Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

El Campello al·lega contra l'ampliació de l'abocador de Cañadas

Fins ara, este any 2022 s'han registrat 1.042 incidències que van ser ateses per la Policia Local per les males olors.

La Junta de Govern Local ha aprovat hui, a proposta de la regidoria de Medi Ambient que dirigeix ​​Rafa Galvañ (PP), al·legar contra l'ampliació del dipòsit de l'abocador “Les Marines” que funciona a la partida rural de Cañadas.

La planta de tractament de residus està pràcticament col·lapsat, per la qual cosa la mercantil que ho explota (FCC Medi Ambient SA), ha plantejat a la Conselleria de Medi Ambient una ampliació dels anomenats “dipòsits de rebutjos” per ampliar la seua vida útil, proposta que rebutgen els dos partits que integren la Junta de Govern: el PP i Vox.

L'acord hui serà remès a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, òrgan de la Generalitat que ha de dirimir sobri les al·legacions que es presentin contra este projecte.

La Junta de Govern de l'Ajuntament del Campello basa el seu rebuig a l'ampliació en els continuats episodis d'olors produïdes per la planta de tractament de residus urbans i abocador, patits pels habitants de les zones d'afecció de la mateixa (zona nord). L'Ajuntament, a més, al·lega “falta de mesures efectives en el projecte per reduir la contaminació atmosfèrica, la vigilància i el control”.

L'al·legació va acompanyada d'un informe tècnic en què taxativament s'assenyala que les molèsties per olors emeses per la planta és un problema persistent per als habitants de la Zona Nord del municipi.

MÉS DE MIL INCIDÈNCIES

Fins ara, este any 2022 s'han registrat 1.042 incidències que van ser ateses per la Policia Local, de les quals en 889 ocasions es va confirmar que l'olor “era forta o molt forta i persistent”.

L'informe afegeix que entre les mesures correctives per prevenir o reduir les emissions atmosfèriques, justificant l'adopció de les millors tècniques disponibles relatives, es trobarien les següents: cobriment diari dels residus amb material inert per evitar olors; captació, emmagatzematge i tractament del biogàs generat al si de l'abocador, manteniment en bon estat de vehicles i maquinària, control ambiental anual d'adequació als requeriments legals aplicables, en concret als valors límit d'emissió, i determinació trimestral dels paràmetres de cabal, temperatura temps de funcionament i emissions potencials de CH4, CO2, O2, H2S i H2.

Des que es registren els incidents de males olors produïdes per la planta (l'any 2018), s'han constatat queixes veïnals més de 4.000 ocasions. Cal destacar que a la taula no es contemplen els casos en què l'olor percebuda pels agents de la Policia Local és “moderat o lleu”.

“No obstant”, es reafirma l'informe tècnic, “és remarcable que el 2022 prop del 85% de les queixes rebudes són confirmades com a olors fortes o molt fortes. Les queixes no confirmades, la majoria, són degudes a la impossibilitat de la policia d'acudir a fer la comprovació”. Es comprova, aleshores, que les incidències, lluny de disminuir, s'han anat incrementant els dos últims anys.

L'Ajuntament no té constància de l'aprovació d'un obligat Pla d'olors, que va haver d'elaborar la Conselleria, i pel que fa al Pla de Vigilància, des de l'any 2020 s'han traslladat al titular de la planta les incidències tramitades i les comprovacions realitzades per la Policia Local, i els informes rebuts per part del titular de la planta “ no aclareixen ni les causes per les quals es produeixen les incidències per olors ni les solucions adoptades davant d'estes episodis”.