lacions hauran de comptar amb tanca cinegètica i, a més, als espais lliures serà obligatòria la plantació d'espècies autòctones com a ametllers, oliveres, romaní o farigola. A més, la instal·lació dels panells haurà d'evitar les àrees pròximes als vials d'accés.

Díez ha recordat que les llicències no són discrecionals, sinó que són actes reglats d'acord amb una norma que està regulada per la llei i que, per tant, estan sotmeses al principi de legalitat. És a dir, no tenen cabuda les decisions arbitràries per la qual cosa quan un interessat presenta tots els documents necessaris per a l'obtenció d'una llicència, és de compliment obligat donar-li esta llicència i no fer-ho pot suposar incórrer en una il·legalitat amb conseqüències judicials.

El regidor ha indicat que “estem en contacte permanent amb el Partit Popular amb l'objectiu de mantindre una condició fluida respecte als temes que s'estan aprovant”.

D'altra banda, la Junta de Govern Local ha acordat atorgar la llicència d'obris per a la construcció d'una residència per a gent gran al carrer del Doctor Sapena 97 (al costat del centre de salut). En este cas, l'empresa compta amb tots els informes tècnics necessaris favorables.

Díez ha recordat que a l'entorn de la zona oest del barri del Pla s'estan desenvolupant diferents projectes de residències de gent gran, un que ja està molt avançat al carrer Mariano Benlliure amb Avinguda de la Llibertat, un altre situat al costat del carrer Antonio Machado i el que hui obté la llicència.