L'Ajuntament inicia la prolongació i reurbanització d'Illa de Corfú que connectarà amb la Via Parc

El pressupost total és de 1.099.558 euros, projectat a través d'inversions financerament sostenibles amb un termini previst d'execució d'un any

2052
Illa de Corfú Diario de Alicante
Google Maps

L'Ajuntament d' Alacant, A través de la regidoria d'Urbanisme, informa que han començat les obres de reurbanització del Avinguda Illa de Corfú, Perllongant com a eix de connexió entre els dos principals viaris que són la Gran Via i la Via Parc, dotant-la d'un carril bici, a més d'espais oberts arbrats i serveis de xarxa elèctrica i sanejament. El pressupost total és de 1.099.558 euros, Projectat a través d'inversions financerament sostenibles en l'exercici de 2017, amb un termini previst d'execució d'un any.

A través de esta acción se va a conseguir un tráfico más fluido, especialmente en los horarios de entrada y eixida de los centros educativos. Además, se va a dotar a la urbanización de todos los servicios necesarios así como la renovación de los existentes, incluida la repavimentación al completo, que constituye el primer tramo de actuación que se está llevando a cabo en la zona.

Així mateix, i amb l'objectiu de renovar la funcionalitat de la zona i complir amb els protocols d'accessibilitat i mobilitat, es va a realitzar l'ampliació de voreres, abastant la banda d'aparcament per a dotar de sobreamples a les portes d'accés dels centres escolars , situant al costat d'elles estacionaments adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Les obres de reurbanització aconseguiran evitar desnivells, reduint les altures de les vorades de forma considerable, desapareixent en el cas de carril bici i buscant altres maneres de fer visible la diferència entre espais com amb vegetació, o nous colors o textures.

Pel que fa a l'àrea d'actuació, el projecte abasta la totalitat de l'Avinguda Illa de Corfú, des del seu inici en la Via Parc fins a la intersecció amb l'Avinguda Cardenal Francisco Álvarez de mantera integral i des d'aquí fins a la Gran Via, amb la implantació d'un carril bici segregat, que s'inclou dins el disseny de vies ciclistes previst per a la ciutat en el PMUS (Pla de mobilitat urbana sostenible).

Este carril bici va a connectar els existents a la Via Parc ia la Gran Via, donant continuïtat a l'itinerari Sant Blai - Sant Vicent de l'Raspeig. També es preveuen accions en el tram de la Via Parc comprès entre les cruïlles amb el carrer Esportista Isabel Fernández i la pròpia Illa de Corfú.

El Consistori posa en marxa així un dels projectes més importants desenvolupats mitjançant inversions financerament sostenibles, que aconsegueix incrementar i potenciar urbà del municipi en una zona amb gran activitat comercial i una comunitat educativa en constant desenvolupament.