La desocupació a Elda cau a nivells de fa deu anys

El registre de juliol és similar a l'd'agost de 2008, que s'ha situat al voltant dels 5.700 aturats. La dada més alt del municipi es va assolir a l'abril de 2013 amb 9.043 aturats, 3.300 més que en l'actualitat, i on la crisi de la construcció va tenir el seu pic més alt.

566
Deu Diario de Alicante
Josep Manel Sánchez

La desocupació a Elda se situa en nivells de fa deu anys, així ho indiquen les dades d'atur de juny amb 5.754 aturats, molt similars als d'agost de 2008, deu anys enrere, que llançaven xifres de 5.736 aturats. Elda arriba així dades prèvies a la incidència de la crisi econòmica, que va mostrar el seu punt àlgid a l'abril de 2009, amb 9.043 aturats, un 36% més que en l'actualitat.

A més d'esta reducció d'atur, tal com ha destacat l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, Primera autoritat de l'consistori eldenc, "Elda ha donat un gir de 180º pel que fa a sectors econòmics es refereix". Amb dades d'atur similars, l'agost de 2008 el 50,5% de la desocupació venia de el sector industrial, davant el 33,58% de el sector serveis. A dia d'hui, la indústria només té un 31,12% d'aturats, davant el 51,32% dels serveis.

La fortalesa de la indústria

Alfaro ha compartit les paraules de el president Puig sobre que "no hi ha cap país de l'món que siga socialment avançat si no té una gran indústria" i ha destacat la importància de l'calçat per haver superat una crisi que va ser provocada principalment pel sector de la construcció i la seua capacitat per frenar les xifres de pobresa que han tingut altres comarques de la províncies més dependents de el sector serveis i que recentment es feien públiques les seues dades. De fet, el Mitjà Vinalopó compta amb quasi 3.000 € més de renda per unitat de consum, enfront d'altres províncies de l'litoral costaner, més dependents de el sector serveis.

En este sentido el alcalde ha añadido que “se ha demostrado la fortaleza del calzado para garantizar el empleo y el bienestar de las personas en comparación con otros sectores molt más estacionales y que no generan un crecimiento constante en el PIB”.

Per este motiu, Alfaro ha reclamat de les instàncies superiors major compromís pressupostari amb el sector industrial per als reptes que estan apareixent com el "ecommerce o la indústria 4.0 i ajudar les nostres empreses sabateres a continuar sent capdavanteres a Europa i garantir així l'ocupació de milers de famílies "Recordem que Elda és la ciutat d'Espanya amb major percentatge d'ocupació industrial, concretament un 37,5%.