Notícies d'Alacant i província

dimarts, 31 gener 2023

El Consell flexibilitza els criteris de les beques d‟exempció de taxes universitàries

La dotació global per a les beques d'exempció de taxes és de 5 milions, i el termini per presentar sol·licituds comença el 12 de gener i finalitza l'1 de febrer de 2023

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat les beques a l'exempció de les taxes universitàries per cursar estudis a les universitats valencianes per un total de 5 milions d'euros per al curs 2022-2023.

- Publicitat -

Com que es tracta d'una exempció de taxes, la Conselleria ha acordat amb les universitats que no s'exigeixi el pagament de la matrícula als alumnes que en puguen resultar beneficiaris, i tan sols en cas que fos denegada la seua sol·licitud, hauran d'abonar-la. El termini per presentar sol·licituds comença el 12 de gener i finalitza l'1 de febrer del 2023.

El programa global de beques universitàries i daccés a estudis superiors impulsat per la Conselleria dUniversitats ha anat incrementant la seua dotació pressupostària al llarg dels anys.

- Publicitat -

Tal com ha destacat la consellera dInnovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, “el compromís deste Consell per fomentar laccés a leducació superior i garantir laccés als estudis superiors a tot aquell i aquella que vulgui formar-se és ferm. Per això, hem doblat la inversió per a beques universitàries des del 2015, arribant als 33 milions per a este curs acadèmic 2022-2023".

En este sentit, el Consell també ha flexibilitzat en esta convocatòria els criteris daccés a les beques dexempció de taxes, modificant-se els llindars de renda i de rendiment del capital immobiliari, així com del rendiment acadèmic de la branca de Ciències Jurídiques i Socials, amb l'objectiu que més estudiants se'n puguen beneficiar.

A més, també s'han flexibilitzat les condicions per accedir a estes beques a les famílies monoparentals i persones amb una discapacitat del 65%.

Les beques d'exempció de taxes estan dirigides a tot l'alumnat que acrediti la residència administrativa a qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana i estigua matriculat a les universitats que integren el sistema universitari valencià o als seus centres adscrits i que cursin ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau.

La beca consisteix en la exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats per l'estudiantat en primera i/o segona matrícula i es concediran en règim de concurrència competitiva en ordre descendent fins que s'esgoti l'import global màxim, d'acord amb la nota mitjana obtinguda per l'alumnat al curs acadèmic anterior o últim realitzat.

Per als alumnes que es matriculin per primera vegada de primer curs d'estudis de grau s'atendrà a la nota d'accés a la universitat d'acord amb la fórmula: 60% qualificació final de batxillerat + 40% nota fase obligatòria de la PAU.

Per als alumnes que es matriculin per primera vegada de primer curs de màster oficial, la nota mitjana serà la del expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que donen accés al màster.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament de manera telemàtica, a través de la plataforma de tramitació de la GVA a través de este enllaç

Els dubtes relacionats amb el contingut d'esta convocatòria es poden consultar a través del correu electrònic: [protegit per correu electrònic] o consultar a través del telèfon d'informació administrativa 012.

Requisits acadèmics per a estudis conduents al títol oficial de màster universitari

Com a criteri general i excepte excepcions, per tenir dret a beca, i dacord amb les bases, la persona sol·licitant haurà destar matriculada de, almenys, 60 crèdits.

A més, l'alumnat de primer curs de màsters habilitants haurà d'acreditar una nota mitjana de 6,50 punts en els estudis previs que els donen accés al màster, o de 7,00 punts als altres estudis de màster.

Les notes mitjanes procedents de les branques d'Enginyeria i Arquitectura es multiplicaran pel coeficient 1,17; l'alumnat de segon curs de màsters habilitants també haurà d'acreditar-ne una nota mitjana de 6,50 al primer curs, o de 7,00 punts en els estudis restants de màster, i en tot cas, les persones sol·licitants de beca per al segon curs de màsters hauran d'acreditar haver superat la totalitat dels crèdits que haguessin estat matriculats en primer curs.

Amb caràcter general, els beneficiaris i beneficiàries de la beca en podran gaudir durant els anys que consti el pla d'estudis.

Requisits acadèmics per a estudis conduents al títol de grau

Amb caràcter general i excepte excepcions, les persones sol·licitants hauran d'estar matriculades de 60 crèdits, és a dir, en règim de dedicació acadèmica completa.

De manera extraordinària per a la present convocatòria, ia excepció dels qui es matriculin per primera vegada, la resta d'alumnes hauran d'haver superat en el darrer curs realitzat els percentatges de crèdits següents: a les branques d'Arts Humanitats, el 75% dels crèdits; a la branca de Ciències Socials i Jurídiques, el 70% dels crèdits; a la branca de Ciències de la Salut, el 65% dels crèdits i el 55% dels crèdits a les branques de Ciències, Enginyeria i Arquitectura.

Podreu beneficiar-vos d'estes beques l'estudiantat d'ensenyaments de la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura durant dos anys més dels establerts en el pla d'estudis corresponent, i un any més si es tracta dels altres estudis universitaris.

CatalàEspañol