fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 15 agost 2022

El PIB valencià puja un 2,9% i torna a nivells prepandemia

Així ho reflecteix la 'Infografia Trimestral de l'Economia Valenciana' publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible

El PIB valencià ha avançat un 2,9% en el segon trimestre del 2021 i l'activitat productiva de l'economia de la Comunitat ha millorat fins a «aconseguir nivells de prepandemia».

- Publicitat -

Així ho reflecteix la nova 'Infografia Trimestral de l'Economia Valenciana' publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General d'Economia Sostenible, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El conseller d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, Ha matisat que «l'evolució favorable de l'activitat productiva de la Comunitat Valenciana cal vincular-la a les polítiques de suport als diferents sectors des del govern valencià».

- Publicitat -

En termes interanuals també es registra un avanç en este trimestre de l'23,9%, dada «molt allunyat de la reculada» que va patir l'economia valenciana en el trimestre anterior (-3,5%). D'altra banda, este creixement està una dècima per sobre de l'registrat per l'economia espanyola, que va augmentar un 2,8% en termes intertrimestrals.

La demanda agregada s'ha reactivat tant en la despesa pública com en el privat i ha millorat l'activitat de tots els sectors productius amb especial rellevància en la construcció, la indústria i, en menor mesura, els serveis i l'agricultura.

L'administració ha destacat que els fons europeus (Next Generation i marco financer plurianual 2021-2027) dotats arran de la situació econòmica provocada per la pandèmia estan sent una eina fonamental per superar i eixir reforçats de la situació en què es troba l'economia de la Comunitat Valenciana.

exportacions

En general, tots els indicadors milloren notablement en el segon trimestre. Destaca, però, que les exportacions de béns de la Comunitat Valenciana hagen augmentat un 47,0% en este període, Sent el sector químic, l'agroalimentari, el ceràmic, el tèxtil i els béns d'equip els més rellevants.

Per la seua banda, les importacions de béns es van incrementar en un 49,9%. Tot i el major creixement de les importacions el saldo comercial registra un superàvit de 678 milions d'euros. Això vol dir que el comerç exterior ha millorat en la seua contribució positiva a l'PIB de la Comunitat Valenciana.

Activitat productiva «prepandemia»

L'activitat productiva de la indústria valenciana ha repuntat en el segon trimestre del 2021, tal com recullen les seues variables de facturació, de producció i d'ocupació, i se situa a «nivells prepandemia», segons la Generalitat. De fet les persones afiliades en alta a la Seguretat Social van créixer de mitjana un 5,8% respecte a el mateix trimestre del l'any anterior.

Per la seua banda, els preus industrials han continuat incrementant el seu creixement al llarg de l'trimestre, d'un 8,0% a l'abril a un 9,0% al mes de juny.

El índex de producció industrial en la mitjana dels dos primers mesos de l'segon trimestre del l'any va tenir un comportament molt positiu, registrant un ascens de l'43,2% respecte a el mateix període del l'any anterior, oferint elevats creixements tant al maig (30,3%) com sobretot a l'abril (60,1%).

En el total nacional, l'increment de l'índex de producció industrial també va ser més intens en el mes d'abril (50,2%) que al maig (28,2%), aconseguint en la mitjana dels dos primers mesos de l'segon trimestre un augment de l'38,1%.

Desagregant l'índex de producció industrial per branques d'activitat, al mes de maig s'observa un comportament positiu en totes elles excepte en «Material de transport», que mostra un descens de l'0,3%.

Per la resta és notable el creixement experimentat per Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (87,1% de), Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic (86,3%), manufactures diverses, reparació i instal·lació de maquinària i equip ( 77,3%) i Indústria tèxtil i de la confecció (76,1%).

El major increment interanual té lloc en els béns intermedis amb una taxa de l'46,3%, seguit dels Béns d'equip, amb un creixement de l'39,7%. A continuació, se situen els Béns de consum que mostren un augment de l'14,9% i finalment l'Energia que s'incrementa un 4,4% respecte a el mateix mes de l'any anterior.

En el conjunt nacional, durant el mes de maig es registra en els béns d'equip, amb un creixement de el 40,8%, seguit pels béns intermedis amb un augment de l'36,6% respecte a el mateix mes de l'any anterior. En tercer lloc, se situen els béns de consum amb un avanç de l'19,8% i, finalment, l'energia, amb un increment de l'14,1%.

sectors productius

Desagregant l'anàlisi per sectors, s'observa que tots ells mostren un creixement positiu en el segon trimestre del l'any.

El major increment ha tingut lloc a la construcció, Amb un augment de l'9,0% respecte a el mateix trimestre del l'any anterior, després del lleu creixement de l'0,5% registrat en el primer trimestre. A continuació, se situa la indústria, que creix un 5,8% en el conjunt de l'segon trimestre davant el descens de l'1,5% que va marcar en el primer trimestre.

Els serveis, Per la seua banda, també surten de el terreny negatiu i arriben a una taxa de variació interanual mitjana en el segon trimestre del l'4,9%. Finalment, l'agricultura, tot i que ha registrat un creixement de l'2,2% redueix el seu creixement respecte a l'aconseguit en el primer trimestre del l'any (3,3%).

ValenciàEspañol